Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Line Hurup Thomsen, PKO sykepleier Stavanger universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Line Hurup Thomsen, PKO sykepleier Stavanger universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Line Hurup Thomsen, PKO sykepleier Stavanger universitetssykehus

2 Problemstilling:  Hva kan gjøres med utskrivingsprosessen ved SUS for å bidra til bedre samhandling mellom 1 og 2 linjetjenesten til pasientens beste.

3 Overordnet mål for problemstillingen er:  Å sette pasienten i sentrum  Å bidra til helhetlig pasientforløp  Å bidra til å gjennomføre LEON prinsippet(laveste effektive omsorgsnivå)

4 Bakgrunn for problemstilling:  Ofte avvik i forhold til pasienter som skrives ut fra sykehuset.  Avvik kan oppstå i forhold til:  medisiner; resepter, medikamentliste og lignende.  hjelpemidler ; tekniske- og behandlingshjelpemidler  informasjon til 1 linjetjenesten, pasient og pårørende  opplæring av helsepersonell i 1 linje og pasient  kontaktformidling til annet helsepersonell med spesialkompetanse  åpen kontakt til sykehuset

5 Avvik fører til:  Reinnleggelser  Dårlig kvalitet i tjenesten  Utrygge pasienter  Unødvendige frustrasjoner som forplanter seg i hele behandlingskjeden.

6 Hva er undersøkt:  Hvordan er dagens utskrivingsprosess ved SUS?  Eksempel:  Er der egne utskrivingsrutiner i sengeposten?  Er der egne møter i sengeposten som fokuserer på samhandling?  Opplæres de nyansatte i forhold til utskrivingsprosessen?

7 Involverte sengeposter:  1K, onkologisk sengepost  6G, mage- og tarmkirurgisk sengepost  4G, lungemedisinsk sengepost

8 Hva er gjennomført:  Før- og ettermålinger i 15 journaler fra de deltagende sengeposter.  Gjennomført intervju med 2 sykepleiere fra hver sengepost.

9 Tiltak som er utarbeidet og implementert:  Veiledende behandlingsplan, ”sjekkliste, utskriving av pasient”, som ligger i DIPS (elektronisk pasient journal, SUS).

10 VEILEDENDE BEHANDLINGSPLAN UTSKRIVING AV PASIENT SYKEPLEIEDIAGNOSER:  Effektiv gjennomføring av behandlingsopplegg MÅL:  Sørge for forutsigbart utskrivingsforløp for pasienten  Sørge for et kommunalt tilbud for pasienten TILTAK m/forordninger:  7960 Utveksle helseinformasjon  7400 Veilede i bruk av helsetjenester  7440 Tilrettelegge for permisjon  4480 Tilrettelegging for ansvarliggjøring  7040 Støtte omsorgsgiver  7840 Sørge for utstyr  8020 Tverrfaglig samarbeidsmøte  7370 Planlegge utskrivelse / overflytting - utskrivingsdagen

11 Tiltak som er utarbeidet og implementert:  Utskrivingskonvolutt.  Utarbeidet felles utskrivingsrutine i EQS (SUS’s kvalitetssystem). Tiltakene er utarbeidet i samarbeid med egen referansegruppe bestående av leger og sykepleiere fra de deltagende sengeposter/klinikker. Samt PKO lege Asgeir Haugedal har også deltatt.

12 KRYSSDOKUMENTMERKNADER Utskrivingsrapport i to eksemplar med opplysninger fra lege og sykepleier til kommune og pasient/pårørende (fastlege og Stavanger kommune; elektronisk). Ved pasient med omfattende pleiebehov:  Kopi av behandlingsplanen (til kommune)  OBS Fastlege/tilsynslege må via utskrivingsrapport sikres god informasjon innen epikrise mottas Kopi av ESAS-forløpsskjema (eller siste ESAS skår) Sikre oppdatert og gyldig medikamentliste i utskrivingsrapporten Eventuelle rekvisisjoner, resepter på utstyr og medisiner, sykemelding, henvisninger Time til poliklinikk, eller informasjon om å bestille tid til fastlege hvis behov innen 2 uker etter hjemkomst Sørge for at pasient har nødvendige medikamenter frem til pasient/kommunal institusjon får tak i eget Sørge for at pasient får med behandlingshjelpemiddel/utstyr Informasjon (telefonnummer/informasjonsbrosjyre) om åpen kontakt er gitt til pasienten Kommune/pårørende informert om hjemreise Dato:Signatur: Ang å ende pasient: UTSKRIVING AV PASIENT TIL KOMMUNE: • Legg dokumentene i konvolutt • Kryss av for utført • Hvis ikke utført begrunn hvorfor i merknadsfeltet Sengepost: Telefon:

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Videre fremdrift:  Jobbe videre med å få ansatte ved hele SUS til å kjenne til og å ta i bruk tiltakene.  Skape forståelse for at;  Vi må gjøre ett felles løft for å sikre oss at pasientene våre opplever ett helhetlig og samhandlende helsevesen.  Vi må i fellesskap sørge for at pasienten har rett behandling på rett sted til rett tid.  Dette krever utveksling av informasjon, forståelse for hverandres hverdag og samarbeid over linjene.


Laste ned ppt "Line Hurup Thomsen, PKO sykepleier Stavanger universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google