Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stortingets ombudsmann for forvaltningen Sivilombudsmannens menneskerettighetsmandat -saksbehandling og besøk til steder der personer er frihetsberøvet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stortingets ombudsmann for forvaltningen Sivilombudsmannens menneskerettighetsmandat -saksbehandling og besøk til steder der personer er frihetsberøvet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stortingets ombudsmann for forvaltningen Sivilombudsmannens menneskerettighetsmandat -saksbehandling og besøk til steder der personer er frihetsberøvet Seniorrådgiver Ingvild Bartels, Sivilombudsmannen

2 Stortingets ombudsmann for forvaltningen 1. Om mandatet • Grunnloven § 75 jf. lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen • I følge § 3 i sivilombudsmannsloven skal Sivilombudsmannen:“bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene” • Sivilombudsmannen er en av flere institusjoner med et menneskerettighetsmandat i Norge

3 Stortingets ombudsmann for forvaltningen 2. Klagesaker • Ombudsmannen undersøker og uttaler på et rettslig grunnlag om offentlige myndigheter har handlet feil eller begått urett mot borgerne • Sivilombudsmannen uttaler sin mening om saken- uttalelsen er ikke rettslig bindende • Eks: • Obiora saken - ansvar for politiets maktbruk (sak nr. 2007/2439) • Statsborgerskap for barn - spørsmål om uavklart identitet (2009/345) • Pressens rett til kildevern (2011/436)

4 Stortingets ombudsmann for forvaltningen 3. Besøk til steder der personer er frihetsberøvet • 4-6 besøk i året til lukkede institusjoner (politiarrest, fengsler, psykiatriske institusjoner, Trandum) • Oppfølging av internasjonale forpliktelser og anbefalinger • Fokus på regelverk, materielle forhold, helsetilbud og tilsynsordninger

5 Stortingets ombudsmann for forvaltningen 3. 1 Politiets utlendingsinternat på Trandum • To besøk: mars 2006 og oktober 2008 • Særskilt melding til Stortinget 15. februar 2007 (Dokument 4:1 (2006-2007)) • Manglende rettslig regulering av driften, materielle forhold, kosthold, inspeksjonsrutiner, aktivitetstilbud m.m. • Eksternt tilsynsråd oppnevnt i mai 2008 • Utlendingsinternatforskriften 23. desember 2009

6 Stortingets ombudsmann for forvaltningen 3.2 Politiarrest og fengsel • Mangelfull statistikk mht. sittetiden før overføring fra politiarrest til fengsel • 32% av innsatte i norske fengsler har utenlandsk statsborgerskap (jf. Kriminalomsorgen 2010) • Sivilombudsmannen har tatt opp spørsmål knyttet til blant annet tolketjenester, glassvegg som kontrolltiltak ved besøk og løslatelse på prøve (Rundskriv KSF 6/2010)

7 Stortingets ombudsmann for forvaltningen 4. Hvordan følger ombudsmannen opp klagesaker og besøk? • Nasjonalt - Tar opp saken med overordnet forvaltningsorgan - Årsmelding til Stortinget - Kontaktmøter med Nasjonal institusjon og forvaltningsombudene • Internasjonalt - Rapporter til FN komitéene - Besøk fra CPT og UN Working Group on Arbitrary Detention - Internasjonale ombudsmannsnettverk

8 Stortingets ombudsmann for forvaltningen 5. OPCAT- NFM • Valgfri protokoll til FNs torturkonvensjon (OPCAT). Norge signerte protokollen i 2003, men har så langt ikke ratifisert den • Ratifikasjon av protokollen innebærer opprettelse av et eller flere nasjonale besøksorganer for forebygging av tortur (NFM) • En interdepartemental arbeidsgruppe er etablert for å vurdere konsekvenser knyttet til en eventuell norsk ratifikasjon av OPCAT

9 Stortingets ombudsmann for forvaltningen Takk for oppmerksomheten! Kontaktinformasjon Telefon: (+47) 22 82 85 00 Faks: (+47) 22 82 85 11 E-post: postmottak@sivilombudsmannen.no Internett: www.sivilombudsmannen.no


Laste ned ppt "Stortingets ombudsmann for forvaltningen Sivilombudsmannens menneskerettighetsmandat -saksbehandling og besøk til steder der personer er frihetsberøvet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google