Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rus og psykiatri i fengsel – Bergen 13. mai Andreas Skulberg Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rus og psykiatri i fengsel – Bergen 13. mai Andreas Skulberg Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rus og psykiatri i fengsel – Bergen 13. mai Andreas Skulberg Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet

2 2 1. Styrking av kriminalomsorgen er den største utfordringen i straffesystemet. Mangel på tilstrekkelig varetekts- og soningskapasitet og knappe ressurser til innhold i soningen forsterker problemet med gjengangerkriminelle. Soria Moria erklæringen 2. Regjeringen vil ha en aktiv helhetlig kriminalitetsbekjempelse. Å sørge for trygghet i samfunnet er et velferdsspørsmål og et stort offentlig ansvar. 3. Regjeringen (…) vil innføre en tilbakeføringsgaranti for tett oppfølging fra ulike etater ved løslatelse med sterkt fokus på å få folk i jobb eller videre utdanning med strenge krav til rehabilitering og atferdsendring.

3 3 Antall ubetingede fengselsstraffer i kø

4 4 Tabell 4.1 Prosentandel av antall saker i 2006. 2006 Type lovbrudd Kilde: SSB 2006 Doms- lengde Promille- kjøring NarkotikaSeksual- lovbrudd VoldVinning o.a. Totalt < 1 mnd 66,2 %12,7 %6,1 %11,2 %28,3 %28,9 % < 2 mnd 91,5 %28,9 %24,2 %31,3 %53,4 %51,7 % < 3 mnd 96,9 %40,1 %43,0 %51,8 %67,7 %65,5 % < 6 mnd 98,7 %53,2 %57,4 %66,1 %80,0 %76,5 % < 9 mnd 99,6 %62,9 %70,4 %77,8 %89,9 %85,3 % < 1 år99,9 %68,3 %73,6 %82,9 %94,0 %89,0 % < 3 år100 %82,4 %87,7 %91,4 %98,8 %95,2 % < 5 år100,0 %93,1 %98,1 %97,0 %100,0 %98,5 %

5 5 Digerud fyr Levekår Oslo 30 % barnevernsklienter 30 % opplevd familie i fengsel 40 % maks. ungdomsskole 30 % arbeidsledige 40 % under fattigdomsgrensen 30 % bostedsløse 50 % kroniske sykdommer 60 % rusmisbrukere

6 6 En ny stortingsmelding om kriminalomsorgen !

7 7 “Tenketårnet” - En gruppe mennesker som ikke er tilknyttet kriminalomsorgen: bl.a. en filosof, en sosiolog, en skuespiller og en regissør Åpen prosess “Tappetårnet” - En intern gruppe med ansatte i kriminalomsorgen Elever på en videregående skole på Hamar Drøfting av generelle temaer av:

8 8 Vår og sommer 2007: 8 bred sammensatte arbeidsgrupper Innhold Kontekst 1.Tilbakeføringsgaranti 2.Innhold i soning i fengsel 3.Sikkerhet 4.Fremtidens straffereaksjoner 1.Trender og utviklingstrekk 2.Etikk 3.Kunnskap og forskning 4.Organisasjon

9 9 Satsninger i stortingsmeldingen Sikkerhet Rehabilitering Normalitet i fengsel Alternativer til fengsel Organisering

10 10 Straffedømte som løslates fra kriminalomsorgens ansvarsområde skal etter samarbeid med andre offentlige etater under soningen, være garantert tilbud om passende bolig, skoleplass, behandling, arbeid og nettverk. De skal også ytes bistand med eventuell gjeldssanering, opprettelse av bankkonto og ID-dokumentasjon. Kommunale myndigheter følger opp tilbakeføringen etter løslatelse. Tilbakeføringsgaranti

11 11 Elementer i tilbakeføringsgaranti • Ingen nye rettigheter • Friomsorgen tidligere inn i bildet • Forpliktende samarbeidsstrukturer • Styrke kompetanse • Soningsprogresjon

12 12 •ND over hele landet •Styrking av rehabiliteringstiltak •Styrking av kontrolltiltak •Oppretting av flere rusteam og ruskoordinatorer • Tilrettelegging for oppfølging av friomsorgen •Nytt program mot ruspåvirket kjøring • Rusmestringsenheter • Utvide bruk av § 12 Rus

13 13 Dømt til et A4-liv Statsadvokaten ville sende henne i fengsel i tre år, men retten dømte henne til behandling. Nå har hun fått seg utdanning og jobb. Bergen tingrett denne uken. Kvinnen går frem til vitneboksen og setter seg. Det som nå skal skje er norsk rettshistorie.Dommer Håkon Rastum spør om fremgangen hennes og konstaterer at urinprøvene fortsatt er rene. - Har du hatt eksamen? spør han. - Jeg er ferdig. I forrige uke, svarer hun. - Har du fått resultatet? Gikk det bra? - Ja da.

14 14 Psykisk helse i fengsel 2% psykotisk lidelse 5% atferdsavvik med psykosemistanke 12% atferdsavvik uten psykosemistanke 7% depressiv lidelse (Hartvig og Østberg 2004)

15 15 Gal person på galt sted er en psykotisk i fengsel


Laste ned ppt "Rus og psykiatri i fengsel – Bergen 13. mai Andreas Skulberg Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google