Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rus og psykiatri i fengsel – Bergen 13

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rus og psykiatri i fengsel – Bergen 13"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rus og psykiatri i fengsel – Bergen 13
Rus og psykiatri i fengsel – Bergen 13. mai Andreas Skulberg Kriminalomsorgsavdelingen i Justisdepartementet (20 minutter.) Det har vært mange diskusjoner siden jeg på politisjefsmøtet i oktober la frem noen av de nye tankene om straffegjennomføring.

2 Soria Moria erklæringen
1. Styrking av kriminalomsorgen er den største utfordringen i straffesystemet. Mangel på tilstrekkelig varetekts- og soningskapasitet og knappe ressurser til innhold i soningen forsterker problemet med gjengangerkriminelle. 2. Regjeringen vil ha en aktiv helhetlig kriminalitetsbekjempelse. Å sørge for trygghet i samfunnet er et velferdsspørsmål og et stort offentlig ansvar. 3. Regjeringen (…) vil innføre en tilbakeføringsgaranti for tett oppfølging fra ulike etater ved løslatelse med sterkt fokus på å få folk i jobb eller videre utdanning med strenge krav til rehabilitering og atferdsendring.

3 Antall ubetingede fengselsstraffer i kø

4 Type lovbrudd 2006 Kilde: SSB 2006 Doms-lengde Promille-kjøring
Tabell 4.1 Prosentandel av antall saker i 2006. 2006 Type lovbrudd  Kilde: SSB 2006 Doms-lengde Promille-kjøring Narkotika Seksual-lovbrudd Vold Vinning o.a. Totalt < 1 mnd 66,2 % 12,7 % 6,1 % 11,2 % 28,3 % 28,9 % < 2 mnd 91,5 % 24,2 % 31,3 % 53,4 % 51,7 % < 3 mnd 96,9 % 40,1 % 43,0 % 51,8 % 67,7 % 65,5 % < 6 mnd 98,7 % 53,2 % 57,4 % 66,1 % 80,0 % 76,5 % < 9 mnd 99,6 % 62,9 % 70,4 % 77,8 % 89,9 % 85,3 % < 1 år 99,9 % 68,3 % 73,6 % 82,9 % 94,0 % 89,0 % < 3 år 100 % 82,4 % 87,7 % 91,4 % 98,8 % 95,2 % < 5 år 100,0 % 93,1 % 98,1 % 97,0 % 98,5 %

5 Levekår 30 % barnevernsklienter 30 % opplevd familie i fengsel
40 % maks. ungdomsskole 30 % arbeidsledige 40 % under fattigdomsgrensen 30 % bostedsløse 50 % kroniske sykdommer 60 % rusmisbrukere Digerud fyr Oslo

6 En ny stortingsmelding
om kriminalomsorgen !

7 Drøfting av generelle temaer av:
Åpen prosess Drøfting av generelle temaer av: “Tenketårnet” - En gruppe mennesker som ikke er tilknyttet kriminalomsorgen: bl.a. en filosof, en sosiolog, en skuespiller og en regissør “Tappetårnet” - En intern gruppe med ansatte i kriminalomsorgen In addition: a brainstorm session within the departement, meetings with students, a two-day conference at the Staff Academy, invitations to the public to contribute by the minister, a conferene on ethical aspects Elever på en videregående skole på Hamar

8 8 bred sammensatte arbeidsgrupper
Vår og sommer 2007: 8 bred sammensatte arbeidsgrupper Tilbakeføringsgaranti Innhold i soning i fengsel Sikkerhet Fremtidens straffereaksjoner Innhold Trender og utviklingstrekk Etikk Kunnskap og forskning Organisasjon Kontekst

9 Satsninger i stortingsmeldingen
Sikkerhet Rehabilitering Normalitet i fengsel Alternativer til fengsel Organisering

10 Tilbakeføringsgaranti
Straffedømte som løslates fra kriminalomsorgens ansvarsområde skal etter samarbeid med andre offentlige etater under soningen, være garantert tilbud om passende bolig, skoleplass, behandling, arbeid og nettverk. De skal også ytes bistand med eventuell gjeldssanering, opprettelse av bankkonto og ID-dokumentasjon. Kommunale myndigheter følger opp tilbakeføringen etter løslatelse.

11 Elementer i tilbakeføringsgaranti
Ingen nye rettigheter Friomsorgen tidligere inn i bildet Forpliktende samarbeidsstrukturer Styrke kompetanse Soningsprogresjon

12 Rus ND over hele landet Styrking av rehabiliteringstiltak
Styrking av kontrolltiltak Oppretting av flere rusteam og ruskoordinatorer Tilrettelegging for oppfølging av friomsorgen Nytt program mot ruspåvirket kjøring Rusmestringsenheter Utvide bruk av § 12

13 Dømt til et A4-liv Bergen tingrett denne uken. Kvinnen går frem til
Statsadvokaten ville sende henne i fengsel i tre år, men retten dømte henne til behandling. Nå har hun fått seg utdanning og jobb. Bergen tingrett denne uken. Kvinnen går frem til vitneboksen og setter seg. Det som nå skal skje er norsk rettshistorie.Dommer Håkon Rastum spør om fremgangen hennes og konstaterer at urinprøvene fortsatt er rene. - Har du hatt eksamen? spør han. - Jeg er ferdig. I forrige uke, svarer hun. - Har du fått resultatet? Gikk det bra? - Ja da.

14 Psykisk helse i fengsel
2% psykotisk lidelse 5% atferdsavvik med psykosemistanke 12% atferdsavvik uten psykosemistanke 7% depressiv lidelse (Hartvig og Østberg 2004)

15 Gal person på galt sted er en psykotisk i fengsel


Laste ned ppt "Rus og psykiatri i fengsel – Bergen 13"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google