Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens legemiddelverk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens legemiddelverk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens legemiddelverk
Visjon Tydelig og engasjert pådriver for god folke- og dyrehelse Mål/ ambisjon Legemiddelverket skal være det nasjonale kompetansesenteret på legemiddelområdet, og bruke sin kunnskap og kompetanse om legemidler til beste for folke- og dyrehelsen

2 Administrerende direktør
Gro R. Wesenberg Stab (jus, direktoratsfunksjoner, forværelse) Kvalitetssjef Administrasjons- avdelingen Avdeling for legemiddel- informasjon Avdeling for legemiddel- godkjenning Laboratorie-avdelingen Avdeling for tilsyn Avdeling for legemiddel- økonomi Avdeling for legemiddelbruk

3 Legemiddelverkets hovedformål og viktigste oppgaver
Legemiddelverket skal bidra til å sikre at de legemiddelpolitiske mål blir oppfylt: Sikre og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne Legemidler skal brukes riktig medisinsk og økonomisk Lavest mulig pris på legemidler

4 Avdeling for legemiddelinformasjon
Avdelingsdirektør Johnny Jakobsen

5 Organisasjonskart Faggruppeleder Vibeke Åbyholm

6 Hva er oppdraget vårt? Legemiddelverket skal etablere en ny informasjonsenhet. Målsettingen for enheten er å sikre en trygg medisinsk og en riktig økonomisk forskriving av legemidler gjennom effektiv informasjon til leger og pasient. Videre har den støttefunksjon når aktuelle legemiddelspørsmål blir reist.

7 Oppdrag forts. Prioritert oppgaver: Blåreseptforskriften
Nye legemidler idet de kommer på markedet Nye opplysninger om allerede eksisterende legemidler som har betydning for folkehelsen. Sikkerhetsdata/bivirkninger Refusjonsavgjørelser

8 Oppdrag forts. Den nye enheten skal evalueres i løpet av andre halvår 2011. Legemiddelverket skal innen utgangen av 2008 legge fram forslag til måleparametre for en slik evaluering. Legemiddelverket skal innen utgangen av året arrangere en konferanse for aktørene i helsevesenet der temaet skal være hvordan få til best og riktigst mulig informasjon om legemiddelbruk.

9 Ansvarsområde Avdeling for legemiddelinformasjon har hovedansvar for intern og ekstern kommunikasjon på legemiddelverket Intranett Web Medieovervåkning Legemiddelanmeldelser Reklameovervåkning Bibliotek Kommunikasjonsrådgivning FEST – prosjekt og drift

10 Pågående aktivitet Avdelingen er etablert, og ansvarsområder er definert. Nye rutiner for internt samarbeid er kommet godt i gang, og produksjonen av saker er økende En del utfordringer er identifisert, og jobben med forbedring er kommet i gang. Jobben med å sette opp nye, mer brukervennlige websider er startet. Stor prosess med anbud. Helt nye sider opp tidligst juni -09 Formen på, og formidlingen av legemiddelanmeldelser er under diskusjon Informasjonsflyten internt skal bedres for å sikre raskt og riktig svar ved eksterne henvendelser

11 Pågående aktivitet forts.
Deltaker i kontaktpunktet for tverretatlig legemiddelsamarbeid Etablert i 2006 NAV, Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Legemiddelverket. Legemiddelverket vil fra og med 4.12 ha en hel side i hvert nummer av legetidsskriftet dedikert til informasjon om legemidler. Siden kommer til å hete ”Nytt om legemidler” Reklameovervåkning er tilført 1 stilling (jurist), og er enda bedre rustet til saksbehandling og kontroll. Utviklingen av FEST pågår for fullt, og jobben med å sette opp en driftsorganisasjon er påbegynt.

12 Eksempler på saker siste tiden
Accomplia Legemiddelverket var først ute med informasjonen.

13 P-piller og trombose Stor sak over flere dager.
Intern koordinering i legemiddelverket Diskusjon og dialog med HOD og Hdir Hva med langsiktig strategi? Denne saken har en viss grad av forutsigbarhet. Den dukker opp med jevne mellomrom, og det er vår plikt å informere på en måte som best mulig gjør leger og pasienter i stand til å sette i gang tiltak raskest mulig for å redusere risiko.

14 Nødprevensjon Viktig med koordinering mellom offentlige etater og
andre aktører, Mange gråsoner. F.eks politikk/fag og legemidler/retningslinjer

15 Hva er FEST? FEST er Forskrivnings og EkspedisjonsSTøtte
FEST er et datagrunnlag som kan brukes ved all forskrivning av legemidler

16 Spørsmål?


Laste ned ppt "Statens legemiddelverk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google