Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.legemiddelverket.no Statens legemiddelverk Visjon Tydelig og engasjert pådriver for god folke- og dyrehelse Mål/ ambisjon Legemiddelverket skal være.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.legemiddelverket.no Statens legemiddelverk Visjon Tydelig og engasjert pådriver for god folke- og dyrehelse Mål/ ambisjon Legemiddelverket skal være."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.legemiddelverket.no Statens legemiddelverk Visjon Tydelig og engasjert pådriver for god folke- og dyrehelse Mål/ ambisjon Legemiddelverket skal være det nasjonale kompetansesenteret på legemiddelområdet, og bruke sin kunnskap og kompetanse om legemidler til beste for folke- og dyrehelsen

2 www.legemiddelverket.no Administrerende direktør Gro R. Wesenberg Administrasjons- avdelingen Avdeling for legemiddel- godkjenning Avdeling for legemiddel- informasjon Laboratorie- avdelingen Avdeling for tilsyn Avdeling for legemiddel- økonomi Avdeling for legemiddelbruk Kvalitetssjef Stab (jus, direktoratsfunksjoner, forværelse)

3 www.legemiddelverket.no Legemiddelverkets hovedformål og viktigste oppgaver • Legemiddelverket skal bidra til å sikre at de legemiddelpolitiske mål blir oppfylt: • Sikre og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne • Legemidler skal brukes riktig medisinsk og økonomisk • Lavest mulig pris på legemidler

4 www.legemiddelverket.no Avdeling for legemiddelinformasjon Avdelingsdirektør Johnny Jakobsen

5 www.legemiddelverket.no Organisasjonskart Faggruppeleder Steinar Madsen Koordinator Tor-Arne Vilnes Faggruppeleder Vibeke Åbyholm

6 www.legemiddelverket.no Legemiddelverket skal etablere en ny informasjonsenhet. Målsettingen for enheten er å sikre en trygg medisinsk og en riktig økonomisk forskriving av legemidler gjennom effektiv informasjon til leger og pasient. Videre har den støttefunksjon når aktuelle legemiddelspørsmål blir reist. Hva er oppdraget vårt?

7 www.legemiddelverket.no Oppdrag forts. Prioritert oppgaver: • Blåreseptforskriften • Nye legemidler idet de kommer på markedet • Nye opplysninger om allerede eksisterende legemidler som har betydning for folkehelsen. • Sikkerhetsdata/bivirkninger • Refusjonsavgjørelser

8 www.legemiddelverket.no Oppdrag forts. • Den nye enheten skal evalueres i løpet av andre halvår 2011. • Legemiddelverket skal innen utgangen av 2008 legge fram forslag til måleparametre for en slik evaluering. • Legemiddelverket skal innen utgangen av året arrangere en konferanse for aktørene i helsevesenet der temaet skal være hvordan få til best og riktigst mulig informasjon om legemiddelbruk.

9 www.legemiddelverket.no Ansvarsområde Avdeling for legemiddelinformasjon har hovedansvar for intern og ekstern kommunikasjon på legemiddelverket •Intranett •Web •Medieovervåkning •Legemiddelanmeldelser •Reklameovervåkning •Bibliotek •Kommunikasjonsrådgivning •FEST – prosjekt og drift

10 www.legemiddelverket.no Pågående aktivitet • Avdelingen er etablert, og ansvarsområder er definert. • Nye rutiner for internt samarbeid er kommet godt i gang, og produksjonen av saker er økende • En del utfordringer er identifisert, og jobben med forbedring er kommet i gang. • Jobben med å sette opp nye, mer brukervennlige websider er startet. Stor prosess med anbud. Helt nye sider opp tidligst juni -09 • Formen på, og formidlingen av legemiddelanmeldelser er under diskusjon • Informasjonsflyten internt skal bedres for å sikre raskt og riktig svar ved eksterne henvendelser

11 www.legemiddelverket.no Pågående aktivitet forts. • Deltaker i kontaktpunktet for tverretatlig legemiddelsamarbeid • Etablert i 2006 • NAV, Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Legemiddelverket. • Legemiddelverket vil fra og med 4.12 ha en hel side i hvert nummer av legetidsskriftet dedikert til informasjon om legemidler. Siden kommer til å hete ”Nytt om legemidler” • Reklameovervåkning er tilført 1 stilling (jurist), og er enda bedre rustet til saksbehandling og kontroll. • Utviklingen av FEST pågår for fullt, og jobben med å sette opp en driftsorganisasjon er påbegynt.

12 www.legemiddelverket.no Eksempler på saker siste tiden • Accomplia Legemiddelverket var først ute med informasjonen. 24.10.08 23.10.08

13 www.legemiddelverket.no P-piller og trombose Stor sak over flere dager. Intern koordinering i legemiddelverket Diskusjon og dialog med HOD og Hdir Hva med langsiktig strategi? Denne saken har en viss grad av forutsigbarhet. Den dukker opp med jevne mellomrom, og det er vår plikt å informere på en måte som best mulig gjør leger og pasienter i stand til å sette i gang tiltak raskest mulig for å redusere risiko.

14 www.legemiddelverket.no Nødprevensjon Viktig med koordinering mellom offentlige etater og andre aktører, Mange gråsoner. F.eks politikk/fag og legemidler/retningslinjer

15 www.legemiddelverket.no Hva er FEST? • FEST er F orskrivnings og E kspedisjons ST øtte • FEST er et datagrunnlag som kan brukes ved all forskrivning av legemidler

16 www.legemiddelverket.no Spørsmål?


Laste ned ppt "Www.legemiddelverket.no Statens legemiddelverk Visjon Tydelig og engasjert pådriver for god folke- og dyrehelse Mål/ ambisjon Legemiddelverket skal være."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google