Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SSP 2008 www.kith.no SSP 2008 Bjarte Aksnes. SSP 2008 www.kith.no Grov oversikt – SSP •SSP-tilskuddet dekker: •Driftstiltak •Prosjekter/Utviklingstiltak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SSP 2008 www.kith.no SSP 2008 Bjarte Aksnes. SSP 2008 www.kith.no Grov oversikt – SSP •SSP-tilskuddet dekker: •Driftstiltak •Prosjekter/Utviklingstiltak."— Utskrift av presentasjonen:

1 SSP 2008 www.kith.no SSP 2008 Bjarte Aksnes

2 SSP 2008 www.kith.no Grov oversikt – SSP •SSP-tilskuddet dekker: •Driftstiltak •Prosjekter/Utviklingstiltak •Andre tiltak (eResept, programledelse, reiser)

3 SSP 2008 www.kith.no Hovedfokus SSP 2008 •Nasjonalt meldingsløft •Realisering fremfor nyutvikling (i tråd med ny Samspill-strategi) •Test- og godkjenning •Prioritert ift meldingsløftet og ELIN-k •Samordning og koordinering •eResept

4 SSP 2008 www.kith.no Tilskudd for 2008 •Søkt om 12,8 millioner (budsjett) •Fått tilskudd for på 10,8 millioner •9 millioner SSP generelt •1,8 eResept •Utviklingsarbeid må nedprioriteres (kuttes)

5 SSP 2008 www.kith.no I 2008 vil fokuset være på utbredelse av etablerte standarder (Meldingsløftet): •Pilotering og utvikling hos de aktørene som ikke har gjort dette enda •Test og godkjenning av leverandører og HF •Utbredelse: Støtte og veiledning i regionale og lokale ”utrullingsprosjekter” •Revisjon og forbedringer av meldingsdokumentasjonen (oppdatert informasjon på web)

6 SSP 2008 www.kith.no Driftstiltak •Test- og godkjenning •Bidra til at målene for meldingsløftet kan realiseres ved å legge til rette for samt gjennomføre godkjenninger for aktuelle meldinger •Gjennomføre og legge til rette for godkjenninger ift. øvrige meldinger •Videreutvikle tjenesten ift. neste fase i meldingsløftet og nye behov •Drift etablerte standarder: •Vedlikehold, revisjon, henvendelser, veiledning/FAQ •Meldinger, EPJ, sikkerhet og kommunikasjon

7 SSP 2008 www.kith.no Driftstiltak forts. •Nasjonal standardiseringsarbeid •Standardiseringsrådet •KS-standardiseringsråd, KS fagråd Helse-IKT •Nasjonal standardiseringsstrategi •SERES, Norstella, høringer mm. •NAV koordineringsorgan •Internasjonal standardiseringsarbeid •Møter, innspill, høringer •Kommunale seminar og workshops •Informasjonsarbeid og rådgivning

8 SSP 2008 www.kith.no Prosjekter/utvikling •Meldingsløftet •Samhandlingsarkitektur •Web services •EPJ-utvikling •Intro til EPJ-standard •”foreskrivning og adm. av legemidler” •Neste gen. EPJ-system (prosesstøtte med mer) •Metodikk •Veiledningsmateriell og rutiner •Utredning godkjenningsordning •Nedprioriteres: •Skjema •Informasjonsstruktur •Nye standarder •Nye planer (Kols, diabetes, kreft)

9 SSP 2008 www.kith.no Meldingsløftet •Klargjøre hvilke meldinger som skal tas i bruk når •Delta i nasjonalt program for meldingsløftet •Gjennomføre workshops og seminarer •Oppdatert og tilgjengelig informasjon/dokumentasjon •Beskrive (tekniske) minimumskrav til aktører som skal ta i bruk meldingene •Direkte kontakt med utvalgte prosjekter (f.eks interaktiv henvisning på Ahus) •Oppdaterte EPJ innholdsstandarder og kravspesifikasjoner (sikre konsistens) •Kartlegging av faktorer som er barrierer for meldingsutveksling (avgrenses til henvisning), gjennom O- S-T-modellen (organisatoris-semantisk-teknologisk) fra EU •Visningsfiler? •Annet?

10 SSP 2008 www.kith.no Nye standarder Prioriteres iht. kriterier for standardisering. 2-3 stk avhengig av ressurser. Noen aktuell områder for nye standarder er (ikke prioritert rekkefølge): •Mobile enheter (PDA) •Overføring av pasientinformasjon (navn, adresse, telefonnr) •Utvide pasientlogistikkmeldingen for å kunne dekke informasjon om hvor en pasient fysisk befinner seg (revisjon) •Overføre EPJ ved bytte av fastlege •Melding om fødsel til helsestasjon/jordmor •Hjelpemiddelsentralen •EKG og Vital Signs •Andre radiologi-standarder •Nyfødtscreening •Definisjonskatalog for kliniske parametere (fra EPJ-fagforum, vurderes også ift KoK) •Behov i tannhelsetjenesten

11 SSP 2008 www.kith.no Drift vs. Utvikling i SSP •Stadig mer ressurser går til driftsoppgaver pga. •Økende portefølje av standarder •Utvider scopet til ”nye” områder – kommunene, nasjonale registre (kreftregister, folkehelsa), tannleger etc •Nye prosjekter og nye aktører ønsker å ta i bruk standardene •Nye tjenester som sikrer tettere kontakt med brukere og leverandører (meldingshjelp, test- og godkjenning) •Økt synlighet og kjennskap til standarder og SSP •Nasjonale satsinger

12 SSP 2008 www.kith.no KITH AS Sukkerhuset 7489 Trondheim E-post: firmapost@kith.nofirmapost@kith.no Web: www.kith.nowww.kith.no Tel.: 73 59 86 00, Fax: 73 59 86 11


Laste ned ppt "SSP 2008 www.kith.no SSP 2008 Bjarte Aksnes. SSP 2008 www.kith.no Grov oversikt – SSP •SSP-tilskuddet dekker: •Driftstiltak •Prosjekter/Utviklingstiltak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google