Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biblioteket som læringsarena i et eBorgersamfunn Eddie Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biblioteket som læringsarena i et eBorgersamfunn Eddie Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biblioteket som læringsarena i et eBorgersamfunn Eddie Pedersen

2 Borger og bruker En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse

3 Digital kompetanse Definere informasjonsbe hov Adgang til informasjon Teknologisk selvhjulpen Håndtere informasjon Evaluere informasjon Integrere informasjon Kommunikasjo n og formidling Skape ny informasjon Kommunikasjon og formidling •å sende/motta epost •å sende vedlagte dokumenter (filer) med e-post •å sende/motta sms fra en mobiltelefon •å bruke chatterom på nettet •å delta i samarbeids- og prosjektgrupper over nettet •å bruke e-post/kalendersystemer for å organisere/avtale møter •å kjøpe eller selge varer via norske nettsider •å kjøpe eller selge varer via ikke- norskspråklige nettsider •å taste inn opplysninger til det offentlige, for eksempel ved å bruke en mal som ligger på nettet, selvangivelse, strømavlesning etc. •å bestille/kjøpe billetter over Internett •å bruke digital signatur Erfaring = Kompetanse 0= Ingen erfaring 1= Begrenset erfaring 2= En viss erfaring 3= Stor erfaring

4 Nordmenns digitale kompetanse 10 % 17 % 37 % 36 % 27 %

5 Nivåbeskrivelser av digital kompetanse •Nivå 1: Forholder seg til digital informasjon og tar i bruk enkle digitale verktøy •Nivå 2: Forholder seg aktivt til digital informasjon, digitale tjenester og verktøy. Bearbeider informasjonen og tjenestene og kan bruke kunnskapen i nye situasjoner •Nivå 3: Forstår og bruker sammensatte digitale verktøy og tjenester og bruker disse selvstendig. Velger mellom ulike verktøy til forskjellige situasjoner

6 Biblioteket som digital læringsarena •Biblioteket er en sosial møteplass •Digitalisering av innhold •ALLE må kunne bruke digitale verktøy og tjenester •Bibliotek er godt egnet som digital læringsarena •Hva er motivasjonsfaktoren for digital kompetanse (Handel, e-post og surfing) •Minoritetsspråklige brukere

7 Biblioteket som digital læringsarena •Samarbeid lokale aktører •Mer enn seniorsurf •Servicekontor, frivillighetssentraler, Røde kors, skoler med mer. •Eldste kan minst, men er på vei •Ungdom er helt på jordet •Yngre voksne er enda verre

8 Fordeler for bibliotek •Digitalisering krever kunnskap som bibliotekarene har •”Alle” MÅ etter- og videreutdanne seg •Økt bruk gir økte ressurser •Nye brukergrupper •Mer spennende arbeidsoppgaver •Synliggjøring, gøy og moro •Økt bruk av bibliotekets digitale ressurser

9 Veiledningspedagogikk •Ikke noe hokus pokus •Bruk sunn fornuft •Bibliotekarene har erfaring

10 Bibliotekets situasjon •Kartlegging av personalet •Kartlegging av egne ressurser •Opplæringa av eget personale •Alle trenger oppfrisking •Voksne vs barn vs ungdom

11 Opplæring av bibliotekarene

12 Bibliotekaren som veileder •Bibliotekarene kan mer enn de tror •Service er alt •Behøver ikke være verdensmester •Lærer ved å lære bort •Avtal tid for besøk – oppfølging •Bruk Laaaaaaaaang tid på nybegynnere •Nivå 2 og 3 kan andre ta seg av ?

13 Hvordan drive opplæring i digital kompetanse •Motivasjon •Veiledning på riktig nivå •Tilpasset tid – utstyr – veilederressurser •Kartlegging •Nytteorientert – trygt •Ulike læringsmåter •Still spørsmål underveis •Læringsatmosfære – også kalt miljø

14 Bibliotekets målgrupper •Eldre •Barn og unge •Foreldre og barn •Utenfor arbeidslivet •Minoritetsspråklige •En til en •Gruppe •Løsing av konkrete problem før kurs

15 Digitale pedagogiske prinsipper •Ikke rør •Hefte •Ressurser •Tid •Øvelser er helt nødvendig •Ikke læring uten øving ikke øving uten gjentakelser

16 Læringspyramiden Forelesning 10 % Lese selv 30 % Diskutere 50 % Gruppearbeid 70 % Undervise andre 90% Hvor mye husker vi?

17 Deltakerfor- utsetninger Mål Innhold Indre rammer Ytre rammer Personlig stil og væremåte Evaluering Metode

18 Bibliotekets kjerneområder •E-post •Søk •Kjøp og salg på nettet •Offentlig informasjon •Kildekritikk •Digitale bilder

19 Tips til ressurser ”kjekt å ha” •http://www.edbpa123.no/http://www.edbpa123.no/ •http://www.abcpc.no/http://www.abcpc.no/ •http://www.vox.no/ada/http://www.vox.no/ada/ •www.vox.no/kjoppclurtwww.vox.no/kjoppclurt •It-barometerIt-barometer •http://nettbank-pilot.edb.com/2811/demo/http://nettbank-pilot.edb.com/2811/demo/


Laste ned ppt "Biblioteket som læringsarena i et eBorgersamfunn Eddie Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google