Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medvirkning til utvikling Anja Kildal Gabrielsen, LO www. fellestiltak

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medvirkning til utvikling Anja Kildal Gabrielsen, LO www. fellestiltak"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medvirkning til utvikling Anja Kildal Gabrielsen, LO www. fellestiltak
Medvirkning til utvikling Anja Kildal Gabrielsen, LO Arendal,

2 Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF):
Etablert av LO og NHO i 1982 (HF-B) Budsjettmidler fra Opplysnings- og utviklingsfondet Budsjett 2013 på 19 mill kr Partssammensatt styre Sekretariat som består av 2 sekretariatsledere Ca 20 løpende prosjekter, varighet 1 – 3 år Informasjon om tilbud og aktiviteter på Erfaringsspredning HFs virksomhet utgår fra Hovedavtalen LO-NHO

3 Hovedavtalen LO-NHO – del B og C
Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF): HF er forankret i Hovedavtalen LO-NHO del B om samarbeid og tilleggsavtalene i del C - nr. I om bedriftsutvikling - nr. II om likestilling mellom kvinner og menn - nr. III om opplæring i arbeidsmiljø i virksomhetene for verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg • HF får ”mandatet” i del A, kap. 9, §9-1 • Egen avtale om sykefraværsarbeid

4 HA Kap. IX – informasjon, samarbeid og medbestemmelse, særlig § 9-1
Gjennom medinnflytelse og samarbeid skal de ansatte med sin erfaring og innsikt være med å skape de økonomiske forutsetninger for bedriftens fortsatte utvikling …. Det er en felles plikt for bedriftens ledelse, de ansatte og deres tillitsvalgte, å ta initiativ til og aktivt støtte opp om og medvirke til samarbeid. Hovedorganisasjonene vil ……. yte støtte til dette arbeid

5 Frigjøre ideer for meningsfylt utvikling
Visjon: Frigjøre ideer for meningsfylt utvikling

6 Hovedmål: HF skal bidra til å bedre samarbeidsforholdene i bedriften og legge grunnlaget for utvikling og bedret lønnsomhet

7 For å nå målet vil HF: Stimulere bedriftene til å utvikle gode partsrelasjoner og egne samarbeidsarenaer som grunnlag for medvirkning Stimulere ledere og tillitsvalgte til å forstå sine roller og oppgaver i partsbasert utviklingsarbeid bedre Støtte opp om og delta aktivt i prosjekter som stimulerer utviklings- og nyskapingsevnen i bedriftene Stimulere LO og NHOs bransje- og regionapparat til å øke sitt engasjement og sin aktivitet innen partsbasert bedriftsutvikling Legge til rette for og koble samarbeidsaktiviteter innen bedriftsutvikling, sykefraværsarbeid, kompetanseutvikling, likestilling, mangfold og arbeidsmiljøopplæring Ta initiativ til forsøk og forskning for å utvikle nye metoder og arenaer for partsbasert bedriftsutvikling

8 Kriterier for støtte Hovedavtalen LO/NHO må være gjort gjeldende
Tiltaket skal være forankret i bedriften(e)s strategi – bred medvirkning må være sentralt Partene i bedriften/bransjen/regionen må stå bak søknaden i fellesskap Søkere må stille resultater til disposisjon for andre Søknad fra bedrift skal være anbefalt av landsforening og forbund HF kan ikke fullfinansiere prosjekter Støtte utbetales etterskuddsvis etter rapportering

9 Hvorfor samarbeide ? Samarbeid lønner seg
Samarbeid er veien til forbedringer, nyskaping og økt lønnsomhet Samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte i bedriften gir et konkurransefortrinn

10 Hvorfor medvirkning ? Bred medvirkning sikrer:
Forankring og oppslutning om endringer og tiltak bedrifter må gjennomføre for å være konkurransedyktige Utvikling og nyskaping ved at alle ansattes kunnskaper, erfaringer, ideer og synspunkter tas i bruk Eierskap til problemene – og løsningene Gir forutsigbarhet og virker motiverende for den enkelte Individuelle utviklingsmuligheter

11 Fordeler med bedriftsutvikling basert på bred medvirkning
For bedriften Løse problemer i produksjonen Delegering av ansvar og myndighet Kunnskap om kundebehov og krav Tilpasning til nye markeder og produktutvikling Bruke ny teknologi Erfaringskunnskap og praktisk innsikt Oppslutning om forr.ide og strategi Positivt bilde av bedriften innad og utad For de ansatte Medinnflytelse på egen arbeidsplass Større selvstyring og egenkontroll Jobbutvidelse, variasjon og læring Deltakelse i endringer Påvirke valg av løsninger Fornyelse og utvikling Er godt orientert Kjenner til egen betydning

12 Noen forutsetninger for gode medvirkningsprosesser
God forankring i organisasjonene Enighet om felles mål Åpenhet Dialog – ikke diskusjon Aksept for forskjellighet Aksept for ulike motiver og ståsteder Offensivt – ikke aggressivt Kreativt – ikke negativt Alle blir tatt på alvor Våge å tape – tørre å vinne

13 Bruke samarbeidet aktivt
Utvikling og forbedring som kontinuerlig prosess Medvirkning i strategi og planleggingsprosesser Videreutvikle samarbeidet Bruke samarbeidet aktivt Kartleggingskonferanse Planlegge og gjennomføre utviklingstiltak Få orden på samarbeidet Organisere, tilpasse Intern samarbeidskonferanse Beskrive, drøfte, forbedre Avklare grunnlaget for samarbeidet ’Rydde opp i eget hus’ ’Konfrontasjonsmøte’ Etablere dialog

14

15 Tillit er ikke noe du får – tillit er noe du må gjøre deg fortjent til

16


Laste ned ppt "Medvirkning til utvikling Anja Kildal Gabrielsen, LO www. fellestiltak"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google