Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROSJEKTARBEID I LÆRERUTDANNING, VIDEREGÅENDE OG I GRUNNSKOLEN Ronald Nolet PPU - HIOF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROSJEKTARBEID I LÆRERUTDANNING, VIDEREGÅENDE OG I GRUNNSKOLEN Ronald Nolet PPU - HIOF."— Utskrift av presentasjonen:

1 PROSJEKTARBEID I LÆRERUTDANNING, VIDEREGÅENDE OG I GRUNNSKOLEN Ronald Nolet PPU - HIOF

2 Hva er prosjektarbeid? n Et prosjekt er en arbeidsoppgave som: n tar utgangspunkt i konkrete problemstillinger n skal føre fram til et bestemt resultat n er en engangsoppgave n krever ulike typer ressurser n er begrenset i tid n I et prosjekt arbeider mennesker sammen med nye og ukjente oppgaver, begrenset i tid

3 Ved prosjektarbeider er det spesielt viktig å klarlegge: n Hvilke oppgave(r) prosjektet skal løse n Hvordan man best organiserer seg i prosjektet (arbeidsfordeling, ansvarsfordeling m.m.) n Hvordan man skal følge opp framdriften i prosjektet

4 Grunnleggende krav til prosjektmedarbeidere n Fleksibilitet n Pålitelighet n Faglige kvalifikasjoner er også viktig, men det er ikke alfa omega n Interesse for prosjektet/problemstillingen

5 Mer generelt om prosjektarbeid n Prosjektarbeid er et arbeidsmønster som med utgangspunkt i konkrete problem fører fram mot et konkret produkt/resultat n Men mellom disse hovedpunktene kan det forekomme stor variasjon

6 To “søyler” som prosjektarbeid hviler på n Struktur (admini- strative behov) n Organisering n Planlegging n Fordeling n Oppfølging n Rutiner n Kvalitet n Teknikker/verktøy n Kultur (Den menneskelige ressurs) n Motivasjon n Kommunikasjon n Samarbeid n Kreativitet n Forståelse n Tillit/trygghet n Arbeidsglede n Læring/egen utvikling n Aksept for ulikhet

7 To “søyler” fortsettelse n Det er en forutsetning at begge søylene må være med i et prosjektarbeid n Spenningsforholdet mellom de administrative behov og de menneskelige ressurser danner grunnlaget for en fruktbar prosjektutvikling n Opprinnelsen av prosjektarbeid kommer fra næringslivet

8 Prosjektarbeid i næringslivet n Engangsoppgave n Definerte mål n Tverrfaglig koordinert innsats n Bestemte tids- og kostnadsrammer n Større eller mindre grad av usikkerhet n Prosjektet kan bli stanset n Læring er ikke det primære målet

9 Prosjektorientert undervisning i skolen n Problemorientering n Deltakerstyring n Eksemplarisk læring n Kollektivt arbeid n Regler for organisering n Enkel og trinnvis struktur n Undrende og spørrende n Basert på: lete, finne, ordne og vise hva som har vært gjort

10 Eksempel på emne/temaopplegg om Rhinen n I et emne om Rhinen er det “naturlig” å arbeide med: n Geografi - kart/kommunikasjon, elvens arbeid mm. n Historie - historiske hendelser langs elven n Naturfag - druer og vinproduksjon n Forming - slott og kunstverk n Musikk - Deutsche Lieder (sangtradisjonen) n Språk - litteratur

11 Rhinen fortsettelse... n Integrasjonen av de ulike fagene gir bra bredde og rimelig bra sammenheng n Men … hva med integrasjonsdybde? n Et slikt opplegg bærer preg av “ytre assosiasjoner” n Et slikt opplegg mangler indre logiske sammenhenger

12 Den problemorienterte modellen n Kan vi fastlegge på forhånd hva som skal stå fram som meningsfulle helskaper for elevene? n Vil integrering av “flest mulige fag” være den rette enden å starte i? n Alternativ - Vi må stille spørsmålet: hva er interessant ved Rhinen?

13 Problemorientert undervisning om Rhinen n Turisme (reisemål) n Flom n Forurensning av elven n Rensing av elven n Dette er aktuelle og sentrale problemstillinger n Det har også overføringsverdi til elevers eget miljø

14 Problemorientert undervisning

15 Prinsipper for problemorientert undervisning n Spørsmålene angir hva slags fagområde som er aktuelle n De enkelte fag er underordnet problemstillingen

16 Hva er da problemet med prosjektarbeid i skolen? n Omvent proporsjonal satsing n De laveste trinn får mest problembasert undervisning n De høyeste trinn minst n 1-4 trinn skal arbeide med prosjektlignende tema 60 % av tiden n 8-10 trinn fra 20 – 10 %

17 Hvorfor er dette problematisk n Å lære å stille de riktige spørsmålene er først og fremst basert på trening på tenkeferdigheter n Ikke bare på kløkt og kunnskap, men også det… n En langvarig satsing i skolen i tanketrening (kognitive prosesser) og dermed trening i å stille spørsmål, tar tid

18 Problemet med PBL n Elevene (og studentene) bruker for mye tid på å finne gode problemstillinger n Dermed går kostbar, nyttig tid bort i ”å finne ut” hva de skal finne fram til n Dette fører ofte til negativt kaos i klasserommet n Det hevdes at mer enn 80 % av prosjekttiden går bort til problemformulering og lignende n Læringsgevinsten av PBL er dermed for liten i forhold til tiden som brukes


Laste ned ppt "PROSJEKTARBEID I LÆRERUTDANNING, VIDEREGÅENDE OG I GRUNNSKOLEN Ronald Nolet PPU - HIOF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google