Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økt kvalitet som siktemål Forslag på veiledning til de 5 nye punktene på arbeidstid – i PBL – A området –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økt kvalitet som siktemål Forslag på veiledning til de 5 nye punktene på arbeidstid – i PBL – A området –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Økt kvalitet som siktemål Forslag på veiledning til de 5 nye punktene på arbeidstid – i PBL – A området –

2 De fem punktene om arbeidstid,fra protokollen 1) Partene er enige om at i tariffperioden 2012 til 2014 skal partene på virksomhetsnivå drøfte bruken av den samlede ukentlige arbeidstiden på 37,5 timer, herunder den ubundne tiden. 2 ) Partene skal bl.a drøfte hva den samlede arbeidstiden skal brukes til og hvor arbeidet skal utføres. 3) Målsettingen med slike drøftinger skal være å befeste og utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet for å oppnå stadig høyere kvalitet ved å gi førskolelærere/pedagogiske leder et profesjonelt handlingsrom, både individuelt og kollektivt. 4) Dersom partene blir enige om en disponering av arbeidstiden som er annerledes enn det som fremgår av den sentrale avtalen pkt. 4.7, så skal dette nedfelles i en avtale mellom partene på virksomhetsnivå. Før avtalen kan iverksettes skal den oversendes de sentrale parter til orientering. 5 ) Alle barnehager der partene velger å avtale avvik fra den sentrale avtalen, forplikter seg til å delta i evaluering av ordningene før utløp av tariffperioden. Både arbeidsgiver og arbeidstakesiden skal hver for seg gjennomføre evalueringen. Evalueringen danner grunnlag for diskusjon om eventuelle endringer i dagens HTA punkt 4.7 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2

3 Sammenheng mellom kvalitet i arbeidet med barna – og den faglige planleggingstiden •Kvaliteten på tiden sammen med barna er avhengig av kvaliteten på den faglig planleggingen •Kvaliteten på faglig planlegging er avhengig av tid til å planlegge og evaluere Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 Kvalitet i et bredt perspektiv •Strukturkvalitet - de ytre rammene –arealer, organisering og ressurser man har til disposisjon •Prosesskvalitet (det interne pedagogiske arbeidet) – det relasjonelle mellom barn, ansatte og foreldre •Resultatkvalitet (hva man oppnår i det pedagogiske arbeidet) – hva har barnehagen hatt å si for barnets utvikling -de ansattes tilfredshet -foreldres tilfredshet Struktur og prosesskvalitet er avgjørende for hvilke resultat man oppnår i det pedagogiske arbeidet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Hvordan styrke kvaliteten gjennom organisering av arbeidstida Knyttet til punkt 1 – Forpliktelsen til å drøfte •Partene bør bruke god tid på å drøfte - hva - hvilke oppgaver vi må løse innenfor den disponible arbeidstida For å komme frem til en kvalitativ forbedring av det pedagogiske arbeidet er det viktig : •Å vektlegge hva som skal gjøres ( hvilke arbeidsoppgaver )og hvordan man skal få gjennomført det som er planlagt i barnegruppen Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Hvordan styrke kvaliteten gjennom organisering av arbeidstida (prosesskvalitet) Knyttet til punkt 1 og 2 : Hva Hvilke arbeidsoppgaver skal gjøres •Hvilke oppgaver løses best i egentid ? •Hvilke oppgaver løses best kollektiv tid for førskolelærerne? •Hvilke oppgaver løses best fellestid for hele personalet? •Hvilke oppgaver best i tid til ledelse? •Hvilke oppgaver bør førskolelærergruppen slett ikke bruke tid på? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Hvordan styrke kvaliteten gjennom organisering av arbeidstida ( strukturkvalitet) Knyttet til punkt 2 - Hvor skal arbeidet utføres •God bruk av tid avsatt til faglig planlegging i barnehagen forutsetter fysiske tilrettelagte arbeidsplasser •Fysiske tilrettelagt arbeidsplasser : •er avskjermet fra barnas oppholdssted •ivaretar andre viktige miljøfaktorer som avskjerming av støy, belysning o.l. •har tilgang til IKT utstyr til den enkelte arbeidstaker •gir muligheter for faglig planlegging både individuelt og kollektivt •Når de fysiske arbeidsforholdene ikke er tilfredsstillende skal faglig planleggingstid legges utenfor institusjonen Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Hvordan styrke kvalitet gjennom organisering av arbeidstida - Knyttet til punkt 3 : Målet med drøftingene er styrket kvalitet • Eventuelle arbeidstidsendringer skal føre til styrket kvalitet –gjennom profesjonelt handlingsrom, –både individuelt og kollektivt. • Et veivalg i å inngå avtale eller fortsette med dagens arbeidsavtale Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Enighet om å endre arbeidstidsavtalen •Knyttet til punkt 4 :Partene er enige om endring – avtalen må inneholde •Mål for hva man ønsker å oppnå (På hvilken måte vi l denne avtalen heve kvaliteten ) •Hvilke oppgaver skal løses av hvem •Hvor mye planleggingstid skal brukes individuelt og kollektivt •Hvor lenge skal den avvikende avtalen gjelde •Forpliktelse til å evaluere •Det forutsetter enighet Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Evaluering •Forpliktelse til å delta i evaluering – hva har vært positivt og hva har vært negativt med endring av den faglige planleggingstiden Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Tips for videre arbeid •Involvere det pedagogiske personalet – gjennom klubbmøter •Samarbeide / ha møter med styrer - lage en kjøreplan for prosess rundt arbeidstid •Samarbeid med andre fagforeninger i barnehagen Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11


Laste ned ppt "Økt kvalitet som siktemål Forslag på veiledning til de 5 nye punktene på arbeidstid – i PBL – A området –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google