Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMPETENTE MEDARBEIDERE NØKKELEN TIL SUKSESS Bufdirkonferanse 14.september 2011 Jarle Raknes og Sissel Bye Ytteborg Bufdir Avdeling for kvalitet i barnvernet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMPETENTE MEDARBEIDERE NØKKELEN TIL SUKSESS Bufdirkonferanse 14.september 2011 Jarle Raknes og Sissel Bye Ytteborg Bufdir Avdeling for kvalitet i barnvernet."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMPETENTE MEDARBEIDERE NØKKELEN TIL SUKSESS Bufdirkonferanse 14.september 2011 Jarle Raknes og Sissel Bye Ytteborg Bufdir Avdeling for kvalitet i barnvernet Seksjon for atferd og rus

2 …erfarings- basert praksis Erfaring med… - sosialt arbeid/behand- ling generelt - målgruppen Trening i… - metoder, handte- ring av målgruppen - organisering, koordine- ring og planlegging - Kommunikasjon Grunnutdanning, veiledning MÅL: Learning by doing...kunnskaps basert praksis Retningslinjer Hvilke prinsipper? Hvilke metoder? Kunnskap om forskning MÅL: Øke kunnskap og ferdigheter …organisatorisk praksis Ledelse og ansvarslinjer. Gode og effektive beslutningsprosesser Kapasitet - Inntakskapasitet - Gjennomstrømnings- kapasitet - Selvevaluering. Arbeidsklima og høy trivsel Ressurser/lønnsforhold Med mere........ MÅL: Øke den organi- satoriske kompetanse Kvalitet krever høy kompetanse og.... Kvalitetsikringsteamet MultifunC

3 Kunnskapsbasert praksis er beskrevet i MultifunC’s retningslinjer 1.MultifunC 2.Teoretisk grunnlagBeskriver hva 3.Retningslinjer for Utredningsom skal 4.Retningslinjer for miljøarbeidkvalitetssikres 5.Retningslinjer for pedagogisk arbeid 6.Retningslinjer for familiearbeid 7.Retningslinjer for bruk av forsterkningssystemer 8.Retningslinjer for kvalitetssikring Beskriver ”kjernekomponenter” i MultifunC Kvalitetsikringsteamet MultifunC

4 Enkelte prinsipper og komponenter er mer sentrale enn andre •Målgruppe: Tar MultifunC imot ungdommer med høyt risikonivå? •Behandlingsmål: Holdes fokus for forandringsarbeidet med ungdommen mot risikofaktorer ved ungdom, skole, familie og relasjoner til jevnaldrende? •Metoder: Får ungdommene den behandlingen de er lovet gjennom MultifunC programmet f.eks ART-trening og gjennomføres forsterkningssystemer som planlagt, har ungdommen dagtilbud( skole,jobb) o.s.v? Mottar foreldrene og familie og nettverk samtidig hensiktsmessig behandling, støtte og opplæring som beskrevet i retningslinjene? •Taes det individuelle hensyn ved planlegging og gjennomføring av behandlingen både av ungdom og familien og nettverk? (Skreddersøm) •Er intensiteten i behandlingen hver uke høy? (ukemål, ukentlige evalueringer, analyser og intervenjoner) •Gjennomføres hensiktsmessig motiveringsarbeid både av ungdom og familien og andre involverte basert på prinsipper fra MI? •Møtes truende/voldelig atferd på hensiktsmessig måte? •Involveres ungdommene og foreldrene kontinuerlig i behandlingen? Kvalitetsikringsteamet MultifunC

5 Kvalitetssikringsteamets rolle Opplæring Støtte og konsultasjon - Vedlikehold - Støtte og konsultasjon - Korrigering av avvik Driftsfase Implementerings- fase Kvalitetsikringsteamet MultifunC

6 Kvalitetssikringsteamets funksjon og oppgaver i kompetansebygging Bidra til at praksis i størst mulig grad er i samsvar med skriftlige retningslinjer utarbeidet fra forskning gjennom: Grunnopplæring av alle nytilsatte •Påfyllingskurs for alle team innen ulike temaer –Mest fokus på å heve den kliniske kompetansen i møte med ungdom og familie •Besøk på institusjonen ( hands on) –Mest fokus på å heve den kliniske kompetansen i møte med ungdom og familie •Ukentlige telefonkonsultasjoner •Særskilt bistand ved behov •Videreutvikling av retningslinjer ut fra personalets kliniske erfaringer (rus, familiearbeid, etc.) Kvalitetsikringsteamet MultifunC

7 Ukentlige telefonkonsultasjoner •Sakspapirer og dokumentasjon legges ut på forhånd (ukeplaner, uke-evalueringer, analyser,intervensjoner etc.) •Eventuelle problemstillinger institusjonen ønsker å drøfte sendes ut på forhånd •I konsultasjonen drøftes problemstillinger og dokumentasjon. Måloppnåelse den siste uken blir evaluert videre analyser, tiltak, men også fokus på involvering av ungdom og foreldre, osv. •Skal bidra til å sørge for at vi alle arbeider mot samme mål og heving av kvaliteten ved det praktiske arbeidet og møtet med den enkelt ungdom og familie hver uke. Kvalitetsikringsteamet MultifunC

8 Forts. telefonkonsultasjoner •Skal være til støtte og hjelp for å implementere teori til praksis •Skal også kontrollere og avdekke avvik fra modellen •Skal vare ”evig” – ikke bare i implementeringsfasen, men for vedlikehold og videreutvikling og stadig høyne kompetansen til personalet Kvalitetsikringsteamet MultifunC

9 Kompetente medarbeidere er en av nøklene til suksess. For å utvikle kompetente medarbeidere trenger vi både erfaringsbasert praksis og kunnskapsbasert praksis. I tillegg trenges en godt fungerende organisasjon med gode ledere både lokalt, regionalt og sentralt.

10 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "KOMPETENTE MEDARBEIDERE NØKKELEN TIL SUKSESS Bufdirkonferanse 14.september 2011 Jarle Raknes og Sissel Bye Ytteborg Bufdir Avdeling for kvalitet i barnvernet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google