Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finansiering av E6 på Helgeland - alternativer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finansiering av E6 på Helgeland - alternativer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Finansiering av E6 på Helgeland - alternativer
Møter med kommuner på Helgeland 22. og 23. januar 2008

2 Korridor 7: Status i forhold til Handlingsprogram (HP)
Løpende kr, kun statlige 2009 HP Bev - E12 Umskaret 105 - E6 Helgeland 20 50 70 - Rv 80 Miljøgate Fauske 16 - Rv 80 Vegpakke Salten Sum strekningsvise 125 121 175 Mindre investeringstiltak 61 39 35 30 96 69 SUM 186 160 85 271 190

3 Korridor 7, Trondheim-Bodø: Foreløpig budsjettforslag (kun Region nord)
Statlige midler Annen finans. Budsjettramme 30 120 - Rv 80 Røvika-Strømsnes Rv 80 Åsen-Vikan (refusjon) 23 - Planlegging 7

4 Korridor 7: Status i forhold til Handlingsprogram (HP)
Følgende prosjekt blir ikke gjennomført i perioden/ utsatt til etter 2010 E6 Underganger v/ Majavatn Bruer og ulykkespunkt på E6 Mosjøen-Osen Undergang E6 Setså Ombygging kryss E6 Laksfors Mindre omfang av tiltak etter trafikksikkerhetsrevisjoner og miljøtiltak

5 Aktuelle prosjekter på Helgeland
Kostnad E6 Majahaugen - Flyum 80 Brenna – Lien Brenna-Kappskarmo Kappskarmo-Brattås Brattås-Lien 455 (55) (100) (300) Kulstad – Osen 600 Bjerka-Finneidfjord 15 Urland – Skamdal 70 Dalselv-Åga 40 Åga – Langnes 30 Gruben – Illuhulia 200 Storforshei – Bolna 310 Sum 1800

6 Planer på E6 Planer som vedtas i 2008: Vedtatte planer:
Strekning Lengde (km) E6 Majahaugen - Flyum 4,7 E6 Brenna – Kappskarmo 4,9 E6 Mjåvatn – Angermoen 7,8 Sum 17,4 Strekning Lengde (km) E6 Kappskarmo - Brattåsen 7,0 E6 Urlandå - Skamdalen 3,6 E6 Raudfjellforsen-Krokstrand 8,0 Sum 10,6 Ved utgangen av 2008 har vi vedtatte reguleringsplaner for 28 km av E6.

7 Foreslåtte bevilgninger til E6 – strekningsvise tiltak
Forslag til budsjett 2009: 0 kr til bygging NTP 2010 – 2013: + 20 % E6 Majavatn: 80 mill. kr E6 Brenna–Brattås–Lien: 150 mill.kr NTP : Brenna-Brattås-Lien: 300 mill. kr Total sum: 530 mill. kr 450

8 Foreslåtte bevilgninger til E6 – mindre investeringstiltak
Brukes til trafikksikkerhetstiltak, gang- og sykkelveger, kollektivtiltak, miljø og servicetiltak og mindre utbedringer Forslag til budsjett 2009: 0 kr til bygging NTP : 696 mill. kr for hele rute 7, dvs. fra Nord-Trøndelag grense til Bodø + E12 796

9 Hvordan bygge ut E6 på Helgeland?
Tre alternativer: Med kun statlige midler Med statlige midler og bompenger - ordinære kontraktstyper Hele strekningen sees under ett Etappevis utbygging Med statlige midler og bompenger – ny kontraktstype: utviklingskontrakt. Forutsatt at hele strekningen sees under ett.

10 Resultat ved alternativ 1: Kun statlige midler
I 2019 vil følgende være bygd: E6 Majavatn E6 Brenna – Brattåsen Brattåsen – Lien (forutsatt utbedring) Utbedring av mindre strekninger, bygging av noen g/s-veger, kollektivtiltak, trafikksikkerhetstiltak

11 Forutsetninger bompengeberegninger
Følgende er forutsatt i beregningene av bominntekter: Bompengene kreves inn parallelt med utbyggingen Gjennomsnittlig rabatt 20 % Andel tunge kjøretøy 15 % Takstene priskorrigeres med en årlig takstøkning på 2% Takstene i tabellen nedenfor er gitt i 2007 priser Full takst Netto takst 20/40 18,40 30/60 27,60

12 E6: Prosjekt og bommer Bomplassering Prosjektstrekning
Stokkvågen Bomplassering Mo i Rana Prosjektstrekning Bjerka Sandnessjøen Fra sør mot nord: E6 nord for Trofors E6 nord for Mosjøen E6 Skamdalen E6 Røssvoll Mosjøen Trofors Majavatn

13 Alt. 2: Statlige midler + bompenger; ordinære kontraktstyper
- bygger ett år for det man tar inn i bompenger samme år Takst * Trafikk Bidrag hvert år (mill kr) Bidrag over 15 år Trofors 20/30 1750 11 / 17 190/302 Mosjøen nord 1400 8 / 13 144/235 Skamdalen 2500 16 / 25 286/447 Røssvoll 3000 20 / 31 351/554 Sum bompenger 55 / 85 970/1525 Statlige investeringsmidler 80 – 100 800 Sum finansiering 1770/2325 Prosjektkostnad ca. 1800 * Alternative bomtakster lette kjt./tunge kj.t kr 20/40 og kr 30/60

14 Alt. 3: Utviklingskontrakt
Kontrakten har et utbyggingselement, et drift- og vedlikeholdselement og et finansieringselement. Drift og vedlikeholdsdelen kan være som en ordinær funksjonskontrakt. Utviklingselementet vil være utbygging/ utbedring av enkelte strekninger på E6. Varigheten på kontrakten kan for eksempel være 15 eller 20 år. Utbyggingsdelen av kontrakten bør imidlertid være kortere, for eksempel 8-10 år.

15 Forts. utviklingskontrakt
Utbyggingsdelen vil inneholde spesifiserte prosjekt som bestemmes i kontraktsgrunnlaget. Dette kan beskrives som en totalentreprise der entreprenøren har ansvar for prosjektering. Entreprenøren får en fast årlig godtgjørelse i kontraktsperioden. Da må entreprenøren delfinansiere utbyggingsdelen med låneopptak. Vår finansiering av dette vil være årlige budsjettmidler fra stat (og de nye regionene) evt. supplert med bompenger.

16 Alt. 3 Utviklingskontrakt
Ref. forslag til NTP 2010 – 2019 side

17 Hva oppnår vi med denne kontraktstypen?
Entreprenørene kan snekre sammen et gunstig driftsopplegg som kombinerer drift/vedlikehold og utbygging på en rasjonell måte. Totalentrepriseformen gir entreprenøren mulighet til å finne kreative tekniske løsninger. Entreprenøren får en langsiktig kontrakt. I sum kan dette gi en gunstig pris. Utbygging/utbedring av E6 kan skje relativt raskt mens våre utgifter spres over en lengre tidsperiode.

18 Skisse utviklingskontrakt E6
pr. år (mill. kr) Sum 20 år (mill. kr) Utgift funksjonskontrakt 40 800 Statlige midler 80 – 100 1600 – 2000 Bompenger 40 – 50 800 – 1000 Totalt til entreprenør 160 – 190 3200 – 3800 - Funksjonskontrakt -Entreprenørens kapitalkostnader 30 – 40 600 – 800 Midler til utbygging

19 Sammenligning alle alt.
Statlige midler 800 850 Alternativ finansiering 970/1530 Sum 1820/2380


Laste ned ppt "Finansiering av E6 på Helgeland - alternativer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google