Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune - IKT-infrastruktur i Sør-Trøndelag Pål M. Dahlø - Leder IKT-programmet - Prosjektleder IKT-infrastruktur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune - IKT-infrastruktur i Sør-Trøndelag Pål M. Dahlø - Leder IKT-programmet - Prosjektleder IKT-infrastruktur."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune - IKT-infrastruktur i Sør-Trøndelag
Pål M. Dahlø - Leder IKT-programmet - Prosjektleder IKT-infrastruktur og digital utvikling 3. apr

2 Innhold i denne orienteringen
Bakgrunn Status Sør-Trøndelag Føringer for den inneværende 2-årsperiode Prosjekter Nasjonale utfordringer Oppsummering 3. apr

3 Status IKT-infrastruktur i Sør-Trøndelag
Utbyggingsprosjekter i Sør-Trøndelag: Full BREDDE 1.0: Hitra, Osen, Røros, Selbu, Midtre-Gauldal, Holtålen, Hemne, Orkdal og Agdenes. Total kostnadsramme på ca 10 mill kr. Ferdigstilt januar 2008. Full BREDDE 2.0: Hitra, Frøya, Snillfjord, Klæbu og Rissa. Total kostnadsramme på ca 4 mill kr. Ferdigstilt aug 2008. Full BREDDE 3.0: Melhus, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa, Hemne, Røros, Snillfjord. Total kostnadsramme på ca 22,7 mill kr. Ferdigstilt des 2008. Full BREDDE 4.0: Prosjektoverbygning for flere utbyggingsprosjekter. Gjennomføres fortløpende i perioden 2009 – 2011. Full BREDDE 5.0: Kapasitetsfremmende tiltak og utbygging av skalerbare framtidsrettede nett (2010 – 2015). Krav om ytterligere tildeling i form av statlige midler. Manglende mobildekning: Fylkeskommunen tar rollen som koordinator, pådriver og partner ift den prioriterte utbyggingen. Gjennomføres fortløpende i perioden 2010 – 2011. 3. apr

4 Føringer for perioden 2010 - 2011
Fylkesutvalget har vedtatt følgende strategi for disponering av de tildelte statlige midlene: Fortsatt utbygging for å dekke hvite flekker, FB 4.0: 7,2 mill Kapasitetsfremmende tiltak og utbygging, FB 5.0: 4,8 mill + 6,3 mill Utbygging av mobildekning: 1,8 mill All utbygging forutsetter at fylkeskommunen dekker inntil 50 % av det totale anleggsbidraget i hvert enkelt delprosjekt. Partnerskapet må dekke inn resterende del (kommune, leverandør, næringsliv). Under begrepet hvite flekker dekkes både kommuner, næringsliv og husstander som ikke har kapasitet iht de definerte krav. For kommuner som ikke har fiber til rådhus og skoler, så er disse høyt prioritert.

5 Eksempler på prosjekter Full BREDDE 4.0 og 5.0
Fiberbasert bredbånd til Osen kommune, skole, samt bredbånd til NFPV, husstander i Hopen. Brattjer og Skjervøy Mobilt bredbånd til Kongsvoll Fjeldstue Fiberbasert aksess til Mjøa/Elvadalen, Storbua og Fjeldheim (Meldal kommune) Bredbåndsaksess til Leksa, Værnes, Slettvik og Moldtua (Agdenes/Snillfjord) Oppgradering av kabel-TV-nett på Oppdal, Røros og Kyrkseterøra Fiberbasert bredbånd til skoler i Roan kommune, samt høykapasitets radiolink til rådhus og helsehus. Høykapasitets radiolink samt fiberbasert spredenett til Valsneset industriområde Oppgradering av Telenor’s sentraler til ADSL og ADSL 2+, inkludert samband 3. apr

6 Fibertrekking i Meldal

7 Status mobildekning i fylket
14 prioriterte områder er kartlagt og det jobbes nå med avtaler opp mot kommuner og leverandører. En kommune er ferdigstilt. Melhus Åfjord Roan Rissa Frøya Hitra Snillfjord Agdenes/Orkanger Bjugn Røros Osen Hemne Holtålen Midtre Gauldal 3. apr

8 Nasjonale/regionale utfordringer
Utbygging av skalerbare høykapasitets nett (fiber) er svært kostbart Lite trolig at kommunene kan være med på 50 % medfinansiering For offentlige etater, kommuner og næringsliv vil driftskostnader bli betydelige Midler tildelt i for perioden 2009 – 2011 kan kun benyttes i sone III og IV (Virkeområde for de distriktspolitiske virkemidlene for perioden 2007 – 2013) 3. apr

9 Oppsummering Fortsatt behov for å dekke inn hvite flekker: Kommuner, hus og næring. Bygges ut fortløpende og evt ”nye” områder må meldes inn. Kartlegging av oppgraderingsbehov utredes høsten 2010, ref skriv til kommunene Fylkeskommunen tar fremdeles en aktiv rolle i utbyggingen Det oppfordres til fortsatt dialog mellom kommuner/næringsliv og fylkeskommune

10 Spørsmål eller kommentarer?
Kontaktinfo: Pål M. Dahlø Leder IKT-programmet Prosjektleder IKT-infrastruktur og digital utvikling Tlf Mob 3. apr


Laste ned ppt "Regional utvikling i Sør-Trøndelag Fylkeskommune - IKT-infrastruktur i Sør-Trøndelag Pål M. Dahlø - Leder IKT-programmet - Prosjektleder IKT-infrastruktur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google