Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for prosjekter i Trøndelag Miljøpakken for transport i Trondheim 19.09.12 Henning Lervåg Prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for prosjekter i Trøndelag Miljøpakken for transport i Trondheim 19.09.12 Henning Lervåg Prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for prosjekter i Trøndelag Miljøpakken for transport i Trondheim 19.09.12 Henning Lervåg Prosjektleder

2 Både investeringsprogram og politiske forpliktelser Hovedveger E6 sør (Tonstad – Jaktøyen) Oslovegen m/Sluppen bru Byåsen tunnel Koll/sykkel/miljø Lokale veger Kollektivtiltak (>=20 %) Miljø og sikkerhet Sykkelvegnett (800 mill kr) 50 % Politiske virkemidler: Investeringsprogram: Redusert CO 2 -utslipp Redusert bilbruk Kollektivprioritering Arealbruk/lokalisering Parkering Miljøvennlige kjøretøy Reiserådgivning Trafikksikkerhet Mål/forpliktelser:

3 1.CO 2 utslipp fra transport reduseres med minst 20 % 2.Andelen reiser med privatbil reduseres fra 58- til 50 % 3.Et helhetlig gang- og sykkelvegnett skal på plass (800 mill kr) 4.Framkommelighet for kollektivtransport bedres med 25 % (2010) 5.Alle nasjonale forskrifter for lokale bymiljø ivaretas 6.Antall personer som plages av trafikkstøy reduseres med 15 % 7.80 % av nye boliger innenfor eksisterende tettstedsstruktur, 60 % av nye arbeidsintensive arbeidsplasser innenfor Kollektivbuen 8.Klimautslipp fra transport i egen virksomhet reduseres med 40 % 9.Arbeide for at andre private og offentlige aktører gjennomfører tilsvarende tiltak 10. Antall trafikkulykker reduseres med minst 20 % med Nullvisjonen som rettesnor 10 klare og etterprøvbare mål Utviklingen skal evalueres årlig

4 Tett samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og stat SVV STFK TK Kontaktutvalg Politisk styringsgruppe Arbeidsutvalg Koordinering/ledelse Faggrupper Faglig samarbeid SVV STFK TK SVV STFK TK SVV STFK TK SVV STFK TK SVV STFK TK SVV STFK TK SVV STFK TK Kollektiv Sykkel Sikkerhet Støy SVV STFK TK Prosjektråd Administrativ styringsgruppe Informasjon SVV STFK TK Vegprosjekt Andre prosjekt

5 Eksist. koll.felt Nye koll.felt 2008 Trafikkbegrensende tiltak Reservering av 5 km kjørefelt for kollektivtrafikk Hovedinnfart sør: 40 - 50 % reduksjon i bilkapasiteten 15 % reduksjon i biltrafikken 16-/25 % kortere kjøretid med buss i morgen-/ettermiddagsrush Bussen har nå mer enn 68 % av motorisert persontransport i rush.

6 Sykkelveg Kollektivfelt Frigjort bilkapasitet tas til andre formål Åpning NAV: Ca 30 % reduksjon i biltrafikk til/fra sentrum

7 Trafikk: 24 100 kjt/d + 1 700 kjt/d (+ 8 %) Trafikk: 26 600 kjt/d - 2 400 kjt/d (- 8 %) Bomstasjoner med tidsdifferensierte takster har gitt redusert trafikk Trafikk: 30 400 kjt/d - 2 300 kjt/d (- 7 %) Trafikk: 64 500 kjt/d - 13 500 kjt/d (- 17 %) Effekter 2010: I bomstasjonene: - 19 % Over snittene (inkluderer mulig omkjøring): - 16500 kjt/d = - 10 % Utvikling 2011/2012: I bomstasjonene: + 0,4 %/-0,6 %

8 Kraftig økning i antall kollektivtrafikkreiser Trafikk 2008 2009201020112012 1. Halvår 2008 - 2012 Bybuss/trikk+ 4 %+ 4- 5%+ 8 %+ 10 %10,5 %37 % Regionbusser+ 10 %+ 13 %17 %40 % Forklaringsfaktorer - Kollektivfelt innført sommer 2008 - Utvidet rutetilbud - Elektronisk billettering - Bomstasjoner - Takstreduksjoner - Utvidet takstområde periodekort

9 Sykkelvegnett

10 Fra trinn 1 til trinn 2: Utvidelse av totalrammen fra 5,5 mrd kr mill kr

11 Nytt bomsystem Tidsdifferensierte takster Bom type 1: takst kr 10/20 Bom type 2: takst kr 8 m/u rabatt Differensierte tungbiltakster Rabatter • 10 % m/brikke (høy takst) • -/20 % m/avtale (lav takst) • Timesregel i snitt • Maksimaltak per mnd

12 Økonomisk ramme Miljøpakken *Uavklart: •Statsbidrag E6, NTP: 140 mill/år 2014-24 •Belønningsmidler etter 2012 Ny totalramme:9 650+ millioner kr Bompenger:6 640 millioner kr NTP/staten:1 730 millioner kr* Lokale midler: 915 millioner kr Belønningstilskudd: 370 + millioner kr

13 Avlastende hovedvegnett • E6 sør Jaktøyen – Tonstad: 2 mrd • Sluppen bru/Oslovn: 0,65 mrd • Byåstunellen: 0,95 mrd + Avlastende lokalveger: 0,49 mrd

14 Trafikksikkerhet: 500 mill Miljø: 300 mill Sykkel: 1,3 mrd Kollektiv: 2 mrd KSSM: Kollektiv, sikkerhet, sykkel og miljø

15 Aktiv informasjonsvirksomhet

16

17 E6 sør:1,6 – 2,75 mrd kr Første byggetrinn: 430 mill kr Åpnes 2013 Tidligste ferdig: - til Klett 2017 - Klettkrysset 2017 - til Jaktøyen 2016 - City Syd

18 Byåstunellen: 0,8 – 1,4 mrd kr Trinnvis utbygging: Tidligst åpning av 1. trinn: 2023/24 Byåstunellen, Sluppen bru og Oslovegen må planlegges sammen

19 Sluppen bru/Oslovegen: 550 - 990 mill. kr Første byggetrinn: 240 mill kr, åpnes i 2012 Sluppen bru: Tidligst ferdig i 2016 Oslovegen: Utbedring eller helt ny vegtrase


Laste ned ppt "Status for prosjekter i Trøndelag Miljøpakken for transport i Trondheim 19.09.12 Henning Lervåg Prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google