Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye kontraktsformer, hvordan påvirker det vår fremtid? Asbjørn Hagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye kontraktsformer, hvordan påvirker det vår fremtid? Asbjørn Hagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye kontraktsformer, hvordan påvirker det vår fremtid? Asbjørn Hagen

2 INNHOLD BAKGRUNN PROBLEMSTILLING MÅL TILTAK
HVORDAN VIL DETTE PÅVIRKE OSS ERFARING

3 SAMFERDSEL UTGANGSPUNKT FORSLAG NTP 2014 – Betydelig økt satsning innen samferdsel

4 BAKGRUNN NTP VEGPROSJEKTER Ca. 50 % økning ift. inneværende periode

5 BAKGRUNN NTP: Jernbaneprosjekter Ca. 50 % økning ift. ift. inneværende periode

6 BAKGRUNN IC-triangelet NTP 2023: Ca. 50 mrd.

7 BAKGRUNN NTP: Økt satsing på Drift og Vedlikehold.
Gjennomsnitt pr. år i NTP- perioden: Veg: ,5 mrd Jernbane: 7,6 mrd

8 BAKGRUNN Oppsummert fra NTP: Betydelig økt satsning innen samferdsel.
Inneværende NTP-periode: 322 mrd SAMFERDSELS- BUDSJETTET 2013: mrd kr.

9 PROBLEMSTILLING VI STÅR OVERFOR STORE UTFORDRINGER
Følgende spørsmål kan stilles: Organiserer vi prosjektene på en riktig måte? Er kontraktsformen hensiktsmessig? Har entreprenørbransjen tilstrekkelige ressurser? Har byggherren nødvendige ressurser? Har rådgiver nødvendige ressurser?

10 PROBLEMSTILLING Vi registrerer:
HVA FØRER OSS TIL DISKUSJONEN OM ENDRING I PROSJEKTGJENNOMFØRING OG KONTRAKTSFORM? Vi registrerer: Treg offentlig planprosess Manglende finansiering fører til oppstykket og langvarig utbygging av prosjektet. For lav gjennomføringshastighet.

11 MÅL Mer sammenhengende utbygging i hvert enkelt prosjekt. Større prosjekter. Effektivisere. Gjennomføring på kortere tid.

12 TILTAK Forenkle planprosessen. Statlig regulering?
Finansiering: Sikre tilstrekkelig bevilgninger for å gjennomføre lengre strekninger på kortere tid. Så langt mulig unngå oppstykking. Endre kontraktsformen Styrke kapasitet med bruk av utenlandske aktører

13 Dreining mot større totalentrepriser
TILTAK Fra Nasjonal Transportplan Sitat: For å bidra til bedre kapasitet skal transportetatene arbeide for kontraktsstrategier som samling av tiltak, samlet planlegging, utbygging av lengre strekninger samt økt bruk av totalentrepriseer. RESULTAT: Dreining mot større totalentrepriser

14 HVORDAN SIKRE GJENNOMFØRING?
Samferdselsministeren mener at: Nye kontraktsformer er nødvendig for å utnytte norsk anleggskapasitet. Dette er like viktig som å hente inn utenlandske ressurser.

15 GJENNOMFØRING Men ingen tvil om at regjeringen ønsker utenlandske entreprenører velkommen for å øke kapasiteten.

16 DAGENS KONTRAKTSFORMER
Byggherrestyrt enhetspriskontrakt. Byggherren har ansvaret for å utarbeide konkurransegrunnlag, prosjektering, kontrahering og teknisk/økonomisk oppfølging. Driftskontrakter. Vegholder har ansvaret for å utarbeide kontraktsgrunnlag. Entreprenøren utfører drifts-vedlikehold i en tidsbegrenset periode. Totalentreprise Byggherren utarbeider tilbudsgrunnlag og følger opp anlegget. Entreprenøren har min. ansvaret for prosjektering og gjennomføring. OPS Offentlig – privat samarbeid. OPS-selskapet finansierer, prosjekterer, utfører anlegget. I tillegg drift og vedlikehold av anlegget i 25 år. Det offentlige har ansvaret for konkurransegrunnlag og oppfølging

17 DAGENS KONTRAKTSFORMER
Status mhp. kontraktsmodeller innen samferdsel. Byggherrestyrt enhetspriskontrakt er rådende i markedet. Egne driftskontrakter innen Drift og Vedlikehold. Liten andel totalentrepriser. OPS-prosjektene på E39 og E18 besluttet i som prøveprosjekt. Gjennomført 2002 – Foreløpig stans i denne kontraktstypen.

18 HVA FORVENTES Å ENDRES? Signaler:
Større kontrakter baseres på modell med totalentreprise. Også innen jernbane. Ulike varianter. Fra fastpris til målpris Drift og vedlikehold kan inngå som en del av totalentreprisen. Eksempel Helgelandspakka. OPS-kontrakter aktuelt hvis vi får regjeringsskifte. Dette er en type totalentreprise som også omfatter D&V og finansiering av anlegget.

19 HELGELANDSPAKKA NTP: 4,3 mrd.
Totalentreprisemodell der entreprenøren også er ansvarlig for en drift og vedlikeholdsfase etter ferdig anlegg. Stort nok vegnett for DV-kontrakt? NTP: 4,3 mrd. Oppstart i Også enkle reguleringsplaner

20 HVA FORVENTES Å ENDRES? Event. regjeringsskifte til høsten vil ha betydning for kontraktsformen som velges.

21 HVA BETYR DETTE FOR OSS? VALG Jobbe for byggherren eller entreprenør?

22 HVA BETYR DETTE FOR OSS? VALGET ER IKKE «ENTEN/ ELLER», MEN «BÅDE /OG»
Tverrfaglighet er avgjørende for å skape en attraktiv arbeidsplass. Delta i tidligfase-prosjekter er viktig for å skape grunnlag for å påvirke samferdselssektoren, konsepter og løsninger. Deltagelse i detaljprosjekter er viktig for å opprettholde teknisk ingeniørkompetanse.

23 HVA BETYR DETTE FOR OSS? Forts.
Det store volumet av rådgivertjenester ligger i detaljeringsprosjektene. Deltagelse i detaljeringsfase er avgjørende for bidrag i utviklingen av programvare.

24 HVA BETYR DETTE FOR OSS? Kortere og mer intens planlegging og prosjekteringsfase Byggherrestyrt entreprise Foreløpig prosjektering. Høringsutgave Byggeplan og konk. grunnlag Arbeidsgrunnlag Totalentreprise Løsningsutvikling, arbeidsgrunnlag Dette vil gi oss en anstrengende arbeidssituasjon! Men totalt mindre arbeidsomfang?

25 HVA BETYR DETTE FOR OSS? Større prosjekter over kortere tid.
Vi må takle variasjon ressursbehov. Vil nettverket klare dette? Eller må vi søke samarbeid med våre konkurrenter?

26 HVA BETYR DETTE FOR OSS? Avhengig av gode prosjekteringsmetoder og verktøy for å sikre: Rasjonell prosjektering KS Dokumentasjon Leveranse tilpasset entreprenørens produksjon.

27 HVA BETYR DETTE FOR OSS? Velger man være Byggherrens rådgiver i detaljeringsfasen, vil arbeidsområdene i en totalentreprisemodell i hovedsak være : Utarbeide plangrunnlag for totalentreprisen Utarbeidelse av grunnlag for totalentreprise Kontraktsoppfølging Men, NB!! Fremdeles vil vi ha et vesentlig andel prosjekter etter «gammel» modell. Det er de store prosjektene som primært er aktuelle for endring.

28 HVA BETYR DETTE FOR OSS? Større kontrakter øker interessen fra utlandet. Økt konkurranse både hos entreprenører og prosjekterende. Lavere rater? Redusert andel av markedet?

29 HVA BETYR DETTE FOR OSS? Bransjen må i felleskap bidra til å gjøre kontrakten levelig. RIF

30 HVA BETYR DETTE FOR OSS? Press på kostnadsoptimale løsninger som akkurat tilfredsstiller krav til spesifikasjoner. Vil håndbøkene bli gode nok til å sikre ønsket kvalitet? Her mangler det mye i dag. Sannsynlig store konsekvenser dersom byggherren endrer kravene under gjennomføring.

31 Mengdeberegning! Verktøy? Doikumentasjon? Risiko?
HVA BETYR DETTE FOR OSS? Mengdeberegning! Verktøy? Doikumentasjon? Risiko?

32 Kompetansehevende HVA BETYR DETTE FOR OSS?
Entreprenøren ønsker den prosjekterende tilstede på anlegget. Kompetansehevende

33 Språk i kontraktsdokumenter? Kommunikasjon med utførende?
HVA BETYR DETTE FOR OSS? Store totalentrepriser åpner for utenlandske aktører: Språk i kontraktsdokumenter? Kommunikasjon med utførende?

34 PROSJEKTEKSEMPEL. Litt mer enn 2 år!
OPS E39 Klett – Bårdshaug. Sør-Trøndelag 22 km ny E39. Byggestart vinter 2003 Åpning Juni 2005 Litt mer enn 2 år!

35 PROSJEKTEKSEMPEL. Rv.44. Omkjøringsveg Kleppe. Totalentreprise med målpris og incitament. 4 km riksveg + lokalveger Byggestart desember 2006 Åpning 15. desember 2007 1 år!

36 PROSJEKTEKSEMPEL. Byggetid ca. 2 år
E6 Nordre avlastningsveg i Trondheim, Marienborgtunnelen Totalentreprise 3,5 km ny E6, hvorav 2 km i tunnel Byggestart april 2008 Åpning mai 2010 Byggetid ca. 2 år Men her fikk vi skjermet en 4 mnd prosjekteringsperiode i startfasen.

37


Laste ned ppt "Nye kontraktsformer, hvordan påvirker det vår fremtid? Asbjørn Hagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google