Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innhold Resultat fra holdningsundersøkelse om bomringen og Oslopakke 2 1989-2004 PROSAM-rapport 120.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innhold Resultat fra holdningsundersøkelse om bomringen og Oslopakke 2 1989-2004 PROSAM-rapport 120."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innhold Resultat fra holdningsundersøkelse om bomringen og Oslopakke PROSAM-rapport 120

2 Holdningsundersøkelse bomringen •Undersøkelsen har vært gjennomført hvert år siden 1989 av samarbeidsorganet PROSAM hvor Statens vegvesen deltar aktivt •Spørsmål om Oslopakke 2 kom med fra 2001 •Representativt utvalg av bosatte i Oslo og Akershus •Generelt: –liten forskjell i holdninger avhengig av kjønn, alder og bosted –lavt bilhold og høy utdannelse noe mer positive •Rapporter kan lastes ned fra: og

3 Holdning til innføring av bompengeringen Før bomringen åpnet  Base (N): Mangler verdi: 878, dvs. 5,7%

4 Ut fra hvordan bompengene er blitt brukt til nå, er flertallet positive til bomringen Holdning til innføringen av bompengeringen etter informasjon om hvordan inntektene brukes (%) Base (N=): Mangler verdi: 62, dvs 6,2% Spørsmål: ”Inntektene fra bompengeringen brukes til tiltak innen veibygging og kollektivtransport, som for eksempel E18 Festningstunnelen, Ekebergtunnelen, Ring 3 Tåsentunnelen, T- baneringen og kollektivfelt. Med bakgrunn i hvordan inntektene har blitt brukt til nå, hva synes du om innføringen av bomringen rundt Oslo?”

5 Vurdering av endring i trafikale forhold og miljø som følge av (inntekter fra) bomringen Bedre fremkommelighet med bil (%) Gjennomsnitt skala 1 – 4, Helt uenigHelt enig Tiltak som gir bedre bymiljø (%) Bedre kollektivtilbud (%)

6 Tilfredshet med standarden på kollektivtilbudet i Oslo/Akershus % 2004

7 Holdning til Oslopakke 2 Spørsmål: ”Oslopakke 2, som den kalles, er et ekstraordinært spleiselag mellom myndighetene og trafikantene. Målet med Oslopakke 2 er å få til en raskere utbygging av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus-regionen enn det ville blitt med ordinære bevilgninger. Satsningen gjelder både buss, T-bane, trikk og tog og skal bl a gi økt kapasitet, økt hastighet og økt frekvens på sentrale strekninger. Er du positiv til tanken om et slikt spleiselag mellom myndighetene og trafikantene for å få til en raskere kollektivutbygging?”

8 To av tre positive til Oslopakke 2 Andel med positiv holdning

9 Hvor stor andel av inntektene bør gå til kollektivtiltak? (gjennomsnitt %) Avh. av antall biler i husstanden. Avh. av bosted Avh. av alder Avh. av kjønn

10 Støtte til forlengelse av bomringen under gitte forutsetninger, 2004 ’Det er vedtatt at bomringen skal fjernes ved årsskiftet 2007/2008. Mener du at bomringen uansett bør fjernes på dette tidspunktet, eller kan du støtte en forlengelse under gitte forutsetninger?’


Laste ned ppt "Innhold Resultat fra holdningsundersøkelse om bomringen og Oslopakke 2 1989-2004 PROSAM-rapport 120."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google