Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innhold Resultat fra holdningsundersøkelse om bomringen og Oslopakke 2 1989-2004 PROSAM-rapport 120.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innhold Resultat fra holdningsundersøkelse om bomringen og Oslopakke 2 1989-2004 PROSAM-rapport 120."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innhold Resultat fra holdningsundersøkelse om bomringen og Oslopakke 2 1989-2004 PROSAM-rapport 120

2 Holdningsundersøkelse bomringen •Undersøkelsen har vært gjennomført hvert år siden 1989 av samarbeidsorganet PROSAM hvor Statens vegvesen deltar aktivt •Spørsmål om Oslopakke 2 kom med fra 2001 •Representativt utvalg av bosatte i Oslo og Akershus •Generelt: –liten forskjell i holdninger avhengig av kjønn, alder og bosted –lavt bilhold og høy utdannelse noe mer positive •Rapporter kan lastes ned fra: www.prosam.org og www.oslopakke2.no www.prosam.orgwww.oslopakke2.no

3 Holdning til innføring av bompengeringen Før bomringen åpnet  Base (N): 15343. Mangler verdi: 878, dvs. 5,7%

4 Ut fra hvordan bompengene er blitt brukt til nå, er flertallet positive til bomringen Holdning til innføringen av bompengeringen etter informasjon om hvordan inntektene brukes (%) Base (N=): 1000. Mangler verdi: 62, dvs 6,2% Spørsmål: ”Inntektene fra bompengeringen brukes til tiltak innen veibygging og kollektivtransport, som for eksempel E18 Festningstunnelen, Ekebergtunnelen, Ring 3 Tåsentunnelen, T- baneringen og kollektivfelt. Med bakgrunn i hvordan inntektene har blitt brukt til nå, hva synes du om innføringen av bomringen rundt Oslo?”

5 Vurdering av endring i trafikale forhold og miljø som følge av (inntekter fra) bomringen Bedre fremkommelighet med bil (%) Gjennomsnitt skala 1 – 4, 2003 - 2004 Helt uenigHelt enig Tiltak som gir bedre bymiljø (%) Bedre kollektivtilbud (%)

6 Tilfredshet med standarden på kollektivtilbudet i Oslo/Akershus % 2004

7 Holdning til Oslopakke 2 Spørsmål: ”Oslopakke 2, som den kalles, er et ekstraordinært spleiselag mellom myndighetene og trafikantene. Målet med Oslopakke 2 er å få til en raskere utbygging av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus-regionen enn det ville blitt med ordinære bevilgninger. Satsningen gjelder både buss, T-bane, trikk og tog og skal bl a gi økt kapasitet, økt hastighet og økt frekvens på sentrale strekninger. Er du positiv til tanken om et slikt spleiselag mellom myndighetene og trafikantene for å få til en raskere kollektivutbygging?”

8 To av tre positive til Oslopakke 2 Andel med positiv holdning

9 Hvor stor andel av inntektene bør gå til kollektivtiltak? (gjennomsnitt %) Avh. av antall biler i husstanden. Avh. av bosted Avh. av alder 2003 2004 Avh. av kjønn

10 Støtte til forlengelse av bomringen under gitte forutsetninger, 2004 ’Det er vedtatt at bomringen skal fjernes ved årsskiftet 2007/2008. Mener du at bomringen uansett bør fjernes på dette tidspunktet, eller kan du støtte en forlengelse under gitte forutsetninger?’ 2004 2003


Laste ned ppt "Innhold Resultat fra holdningsundersøkelse om bomringen og Oslopakke 2 1989-2004 PROSAM-rapport 120."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google