Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klokketegningtesten - en nyttig test i demensutredningen? Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens Metodekurs: Utredning i praksis 8. Mars 2006 Arvid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klokketegningtesten - en nyttig test i demensutredningen? Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens Metodekurs: Utredning i praksis 8. Mars 2006 Arvid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klokketegningtesten - en nyttig test i demensutredningen? Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens Metodekurs: Utredning i praksis 8. Mars 2006 Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no

2 Hva er Klokketegningtesten? Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no

3 Hva måler Klokketegningtesten? Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no Testen er primært en test på visuokonstruktive ferdigheter (orientering og handling i rom), men måler også relativt komplekse nevropsykologiske ferdigheter som: hukommelsesfunksjoner verbal forståelse planlegging og utføring tallkunnskap oppmerksomhet og konsentrasjon evne til å kontrollere impulsiv respondering

4 7MS Klokketegningtesten •Deltest fra Seven Minute Screen •7 item •1-2 min å administrere og skåre Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no

5 Administrering av testen Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no Gi pasienten et blankt ark og en penn SI: Jeg vil at du skal tegne en klokkeskive med alle tallene på. Lag den stor. Etter at pasienten har tegnet klokkeskiven, SI: Tegn inn viserne, som viser at klokken er ti over halv fire.

6 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no

7 Vanlige 7MS Klokketegningtest-feil ved mild kognitiv svikt og mild demens (også ved høy alder) •Feil plassering av store-viseren: •Feil plassering av tall: Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no

8 Resultater fra en norsk undersøkelse Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no •Deltagere: normalgruppe på 63 eldre og 95 eldre pasienter med mild kognitiv svikt og mild demens •Gjennomsnittsskåre for normalgruppen 65-85 år: 6.2 poeng, spredning: 4-7 poeng •I gruppen friske eldre gjorde de eldste det noe dårligere enn de yngre eldre. •Den grenseverdien (cut-off skåren) som best skilte mellom pasienter med mild kognitiv svikt og mild demens var 4 poeng eller mindre •Generelt var testen dårlig til å skille mellom pasienter med mild kognitiv svikt og pasienter med mild demens

9 Internasjonale undersøkelser viser: Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no •Ulike typer klokketegningester er lite treffsikre i kliniske utvalg (både innen primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste), og er ”dårligere” enn MMS •Ikke egnet til å identifisere de som har mild demens •Ikke egnet til å identifisere de som har mild kognitiv svikt (MCI) •Ikke egnet til å skille mellom ulike demensformer eller ulike årsaker til kognitiv svikt •Kan brukes sammen med andre screeninginstrument (f.eks. MMS, IQCODE) for å indikerer mer åpenbar kognitiv svikt og for å indikerer progresjon ved demens

10 MCI (Alzheimers sykdom?), MMS = 30 (2003) Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no

11 MCI (Alzheimers sykdom?), MMS = 29 (2004) Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no

12 Alzheimers sykdom, MMS = 26 (2005) Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no

13 Ikke-flytende progressiv afasi. MMS = 29 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no

14 MMS < 20 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no

15 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no Hva er årsak til lav skåre på klokketegningtesten? Demens? Delirium? Depresjon? Lav motivasjon? Progressiv nevrologisk sykdom? Alkoholkskade? Lese/skrive-vansker? Løsemiddelskade? Høy alder? Nedsatt syn? Generelt lavt evnenivå?

16 Klokketegningtesten i demensutredning i primærhelsetjenesten •Tas sammen med andre korte kognitiv tester, for eksempel MMS •Må tolkes i sammenheng med annen informasjon om pasienten Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no

17 Når skal en henvise til spesialist? •Når pasient og/eller pårørende (lege) er bekymret for hukommelse og kognitiv svikt, uavhengig av om MMS, klokketegningtesten eller andre kognitiv tester er normale eller ikke •Dvs. normal skåre på Klokketegningtesten o g andre korte kognitive tester utelukker ikke kognitiv svikt og demens Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no

18 Klokketegningtesten og bilkjøring Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no En normal skåre på Klokketegningtesten (MMS og andre korte kognitive tester) utelukker ikke at pasienten har kognitiv svikt som er uforenlig med bilkjøring: Pasienten kan ha alvorlig svikt i oppmerksomhet, reaksjonstid og dårlig innsikt i kjøreferdigheter selv om MMS er over 26 poeng og klokketegningen er over 4 poeng (for eksempel ved frontotemporal demens) Dersom en er usikker bør pasienten henvises til spesialistundersøkelse

19 Hukommelsesklinikken NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Målgruppe: eldre personer med symptomer på kognitiv svikt og der en mistenker en mild kognitiv svikt-tilstand eller begynnende demens Info: www.olaviken.no tlf. 55 38 18 80www.olaviken.no Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no

20 Hukommelsesklinikken NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus •Somatisk/nevrologisk undersøkelse (1 ½ time), og tilgang på MR, EEG, spinalvæske-u.s. m.m. •Kognitiv og nevropsykologisk undersøkelse (1 time til 5 timer) •Vurdering av diagnose, progresjon, nytte av medikamentell behandling, bilkjøringsevne •Informasjon til pasient og pårørende om diagnose, utvikling, hjelpetiltak og hjelpemidler •Oppfølging av pasient og pårørende ved behov; ½ - 1 års kontroll i mange tilfeller Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no

21 Klokketegningtesten – en nyttig test i demensutredningen? Arvid Skjerve Psykologspesialist Hukommelsesklinikken NKS Olaviken www.olaviken.no Oppsummering og konklusjon 7MS Klokketegningtesten må brukes med forsiktighet i utredning av demens hos eldre Testresultatet påvirkes av alder Testen er ikke egnet til å identifisere pasienter med mild demens eller mild kognitiv svikt, den er for unøyaktig Testen er ikke egnet til å skille mellom ulike årsaker til kognitiv svikt eller ulike typer demens Testen kan brukes i en første vurdering av pasienten, men resultatene må alltid tolkes i lys av annen informasjon om pasienten


Laste ned ppt "Klokketegningtesten - en nyttig test i demensutredningen? Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens Metodekurs: Utredning i praksis 8. Mars 2006 Arvid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google