Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsten Halse - Tema: Demens Def. Mental svikt §Def. Nedsat hukommelse som forårsaker ADL svikt eller svikt i sosialfungeringsevne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsten Halse - Tema: Demens Def. Mental svikt §Def. Nedsat hukommelse som forårsaker ADL svikt eller svikt i sosialfungeringsevne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsten Halse - Tema: Demens Def. Mental svikt §Def. Nedsat hukommelse som forårsaker ADL svikt eller svikt i sosialfungeringsevne

2 Kirsten Halse - Tema: Demens Def. Aldersdemens §En ervervet hjerneorganisk sykdom hos en eldre person. Sykdommen kjennetegnes ved svekket mental kapasitet og medfører svikt i psykologiske prosesser som språkevne, læring, hukommelse og tenkning. Sykdommen er kronisk, kan ikke kureres og forverre seg ofte over tid.

3 Kirsten Halse - Tema: Demens Karakteristika ved demens §Kognitiv svikt §Psykisk svikt §Neurologisk svikt §Generelle symptomer

4 Kirsten Halse - Tema: Demens Kognitiv svikt §Svekket hukommelse l Korttidshukommelse l Langtidshukommelse –Semantisk hukommelse –episodisk hukommelse –prosedural hukommelse

5 Kirsten Halse - Tema: Demens Kognitiv svikt §Svekket hukommelse l Abstrakt hukommelse gjenkalling Gjenkalling l Planleggingshukommelse

6 Kirsten Halse - Tema: Demens Kognitiv svikt §Svekket orienteringsevne l i forhold til tid, sted og person §Svekket læringsevne §Svekket tenkeevne §Reduksjon av viljefunksjonen

7 Kirsten Halse - Tema: Demens Kognitiv svikt §Svekket evne til å ta vare på seg selv i dagliglivet §Språkforstyrrelser §Agnosi §Apraksi

8 Kirsten Halse - Tema: Demens Psykisk svikt §Usikkerhet §Tendens til å trekke seg tilbake §Isolere seg §Apatisk §Interessefeltet innskrenkes

9 Kirsten Halse - Tema: Demens Psykisk svikt §Egosentrisk holdning blir mer fremtredende §Irritabilitet §Psykisk ustabile §Sviktende dømmekraft §Angst

10 Kirsten Halse - Tema: Demens Psykisk svikt §Depresjon §Atferdsavvik - slenger stygge ord - slag, klyper - spytting - aggressiv §Søvnforstyrrelser - ofte kombinert med angst

11 Kirsten Halse - Tema: Demens Psykisk svikt §Forsterking av opprinnelig personlighetstrekk §Emosjonell ”inkontinens” §Rastløs, urolig, vandrende, samle på ting §Følelsesglemsel

12 Kirsten Halse - Tema: Demens Neurologiske symptomer §Koordineringsforstyrrelse, stivnethet som ved parkinsonisme §Gangforstyrrelser §Perseverasjonsfenomen

13 Kirsten Halse - Tema: Demens Generelle symptomer §Svekkelse av allmenntilstanden §Tendens til infeksjoner øker l urinveisinfeksjoner l luftveisinfeksjoner §Tendens til liggesår øker §Tendens til underernæring og dehydrering

14 Kirsten Halse - Tema: Demens Inndeling av mental svikt hos eldre §Irreversible organiske skader §A. Alzheimers sykdom 65%, ukjent årsak l ”snill type” l ”ond type §B. Vaskulær demens/multiinfakt demens 25%. Forbundet med mangel på surstoff. §Andre typer eksempler: §Lewy-body demens, Frontallapdemens

15 Kirsten Halse - Tema: Demens Annen demens ca. 10% §Skader i hjernen l hjernesvulster l infeksjoner l hodetraume l neurologiske lidelser l hematom

16 Kirsten Halse - Tema: Demens Annen demens - fortsettelse §Ekstrakranielle sykdommer l organsvikt (leversikt, nyresvikt) l endokrine lidelser l alkoholdforgiftning l depresjon l underernæring (lavt s.albumin) l konfusjon l stress l inaktivitet/understimulering

17 Kirsten Halse - Tema: Demens Depresjon §8-10% av eldre over 67år er deprimert §Symptomer: l apati, hukommelsesproblemer, passivitet, desorientering, lav stemningsleie §Depresjon kan oppstå ved l hjerneslag, parkinsons sykdom, demens, fract. Colli fem., medikamentell behandling

18 Kirsten Halse - Tema: Demens Forvirring §Symptomer, varighet: l Kommer brått, vekslende bevissthet, desorientering, motorisk uro, hallusinasjoner l varighet en dag til flere måneder §Årsak: l Somatisk sykdom (infeksjon, organsvikt,brudd) l medikamenter (parkinsonmidler, neuroleptika)

19 Kirsten Halse - Tema: Demens Lokalisering av skaden forklarer sympt. l Hippocampus - hukommelsessvikten l Temporallappen - taleproblemer l Parietellappene - ADL svikten l Frontallappene - mangler initiativ, handler primitivt og impulspreget, er sosial støtende, mangler initiativ § Antas å starte i Hippocampus


Laste ned ppt "Kirsten Halse - Tema: Demens Def. Mental svikt §Def. Nedsat hukommelse som forårsaker ADL svikt eller svikt i sosialfungeringsevne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google