Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kirsten Halse - Tema: Demens

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kirsten Halse - Tema: Demens"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kirsten Halse - Tema: Demens
Def. Mental svikt Def. Nedsat hukommelse som forårsaker ADL svikt eller svikt i sosialfungeringsevne Kirsten Halse - Tema: Demens

2 Kirsten Halse - Tema: Demens
Def. Aldersdemens En ervervet hjerneorganisk sykdom hos en eldre person. Sykdommen kjennetegnes ved svekket mental kapasitet og medfører svikt i psykologiske prosesser som språkevne, læring, hukommelse og tenkning. Sykdommen er kronisk, kan ikke kureres og forverre seg ofte over tid. Kirsten Halse - Tema: Demens

3 Karakteristika ved demens
Kognitiv svikt Psykisk svikt Neurologisk svikt Generelle symptomer Kirsten Halse - Tema: Demens

4 Kirsten Halse - Tema: Demens
Kognitiv svikt Svekket hukommelse Korttidshukommelse Langtidshukommelse Semantisk hukommelse episodisk hukommelse prosedural hukommelse Kirsten Halse - Tema: Demens

5 Kirsten Halse - Tema: Demens
Kognitiv svikt Svekket hukommelse Abstrakt hukommelse gjenkalling Gjenkalling Planleggingshukommelse Kirsten Halse - Tema: Demens

6 Kirsten Halse - Tema: Demens
Kognitiv svikt Svekket orienteringsevne i forhold til tid, sted og person Svekket læringsevne Svekket tenkeevne Reduksjon av viljefunksjonen Kirsten Halse - Tema: Demens

7 Kirsten Halse - Tema: Demens
Kognitiv svikt Svekket evne til å ta vare på seg selv i dagliglivet Språkforstyrrelser Agnosi Apraksi Kirsten Halse - Tema: Demens

8 Kirsten Halse - Tema: Demens
Psykisk svikt Usikkerhet Tendens til å trekke seg tilbake Isolere seg Apatisk Interessefeltet innskrenkes Kirsten Halse - Tema: Demens

9 Kirsten Halse - Tema: Demens
Psykisk svikt Egosentrisk holdning blir mer fremtredende Irritabilitet Psykisk ustabile Sviktende dømmekraft Angst Kirsten Halse - Tema: Demens

10 Kirsten Halse - Tema: Demens
Psykisk svikt Depresjon Atferdsavvik - slenger stygge ord - slag, klyper - spytting - aggressiv Søvnforstyrrelser - ofte kombinert med angst Kirsten Halse - Tema: Demens

11 Kirsten Halse - Tema: Demens
Psykisk svikt Forsterking av opprinnelig personlighetstrekk Emosjonell ”inkontinens” Rastløs, urolig, vandrende, samle på ting Følelsesglemsel Kirsten Halse - Tema: Demens

12 Neurologiske symptomer
Koordineringsforstyrrelse, stivnethet som ved parkinsonisme Gangforstyrrelser Perseverasjonsfenomen Kirsten Halse - Tema: Demens

13 Kirsten Halse - Tema: Demens
Generelle symptomer Svekkelse av allmenntilstanden Tendens til infeksjoner øker urinveisinfeksjoner luftveisinfeksjoner Tendens til liggesår øker Tendens til underernæring og dehydrering Kirsten Halse - Tema: Demens

14 Inndeling av mental svikt hos eldre
Irreversible organiske skader A. Alzheimers sykdom 65%, ukjent årsak ”snill type” ”ond type B. Vaskulær demens/multiinfakt demens 25%. Forbundet med mangel på surstoff. Andre typer eksempler: Lewy-body demens, Frontallapdemens Kirsten Halse - Tema: Demens

15 Kirsten Halse - Tema: Demens
Annen demens ca. 10% Skader i hjernen hjernesvulster infeksjoner hodetraume neurologiske lidelser hematom Kirsten Halse - Tema: Demens

16 Annen demens - fortsettelse
Ekstrakranielle sykdommer organsvikt (leversikt, nyresvikt) endokrine lidelser alkoholdforgiftning depresjon underernæring (lavt s.albumin) konfusjon stress inaktivitet/understimulering Kirsten Halse - Tema: Demens

17 Kirsten Halse - Tema: Demens
Depresjon 8-10% av eldre over 67år er deprimert Symptomer: apati, hukommelsesproblemer, passivitet, desorientering, lav stemningsleie Depresjon kan oppstå ved hjerneslag, parkinsons sykdom, demens, fract. Colli fem., medikamentell behandling Kirsten Halse - Tema: Demens

18 Kirsten Halse - Tema: Demens
Forvirring Symptomer, varighet: Kommer brått, vekslende bevissthet, desorientering, motorisk uro, hallusinasjoner varighet en dag til flere måneder Årsak: Somatisk sykdom (infeksjon, organsvikt,brudd) medikamenter (parkinsonmidler, neuroleptika) Kirsten Halse - Tema: Demens

19 Lokalisering av skaden forklarer sympt.
Hippocampus - hukommelsessvikten Temporallappen - taleproblemer Parietellappene - ADL svikten Frontallappene - mangler initiativ, handler primitivt og impulspreget, er sosial støtende, mangler initiativ Antas å starte i Hippocampus Kirsten Halse - Tema: Demens


Laste ned ppt "Kirsten Halse - Tema: Demens"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google