Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hospiteringsprosjektet Første arbeidsgruppemøte, 25.04.2014 Første arbeidsgruppemøte, 25.04.2014 Lene Ragnhild Kyllesdal og Stine Grimsrud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hospiteringsprosjektet Første arbeidsgruppemøte, 25.04.2014 Første arbeidsgruppemøte, 25.04.2014 Lene Ragnhild Kyllesdal og Stine Grimsrud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hospiteringsprosjektet Første arbeidsgruppemøte, 25.04.2014 Første arbeidsgruppemøte, 25.04.2014 Lene Ragnhild Kyllesdal og Stine Grimsrud

2 Oppdrag Vest-Agder fylkeskommune skal etablere varige hospiteringsordninger for programfaglærere, fellesfaglærere, instruktører og faglige ledere.

3 Målsetning Fornye og øke programfaglærerens kompetanse i eget og andre fag Øke instruktørens kompetanse i rollen som veileder for elever/lærlinger Øke samarbeidet skole – arbeidsliv og bidra til å se opplæringen i et sammenhengende fireårig løp. Styrke formidlingsprosessen mellom Vg2 og Vg3 Videreutvikle fellesfaglærerens yrkesretting av fellesfag

4 Organisering Programfag lærere 5 dager ute i bedrift Fellesfaglærere 1-2 dager ute i bedrift Instruktører/faglige ledere 5 dager ute i skole Ordningen kan gjennomføres sammenhengende, eller fordelt utover året. Initiativ og avtaleinngåelse skjer ute i skolene/bedriftene.

5 Lokale deltagere Skolene: KKG, Kvadraturen, Vennesla, Søgne og Mandal innen programområdene TIP, SS og HO. Opplæringskontor: Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder, Otek og Fagopplæring sør Fylkeskommunen

6 Tidligere erfaringer

7 Tidligere erfaringer forts.

8 Prosessen  Opplyse og invitere skoler og opplæringskontor innen valgt programområde om ordningen  Opprette og jobbe i arbeidsgruppe  Planlegge og gjennomføre en åpningskonferanse for hospiteringsprosjektet 22 mai 2014  Forankre prosjektet og skape gode relasjoner  Første hospitanter ut i skole/bedrift høsten 2014

9 Oversiktskart

10 Økonomisk ramme  Utdelt 300.000 kr fra Utdanningsdirektoratet. Disse midlene skal sikre at vi får gjennomført så mange og så gode hospiteringer i fylket som mulig.  10.000 kr utbetales skolene/bedriftene per hospitering på fem dager. For fellesfaglærere utbetales 2500 kr per dag, inntil to dager. Budsjett 2014 Til skoler/bedrifter for hospitering230.000 kr Oppstartskonferanse og adm. kost 70.000 kr Sum300.000 kr

11 Innmeldte hospiteringer fra skolene SkoleProgramområdeAntall lærereMerknad KKGSS5-10 VenneslaTIP+ SS3-5 2 programfaglærere + 2-4 fellesfaglærere SøgneTIP3-5 1-2 fellesfaglærere og 2-3 programfaglærere MandalTIP+ HO evt. DH2 KvadraturenTIP Sum: 13-22 lærere Forutsetter minimum 1 instruktør i hospitering per skole, dvs 5 hospitanter fra bedriftene.

12 Forslag til gjennomføring av hospitering

13 Suksessfaktorer God planlegging Fleksibilitet Forankring i ledelsen


Laste ned ppt "Hospiteringsprosjektet Første arbeidsgruppemøte, 25.04.2014 Første arbeidsgruppemøte, 25.04.2014 Lene Ragnhild Kyllesdal og Stine Grimsrud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google