Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GNIST og Ungdomstrinns-satsingen VFL-samling 15.02.2013 Susanne Lavik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GNIST og Ungdomstrinns-satsingen VFL-samling 15.02.2013 Susanne Lavik."— Utskrift av presentasjonen:

1 GNIST og Ungdomstrinns-satsingen VFL-samling 15.02.2013 Susanne Lavik

2 GNIST – stilling En GNIST-prosjektleder i hvert fylke PARTNERSKAP: Fylkesmannen, KS, UDF, Universitetene/Høgskolene, Fylkeskommunen m.fl GNIST er en bred satsing som skal styrke kvaliteten på lærerutdanningen og videreutvikling av lærerprofesjonen. GNIST skal sørge for at strategien som ligger til grunn for utvikling av et bedre U-trinn blir fulgt opp og gjennomført.

3 Enda en kampanje?!?! GNIST NY GIV LP-MODELLEN VFL LÆRINGSMILJØ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER…… Osv…..?

4

5 Sentrale tiltak i strategien Skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving for lærere og skoleledere –Skoler som har godt fungerende profesjonsfellesskap ser ut til å ha bedre evne til å skape en god opplæring for elevene enn skoler der lærerne arbeider mer individuelt. Utvikling av beskrivelser av god klasseledelse og god undervisning i regning, lesing og skriving - nettressurs –Ressursgrupper med deltakere fra Gnist-partnerne, forskere i klasseledelse, Matematikksenteret, Lesesenteret, Skrivesenteret, NAFO, universitet og høyskoler. Bistand og tilrettelegging for lokalt utviklingsarbeid –Lærerutdanningene / UH-sektoren. Beskrivelser og støttemateriell. Nettverk for erfaringsutveksling og profesjonsfellesskap, samarbeid og deling –Regional GNIST. Nettverk av skoleeiere. Nettverk for kompetansedeling for ledere og lærere.

6 Skolebasert kompetanseutvikling Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Det er skoleleder som har ansvar for å drive prosessen.

7 Hvordan nå alle ? Hver kommune får bistand i 1,5 år Utprøving av pilot i 22 kommuner og 37 skoler med ungdomstrinn fra skoleåret 2012/13 Første regulære utrulling fra skoleåret 2013/14 Gjennomføres i alle skoler med ungdomstrinn i løpet av 5 år 2012-2017

8 Skoleeiers rolle Ansvar for skolenes valg av satsingsområder Skoleeier legger til rette for samarbeid mellom skoler Samarbeider med involverte UH- institusjoner Skal tildele ressurser mellom skolene i kommunen eller på tvers av kommunegrensene

9 Skoleleders rolle Ansvar for utvikling og endring Initierer og leder utviklingsarbeidet på skolen Utvikler skolen som en lærende organisasjon

10 Utfordring! TILBYDERE Trenger oversikt over skoleeieres/ skolers behov og forventninger til universiteter og høyskoler. SKOLEEIERE Trenger oversikt over hvilken kompetanse og kapasitet som finnes i UH-sektoren.

11 GNIST ungdomstrinn-satsingen - Ny GIV- overgangsprosjektet Viktige forskjeller : Satsingen på ungdomstrinnet skal gjelde: Alle elever (ikke bare de 10 % svakeste) I alle fag (ikke bare matte og norsk) Hele lærerkollegiet

12 forts. Kompetansehevingen på ungdomstrinnet skal være skolebasert (ikke individuell kursing). Satsingen på ungdomstrinnet involverer UH-sektoren på tilbydersiden (i tillegg til de nasjonale sentrene og andre kompetansemiljø).

13 Viktige likheter / synergier Innholdet i NyGIV skoleringen og ungdomstrinns- strategiens satsing på regning, lesing/skriving og klasseledelse.

14 Forts. De faglige elementene som de nasjonale sentrene har vært med på å utvikle i NyGIV, blir trukket inn i den skolebaserte kompetansehevingen på ungdomstrinnet.

15 Forts. NyGIV-skolering To lærere ved alle ungdomsskoler har fått skolering gjennom NyGIV. Disse utgjør en viktig ressurs som skoleeiere og skoleledere kan nyttiggjøre seg av i u- trinns- satsingen

16

17


Laste ned ppt "GNIST og Ungdomstrinns-satsingen VFL-samling 15.02.2013 Susanne Lavik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google