Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMPETANSEBEHOV ”Helseregion Sør-Gudbrandsdal” Gausdal – Lillehammer – Øyer – Ringebu Partnerskapsavtalen Gjøvik 9. september 2011 TRUST Tiltak for Regional.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMPETANSEBEHOV ”Helseregion Sør-Gudbrandsdal” Gausdal – Lillehammer – Øyer – Ringebu Partnerskapsavtalen Gjøvik 9. september 2011 TRUST Tiltak for Regional."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMPETANSEBEHOV ”Helseregion Sør-Gudbrandsdal” Gausdal – Lillehammer – Øyer – Ringebu Partnerskapsavtalen Gjøvik 9. september 2011 TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

2 Samhandlingsprosessene Overfor høgskolene velger vi å legge hovedvekten på de kompetansebehovene vi ser vil komme: • som et resultat av Samhandlingsreformen • og som vi nå konkret ser gjennom samhandlingsprosjektet TRUST – mellom kommunene Ringebu, Øyer, Gausdal og Lillehammer og Sykehuset Innlandet. – Kommunene har også egne interne kompetanseplaner som til en viss grad sammenfaller med behovene som har grunnlag i samhandlingsproblematikken – men som også har andre, mer lokale behov som løses på andre måter enn ved spesialtilpassa høgskolestudier

3 Kompetanse • Forvalte – Skal og må alle jobbe i turnus? – Organisering…? Revir…? • Utvikle – Ta utgangspunkt i det man har – Spisse…? – Nyrekruttering • Utveksle – Hvordan…? – Gjensidighet • Bryte etablerte handlingsmønstre – Hva i all verden er endringskompetanse…?

4 Samhandlingsreformen: • FOREBYGGE MER – Folkehelse / levekår • BEHANDLE TIDLIGERE – Medisinsk behandling / helsefaglig kunnskap • Demens • Kronikere / Svingdørspasienter (eldre) • Fokus på funksjonsnivå (mestring) • SAMHANDLE BEDRE – Profesjonell kunnskap vs forbedringskunnskap – Hva i all verden er samhandlingskompetanse…?

5 Kompetansebehovene ift. å: FOREBYGGE MER Folkehelse / levekår / forebygging (primær-, sekundær, tertiær) • Helhetsperspektiv – Folkehelse innenfor alle fagområder (”helse i plan”) – Egenomsorg vs selvhjelpstenkningen • Selvforståelsen i rollen som offentlig tjenesteyter • Tidlig intervensjon – Barn og unges oppvekstvilkår og psykiske helse – Psykisk helse og rus (psykiatri/habilitering) – ”Identifiseringskompetanse” for å utsette progresjon, forhindre komplikasjoner, bidra til mestring

6 Kompetansebehovene ift. å: BEHANDLE TIDLIGERE Medisinsk behandling / helsefaglig kunnskap • Demens (utredning, helhetlig omsorg) • Psykisk helsearbeid og rusomsorg • Svingdørspasienter (eldre) / grupper hvor man kan forhindre innleggelser i sykehus: – Rehabilitering – Hjertesvikt – KOLS – Lungebetennelse – Palliasjon • Økt fokus på funksjonsnivå / mestring • Brukermedvirkning

7 Kompetansebehovene ift. å: SAMHANDLE BEDRE Forbedringskunnskap • Ledelse • Endringskompetanse • Samhandlingskompetanse / erfaringsoverføring • Kvalitetsforbedring – av strukturene (organiseringen) – av prosessene • flyt mellom grenseflater (ledelse) • internkontroll (fagledelse) • Brukermedvirkning

8 Gjennomføring • Mindre moduler – et tema - ett semester • Ikke avhengig av å måtte ta moduler i en bestemt rekkefølge • Eksamen og studiepoeng er ikke målet – kompetansen som nytteverdi for kommunen – men mulighet for studiepoeng • Holde studiekostnadene lave – kommunene må ofte leie inn vikarer for helsepersonell som har utdanningspermisjon – Desentralisert når mulig


Laste ned ppt "KOMPETANSEBEHOV ”Helseregion Sør-Gudbrandsdal” Gausdal – Lillehammer – Øyer – Ringebu Partnerskapsavtalen Gjøvik 9. september 2011 TRUST Tiltak for Regional."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google