Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tenkeloft Trøndersk Landbruk Frostating 26. november 2004 Harald A. Lein Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tenkeloft Trøndersk Landbruk Frostating 26. november 2004 Harald A. Lein Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tenkeloft Trøndersk Landbruk Frostating 26. november 2004 Harald A. Lein Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?!

2 Trøndersk Mat Mat som framtidig vekstnæring for Trøndelag •Matsektoren sysselsetter direkte ca. 18.500 personer i Trøndelag, og er en av landsdelens viktigste. •Økt internasjonalisering og nye forbrukstrender medfører store utfordringer i omstilling og nyskaping •Forbrukeren ønsker større mangfold i vareutvalget; mat produsert på ulikt vis, forskjellige råvarer og ingredienser, med ulik opprinnelse og særpreg. Stadig flere forbrukere sier at et stort vareutvalg er viktig for dem, og at de ønsker i større grad enn før butikker som gir dem inspirasjon og mangfold. (Undersøkelsen Norske Dagligvarekjeder 2004, ACNielsen.) Foto: Christian Brun

3

4 Stagnasjon og depresjon i Trøndersk Landbruk 1990 - 2002 Inntektsutviklingen stagnerer Investeringene på lavmål Taper relative markedsandeler av norsk landbruksproduksjon Dramatisk avvikling av bruk og reduksjon i sysselsetting Internasjonalisering av matvarehandel - WTO, EU … dette kan ikke fortsette ….. ???!!! Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?!

5 Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?! • Fylkesmannens landbruksavdeling, S-T og N-T • Fylkeskommunen, S-T og N-T • Bondelaget, S-T og N-T • Bonde- og småbrukarlaget, N-T og S-T • Stortings- og fylkespolitikere, S-T og N-T • Norsk senter for bygdeforskning • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning • Gilde Bøndernes Salgslag • Tine Midt-Norge • Felleskjøpet • Innovasjon Norge N-T og S-T • SpareBank 1 Midt-Norge Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?!

6 To hovedtema så langt… Visjon, mål, strategiHelhetlig bygdepolitikk Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?!

7 Trøndersk landbruk Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?! STRATEGISKE TILTAK STRATEGI HOVEDMÅL 2015 Muligheter Nye næringer og mangfold Økt verdiskaping av mat og fiber Kulturlandskapet som ressurs Øke andel av volumproduksjonen Mer samarbeidstiltak Styrke kompetansen og motivasjonen Nyskapingspotensialer hos kvinner Billigere drifts- og bygningsløsninger Utnytte gitte konsesjonsgrenser Sterke sider Godt produksjonsmiljø Store jord, skog og utmarksressurser Relativt store bruk Sterk stilling i opinion og politisk miljø Solid tradisjon og væremåte Produksjon av kvalitetsråvarer Sterke foredlingsbedrifter Svak økonomi og kapitalbase Sårbar for endringer i rammebet. Stort investeringsbehov Lite koordinert veiledningsapparat Varierende kompetansenivå Lite mulighetsorientert Lite risikovillig Trusler Svake sider Nedbygging grensevern Reduksjon pris/budsjettstøtte Svekket produksjonsmiljø Redusert politisk støtte Taper markedsandeler Bortfall av fraktutjevning Lav avvirkning i skogbruket ”Vente og se” - holdning Et gladere og mer motivert landbruksmiljø Økt verdiskapning av landbrukets samlede ressurser Utvikle landskap, kultur og identitet som øker bolyst Styrking av konkurransekraften Øke andel av volumproduksjonen Øke mangfold og omfang av produkter, tjenester og produksjonsmåter Videreutvikle trøndersk matkultur Satse på kompetansehevning og bedriftsutvikling Utvikle allianser, nettverk og arbeidsfellesskap VISJON Trøndersk landbruk -livsglede og verdiskaping

8 Trøndersk landbruk Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?! STRATEGI Øke andel av volumproduksjonen Øke mangfold og omfang av produkter, tjenester og produksjonsmåter Videreutvikle trøndersk matkultur Satse på kompetansehevning og bedriftsutvikling Utvikle allianser, nettverk og arbeidsfellesskap

9 Økt volum og/eller mer mangfold ? Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?! Produkter Tjenester Volum Volumproduksjon av trøndersk mat/fiber • Mer mangfold. • Flere unike bedrifter. Utfordring • Opprettholde antall enheter • Større volum pr. enhet Utfordring

10 •Må forholde seg til rammebetingelser (WTO, EU, norsk landbrukspolitikk) •Vil omfatte størstedelen av matproduksjonen og storparten av kulturlandskapet •Produksjonseffektivitet, kompetanse, kapital og bedriftsledelse blir viktigere enn før •Kostnaden pr. produsert enhet må reduseres ! •Større enheter, spesialisering •Stor fallhøyde/risiko ved liten egenkapital, svak kompetanse og dårlig bedriftsledelse A. Effektiviserings- og volumstrategi

11 Landbruksmarkedet - produksjon og forbruk øker Produksjon av melk Prognoseutvalget september 2004

12 •Nokså uavhengig av ”rammebetingelser” •Større muligheter for den enkelte – men, også større risiko for ikke å treffe markedet •Nokså liten del av matproduksjon •Mindre kapitalkrevende (i starten…?) •Større betydning i forhold til tilbud av mangfold av matvarer (”weekend-tilbudet”) •Nye konsepter med mat, kultur, kulturlandskap, turisme, tradisjoner, historie,…… •Krever kreativitet, bedriftsledelse, markedskunnskap og kremmerholdning B. Differensieringsstrategi

13 •Hva er produktet ? •Hvem er kunden ? •Hvordan når jeg kunden ? •Hva er riktig og mulig pris ? Utfordringer i en differensieringsstrategi • Produktutvikling • Konseptutvikling • Kunde og marked • Salg og markedsføring • Distribusjon Hvem får jeg hjelp av ?

14 Sats på kvalitet !!

15 Mer videreforedling av trønderske råvarer Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?! Produkter Tjenester Pris per enhet Volum Volumproduksjon av trøndersk mat/fiber • Mer mangfold. • Flere unike bedrifter. Utfordring • Opprettholde antall enheter • Større volum pr. enhet Utfordring • Økt videreforedling • Mer mangfold • Bedre pris pr. enhet Utfordring Utfordringen: Markedsstrategi Effektivitet Forbli spesiell Ny samvirkemodell Utfordringen: Markedsstrategi Kreativitet Kostnadseffektivitet • Økt volum pr. enhet • Større marked • Samarbeid/samvirke Hvordan skaper vi flere arbeidsplasser ? b

16 Trøndersk nettverk og allianser Forbrukeren Kvalitet/pris Mangfold Kvardagsmåltid Gourmet, selskap Opplevelser Unikhet Konsepter Hvem : Folk flest Ungdommen Turisten Utlendingen Næringsmiddel Effektivitet Nye metoder Nye produkter Reiseliv Mangfold Nye tjenester Nye konsepter Handel Flere produkter Unike produkter God avanse Tjenesteproduksjon Spesialitet Kost/nytte Mangfold Fiskeren Kvalitet Kvantitet Lønnsomhet Havbrukeren Kvalitet Kvantitet Lønnsomhet Gårdbrukeren Kvalitet Kvantitet Lønnsomhet Råvareprodusent VidereforedlerForbruker Hva kan vi lære av hverandre ? b Kunnskap Forskning Opplæring Merkevare Markedsføring Reklame Distribusjon

17 Noen sentrale naturgitte råvarer som kan foredles: Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?! Mat og drikke Tømmer og fiber Utmark Småbedrifter Industri Reiseliv Handel Service Off. sektor Vekst og økt sysselsetting

18 Nye roller for kommunene - ansvar og myndighet i utformingen av lokal landbruks- og bygdeutviklingspolitikk - Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?!

19 Lokale ”tenkeloft” - skaper en innovasjonskultur lokalt Grend A Bygd B Kommune C Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?!

20 Lokale ”tenkeloft” - skaper en innovasjonskultur lokalt Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?!

21 Hjelpemiddel til kommuner Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?!

22 Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?! ….kan det være slik….?? ….eller bør det være annerledes i di bygd/din kommune ??

23 …det er laget tilsvarende for Kornproduksjon Kjøttproduksjon Grønt Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?!

24 Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?! Unikt lagspill og samarbeid mellom ulike private og offentlige aktører til det beste for Trøndelag Landbruksutviklingen i Trøndelag går i takt og i samme hovedretning Holdningsendring til landbruk og landbrukets potensiale for verdiskaping og livsglede i Trøndelag Framtidstru - skaperlyst og investeringsvilje Hva har Tenkeloft Trøndersk Landbruk bidratt til så langt ?

25 Mange flere trønderske bønder tenker nytt Verdiskaping Tid Utvikling av bruket Avvikling av bruket

26 Flere bønder skjønner at de med fordel kan omstille seg Verdiskaping Tid Utvikling av bruket Avvikling av bruket Volum Mangfold, spesialitet

27 Stadig flere bønder satser differensiert • 11 prosent av norske bønder driver med eller har planer om å sette i gang småskalaproduksjon av mat. • 76 prosent ønsker merkeordninger som kan synliggjøre lokal mat. • Velutdannede kvinner under 40 år mest positive til å drive småskalaproduksjon. • Utfordringen mange sliter med er distribusjonen, slik at kundene finner varene i butikk. • Halvparten av at produksjonen av nisjemat i liten skala har hjulpet på økonomien. • Hver tredje bonde ser på dette som en hobby • En av fire bønder synes småskalaproduksjon har gitt en mer spennende arbeidsdag.

28 Trøndersk Mat Satsing som vil gi verdiskaping og nye arbeidsplasser •Etablerte bedrifter velger en differensieringsstrategi •Flere råvarelevarandører i jordbruk og fiske foredler og leverer ferdige utsøkte spesialiteter •Flere trønderske produkter med ”Spesialitet-”merket og merket ”Beskyttede betegnelser” •Mer forskning og utvikling på mat og matforedling •Bygge merkevaren ”Trøndersk Mat” •Arrangere trøndersk matfestival i Trondheim •Lokal kortreist mat i alle trønderske matbutikker •Opprette trøndersk nettverk av matinteresserte Oi ! Senter for Trøndersk Mat Spesialitetsmerking vil kunne gi nye fordeler Etablering av ”Oi!” Senter for trøndersk mat vil kunne skape nye resultater raskere

29


Laste ned ppt "Tenkeloft Trøndersk Landbruk Frostating 26. november 2004 Harald A. Lein Tenkeloft Trøndersk Landbruk ?!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google