Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor produsere mat i Norge?. Hvorfor ikke importere all maten? • Mat er basisbehov. I følge FN-konvensjonen skal alle land sørge for matsikkerhet for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor produsere mat i Norge?. Hvorfor ikke importere all maten? • Mat er basisbehov. I følge FN-konvensjonen skal alle land sørge for matsikkerhet for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor produsere mat i Norge?

2 Hvorfor ikke importere all maten? • Mat er basisbehov. I følge FN-konvensjonen skal alle land sørge for matsikkerhet for sine innbyggere. • Moralsk og etisk ansvar. Husk 1 mrd sulter. • Klimaendringer og stor befolkningsvekst – Vi er rike, men hvert land vil først sørge for sine ved matmangel • Sårbarhet. Vi importerer over halvparten av det vi spiser. • Landskapsforringelse. Gjengroing, fraflytting. Borger nr 7.000.000.000

3 Hvorfor landbrukspolitikk? Kan ikke markedskreftene få virke fritt? • Landbruket produserer fellesgoder som ikke kan omsettes. Matvaremarkedet sikrer ikke disse. • Langsiktighet. • Det er noe helt annet å produsere basisbehovet mat, enn spiker eller sko – Biologisk produksjon – Jorda er ikke flyttbar

4 Hva skiller Norge fra andre land? • Lave avlinger, begrensning i vekster • Langstrakt. Store klimatiske forskjeller • Oljedrevet økonomi •Fordel: God dyre- og plantehelse. Unike smaker Norge er våtere, kaldere, brattere, mer avsides og dyrere enn andre land

5 Hvordan løse utfordringene i Norge? • Må føre en nasjonal landbrukspolitikk der bondens inntekt kommer fra både marked og tilskudd. – Tilskudd må tilpasses de store ulikhetene i produksjon og klima. • Et importvern med toll på sentrale varer fra norsk landbruk for å utjevne kostnads- forskjellen mellom Norge og andre land.

6 Ei produktiv næring!

7 Faresignal: Arealnedgang! Fulldyrket areal per innbygger

8 Velkommen til bords Ny landbruks- og matmelding Meld. S. 9 (2011-2012)

9 Hva vil Bondelaget? • Produsere mer god og trygg kvalitetsmat til en økende befolkning • Utnytte jord- og beiteressurser over hele landet • Produsere på en miljøvennlig måte, og ha god dyrevelferd • Forvalte kulturlandskapet; holde det åpent, vakkert og variert • Ta vare på matjorda for framtidige generasjoner

10 Ingen matproduksjon uten inntekt • ”Gode inntektsmuligheter er det viktigste virkemiddelet for å nå de jordbrukspolitiske målene” (Meld. S. 9 (2011-2012)) • Lavt inntektsnivå • Konkurransedyktig inntekt for å sikre rekruttering • Uten bedre inntektsmuligheter - urealistisk å nå målet om økt matproduksjon

11

12 Verktøykassa • Importvern • Økonomiske virkemidler • Juridiske virkemidler • Markedsordninger

13 Importvern • Tollsatser og kvoter • Importen er mer enn doblet siden 2000. • Den norske delen av matmangfoldet presses. • WTO-avtalen: Velge den som beskytter best av krone eller prosenttoll. • Viktig politisk grep: Fra 2013 endres tollen på biff og filet av storfe, lammekjøtt og faste oster (type Norvegia og Jarlsberg) til prosenttoll.

14 Økonomiske virkemidler • Fastsettes i jordbruksforhandlinger • Målpriser • Tilskudd

15 Markedsordninger • Fordel for bønder og forbrukere • Virkemidler: – Mottaksplikt – Forsyningsplikt – Unntak fra konkurranseloven – Markedsreguleringstiltak • Effektivt: Finansieres av bønder – utøves av markedsaktør.

16 Politiker: Vi trenger ditt bidrag • Forhindr at matjorda bygges ned • Snakk med partifeller og andre politikere. – Bidra med å få rammevilkår for næringa som sikrer inntektsvekst og dermed produksjonsøkning. – Få økt bevissthet rundt hva landbruket bidrar med, og merverdien av å ha et landbruk over hele landet • Tilrettlegg for lokal verdiskapning og arbeidsplasser • Gi trygghet for investeringer i landbruket Gi bonden muligheter – så skal vi produsere mat og fellesgoder !


Laste ned ppt "Hvorfor produsere mat i Norge?. Hvorfor ikke importere all maten? • Mat er basisbehov. I følge FN-konvensjonen skal alle land sørge for matsikkerhet for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google