Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Even Mengshoel Evenstad 3.12.2013. Skog- og trenæringen er en av bærebjelkene i næringslivet i Innlandet. Verdiskapingsanalysen utført av Norsk institutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Even Mengshoel Evenstad 3.12.2013. Skog- og trenæringen er en av bærebjelkene i næringslivet i Innlandet. Verdiskapingsanalysen utført av Norsk institutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Even Mengshoel Evenstad

2 Skog- og trenæringen er en av bærebjelkene i næringslivet i Innlandet. Verdiskapingsanalysen utført av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning ( NILF-rapport ) viser NILF-rapport Total verdiskaping fra primærskogbruket i Innlandet på 1,4 mrd -Total verdiskaping fra skogbasert industri i Innlandet på 3 mrd -Primærskogbruket sysselsetter direkte personer -Primærskogbruket med ringvirkninger gir grunnlag for sysselsatte -Hver sysselsatt i primærskogbruket genererer 4,2 sysselsatte i ringvirkninger -28 % av landets produktive skog -42 % av landets verdiskaping innen primærskogbruket -40 % av landets avvirkning for salg, førstehåndsverdi ca. 900 mill -26 % av landets verdiskaping innen trevare og trelastindustri

3

4 Skog – og trestrategien • Bli ledende på bruk av tre • Premissgiver for nasjonal skogpolitikk • Ledende på utvikling og bruk av skogbasert bioenergi • Øke den langsiktige produksjonen og utnyttelsen av skogråstoffet • Redusere skogbrukets og skogindustriens transportkostnader • Ha den beste kompetansen som grunnlag for utvikling i skog- og tresektoren • Bidra til nasjonale klimamål • Basere sin virksomhet på et bærekraftig skogbruk og ta vare på miljøverdiene

5 Virke sammen….. «Todelingen av økonomien gjør at det blir stadig viktigere å sikre Norge flere ben å stå på økonomisk. Derfor vil regjeringen sikre næringslivet over hele landet gode rammebetingelser og styrke det private norske eierskapet». ( regjeringsplattformen )

6

7 X Skogen kan ikke flagges ut !

8 Høy aktivitet og verdiskapning i skognæringen forutsetter lønnsom transport av Massevirke Sagtømmer Flis Ferdigvarer Skogsbilveg – Kommunal veg – Fylkesveg – Riksveg - Jernbane Infrastruktur

9 Foredler ca 85 % av sagtømmeret i Innlandet «Eksporterer» over 90 % av massevirket - Overveiende på jernbane Gjennomsnitt 60 km biltransport fra skogen til terminal eller industri

10 Skog – og trestrategien (1)

11

12

13 Perspektivmeldingen 2013

14

15 Verdiskapingspotensial: Med en like høy avvirkningsgrad av norsk skog som i Sverige kunne verdiskapingen i skog- og trenæringen vært 50 mrd NOK* 30 – *Forutsatt at resten av næringen ville hatt tilsvarende vekst

16

17 Etterspørselen etter biokompositter forventes å øke fra tonn (2010) til tonn (2020) Referanse: Michael Carus, Nova Institut, GmbH (2011)

18

19 Ett virkemiddel….?

20 FRAMTIDSTRO I SKOGBRUKET Trevirke kan brukes til det meste Produktutvikling tar tid… og er dyrt Vi må ta vare på dagens skogindustri Og ønske ny industri velkommen! DET SKOGINDUSTRIELLE GAPET

21


Laste ned ppt "Even Mengshoel Evenstad 3.12.2013. Skog- og trenæringen er en av bærebjelkene i næringslivet i Innlandet. Verdiskapingsanalysen utført av Norsk institutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google