Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leder Nordland Bondelag Direksjonsmedlem i Norges Vel

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leder Nordland Bondelag Direksjonsmedlem i Norges Vel"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leder Nordland Bondelag Direksjonsmedlem i Norges Vel
Bernt Skarstad Leder Nordland Bondelag Direksjonsmedlem i Norges Vel Ku- og grisbonde i Åbygda Samdrift Åbjøra Kjøtt og melk DA Slaktegris Bernt’s Maskinservice Bernt Skarstad Arktisk landbruk Tenkeloft 29 nov 2011

2 ARKTISK LANDBRUK HELT UNIKT Bernt Skarstad Arktisk landbruk
Tenkeloft 29 nov 2011

3 ARKTISK LANDBRUK - HELT UNIKT! Landbruksmeldinga NORDOMRÅDE SATSNING
ATTRAKTIVE LEVENDE BYGDESAMFUNN SIRKUM POLARIS ØST-VEST NORSK-SAMISK JORDBRUK ARKTISK LANDBRUK - HELT UNIKT! Forskningsrådets nordområdesatsing NORSK LANDBRUKS- POLITIKK ILO- KONVENSJONEN Sterke forskningsinst Landbruksmeldinga STERKT SAMVIRKE MED ARKTISKE MERKEVARER

4 Arktisk landbruk Mål Gi det multifungsjonelle Arktiske landbruket en ny gnist. Ta vare på den Arktiske kunnskapen Fortsette å bygge kunnskap FOU-program Selge kunnskap, stolthet, den gode historien, og det gode produkt Gjøre produsent og forbruker stolt av det Arktiske landbruket (kommunikasjon) Bernt Skarstad Arktisk landbruk Tenkeloft 29 nov 2011

5 ARKTISK LANDBRUK Identitet legitimitet Skape en merverdi Stolte og
solide bønder Bygge varemerke Arktisk landbruk Stolte og fornøyde forbrukere ARKTISK LANDBRUK Hvorfor Identitet legitimitet Politisk plattform Dyrke det unike Høykompetanse næring Arktisk Kulturlandskap Brukernyttig FOU Bernt Skarstad Arktisk landbruk Tenkeloft 29 nov 2011

6 Overbyggende varemerke
Ballsfjordost Lofotlam Tine melk Skog / tre ARKTISK LANDBRUK HELT UNIKT Overbyggende varemerke Røye / ørret Thulefjord Reiselivsprodukt Hvitost fra sømna Reinkjøtt Snøfrisk

7 Arktisk landbruk Hvorfor akkurat nå ?
Planlagt og tenkt i 15 år Politisk påvirkning. Samråd,høringer m m Politisk vilje til å satse på det Arktiske landbruket Stor vilje i næringa til å bygge den Arktisk merkevare Forbrukeren venter !!!!!! Bernt Skarstad Arktisk landbruk Tenkeloft 29 nov 2011

8 Arktisk landbruk Hvorfor akkurat nå ?
Det politiske Norge har respondert på våre tanker og ønsker om merkevaren Arktisk landbruk Regjeringas nordområdemelding nov 2011 Landbruksmeldinga 2 des 2011 Forskningsrådet nordområdesatsing 2011 Her må vi gripe muligheten !!!!!! Bernt Skarstad Arktisk landbruk Tenkeloft 29 nov 2011

9 Arktisk landbruk Hvorfor akkurat nå ?
Nordland, Troms og Finnmark = innbyggere arbeider primært og sekundært med landbruk i Nord Norge Verdiskaping i ei komplett verdikjede basert på den eneste fornybare ressursen som finnes FOTOSYNTESEN Dette er unikt i hele verden Bernt Skarstad Arktisk landbruk Tenkeloft 29 nov 2011

10 Arktisk landbruk Suksesskriterier
Hele næringa må stå sammen om å ta i bruk begrepet Arktisk landbruk Det Arktiske begrepet må omfatte alle de 3 nordnorske fylkene. Vi må følge den politiske inndelinga av Nord Norge, og ikke polarsirkelen slik at vi deler Nordland i to. Gripe sjanse NÅ Bernt Skarstad Arktisk landbruk Tenkeloft 29 nov 2011

11 Arktisk landbruk Organisering
Tenkeloft , drøftinger i plenum, mandat / ordredokument Nord Norsk Landbruksråd Prosjekteier, formelle vedtak Forprosjekt / forstudie Arktisk landbruk Hovedprosjekt Bernt Skarstad Arktisk landbruk Tenkeloft 29 nov 2011

12 Arktisk landbruk Organisering
Tenkeloftet her i dag Diskutere om vi vil, hva vi vil, når vi vil Diskutere innhold i et evt mandat til et forprosjekt / forstudie. Avklare forventninger, muligheter,begrensninger. Avklare om vi går for dette eller ikke Bernt Skarstad Arktisk landbruk Tenkeloft 29 nov 2011

13 Arktisk landbruk Organisering
Nord Norsk Landbruksråd Formelt beslutning, prosjekteier Velge forprosjektgruppe Gi mandat til forprosjekt Finansiering av forprosjekt Bernt Skarstad Arktisk landbruk Tenkeloft 29 nov 2011

14 Arktisk landbruk Organisering
Forprosjekt Arktisk landbruk Lage en komplett prosjektbeskrivelsen for å bygge merkevaren Arktisk landbruk ut fra et mandat fra NNLR basert på diskusjon i tenkeloft Prosjektbeskrivelsen godkjennes av rådsmøtet,eller NNLR Bernt Skarstad Arktisk landbruk Tenkeloft 29 nov 2011

15 Arktisk landbruk Organisering
Hovedprosjekt Arktisk landbruk (Bernt) Lage kriterier for merkevaren Arktisk landb Arktisk landbruksmelding Samarb,strategi produsent,produkt,politikk Forskningsprosjekt eks, samfunnsmessig betydning av et Arktisk landbruk. Definere / samle samarbeidspartnere Profileringsstrategi Bernt Skarstad Arktisk landbruk Tenkeloft 29 nov 2011

16 Arktisk landbruk Dette ønsker jeg ut av tenkeloftet
Bestemme om vi alle går for å fylle begrepet Arktisk landbruk og gjør det til vårt Bestemme at begrepet Arktisk landbruk omfatter hele Nordland, Troms og Finnmark Lage et mandat til gjennomføring av forprosjektet Arktisk landbruk Bernt Skarstad Arktisk landbruk Tenkeloft 29 nov 2011

17 De e kji ti t å sett på rævva nei…
Husk å gripe dagen , og sjansen og gjøre den til din mulighet Takk for oppmerksomheten Bernt Skarstad Bernt Skarstad Arktisk landbruk Tenkeloft 29 nov 2011


Laste ned ppt "Leder Nordland Bondelag Direksjonsmedlem i Norges Vel"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google