Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grønn framtid 1000 muligheter i landbruket Ett rekrutteringsprosjekt i regi av 4H Nordland Prosjektet er finansiert av Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grønn framtid 1000 muligheter i landbruket Ett rekrutteringsprosjekt i regi av 4H Nordland Prosjektet er finansiert av Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grønn framtid 1000 muligheter i landbruket Ett rekrutteringsprosjekt i regi av 4H Nordland
Prosjektet er finansiert av Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og er støttet av organisasjonene i landbruket

2 4H Norge opprinnelse i jordbruket, men
har alltid tilpasset seg lokale forhold en landsomfattende, ideell barne og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig Alle ungdomer mellom 10 og 25 år som vil følge 4H-Norge sine lover, vedtekter og retningslinjer kan bli medlemmer i 4H-klubben

3 4H Norge formål: å utvikle en aktiv og samfunns-engasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker

4 4H Norge 16.500 barn og unge 650 4H-klubber
motto: ”å lære ved å gjøre”

5 4H Nordland 600 4H-medlemmer 30 4H-klubber Fem 4H-gårder

6 ”Lære ved å gjøre” Organisering av 4H-klubben tar utgangspunkt i at ungene skal gjøre mest mulig selv Klubben er selvstyrt av et medlemsstyre (barn/ungdommene), men voksenpersoner veileder. ”lære ved å gjøre” er 4H sitt motto, Derfor Kystkultur omfatter det meste

7 Hva er en 4H-gård? En 4H-gård er et åpent gårdsanlegg som tar imot barn, unge og voksne til pedagogisk tilrettelagt besøk. Norge har i dag rundt 25 4H-gårder med ulike størrelser, driftsmåter og eierskap. Hovedmålet er å synliggjøre hva som skjer på en gård med både planter og dyr. Dette vil gi økt kunnskap om økologiske sammenhenger, matproduksjon, dyr og natur.

8 Grønn framtid Det er et paradoks at innsøking til naturbruksskolene øker, samtidig som landbruksnæringa sliter med rekrutteringen. En del unge blir frarådet å satse på landbruket fordi inntjeningsmulighetene er dårligere enn i de fleste andre yrker.

9 Grønn framtid Vi ønsker å bidra til en holdningsendring der vi kan vise de unge at landbruket har mange kombinasjonsmuligheter i tillegg til å drive tradisjonelt med egg, kjøtt, melkeku eller småfehold.

10 Spørsmål som berøres Hva lever morgendagens bønder av?
Hva skal til for å drive en suksessfull gård i framtida? Hvilke muligheter finnes og hva kan kombineres?

11 Spørsmål som berøres Hvordan kartlegger jeg alle gårdens ressurser?
Hvor er det behov for akkurat meg? Hva er storsamfunnets behov?

12 Kvinneprofil Kvinner eier i dag 25 prosent av alle skog- og landbrukseiendommer, men andelen aktive kvinnelige skog- og gårdbrukere er mye lavere. Vi ønsker ei satsing som bidrar til både mer entreprenørskap blant unge kvinner og generelt flere unge inn i landbruket For 2011 har vi 12 jenter og 4 gutter.

13 Mål for prosjektet Bidra til å rekruttere ungdom til morgendagens landbruk og naturbruksnæringer Fremme næringsutvikling innen miljø, arktisk mat, jord- og skogbrukssektoren Sørge for at unge kvinner får en god innføring i jord- og skogbrukets muligheter

14 Mål for prosjektet Øke forståelsen for viktigheten av landbruksnæringa blant 4H-ere og andre barn og unge Øke forståelsen for økologisk matproduksjon Øke forståelsen for lokale og globale mat, miljø- og klimautfordringer

15 Mål for prosjektet Spre engasjement for nyskaping i landbruket
Skape positive holdninger til grønne verdier hos barn og ungdom

16 Hvordan? La ungdom møte etablerte gårdbrukere og få oppleve hverdagen og allsidigheten Gi deltakerne eksempler på og ideer til hva man kan jobbe med innenfor landbruk

17 Hvordan? Formidling av mulighetene innenfor landbruk og naturbruk til andre unge Prosjektet er 3 årig, og vi ønsker at våre deltakere blir ambassadører for framtidsmulighetene i landbruket.

18 Arbeidsmåte Prosjektet styres av 4H sitt motto: ”Lære ved å gjøre”
Alle H-ene som utgjør 4H sine kjerneverdier skal være med: klart hode varmt hjerte flinke hender god helse

19 Samling i Bodø februar 2011 Planlegge formidling av prosjektet
Bodin 4H-gård Bodin gård Skogbruk Kjerringøy gård, gårdsproduksjon/utsalg, turisme, økologisk landbruk.

20 Samling på Sortland mai 2011
Lamming Ullarbeid Grønt reiseliv/turisme Småskalamat Naturbruk –Kleiva, utdanningsveier Skogbruk

21 Samling i Vefsn sept. 2011 Inn på tunet/grønn omsorg Entreprenørskap
Rovvilt Naturbruk – Marka og Hattfjelldal Skogbruk


Laste ned ppt "Grønn framtid 1000 muligheter i landbruket Ett rekrutteringsprosjekt i regi av 4H Nordland Prosjektet er finansiert av Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google