Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 1 Statoil Hjemmekontor -Ett Lite Skritt Videre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 1 Statoil Hjemmekontor -Ett Lite Skritt Videre."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 1 Statoil Hjemmekontor -Ett Lite Skritt Videre

3 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 2 Litt Om Statoil På slutten av 90-tallet fikk de ansatte i Statoil tilbud om hjemme PC. Målet var å øke it-kompetanse blant de ansatte. Som en følge av dette ønsket de ansatte å bli koblet til Statoils nettverk for å lese e-post og få ha tilgang på dokumenter for å kunne jobbe hjemme. Personal avdelingen viste en viss motvilje, de fryktet at det var ett tegn til at Statoil ville trenge seg inn i fritiden deres.

4 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 3 WinFrame Er et klient/tjener system (software) – Gjør det mulig for klientene å få tilgang til Windows applikasjoner fra en hvilken som helst nettverkskobling. – Statoil bruker dette til å koble hjemme Pc`en til NT-nettverk.

5 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 4 WinFrame Fordelen med WinFrame; – Trengte ikke distribuere applikasjonene til hjemme pc`en, man legger dem på WinFrame serveren. – Hjemme pc`en trenger en WinFrame klient, Internett tilgang og TCP/IP. – Billigere enn de andre løsningene. – WinFrame løsningen ble solgt internt i Statoil til de avdelingene som var interessert.

6 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 5 Uttesting Av WinFrame Fase 1 – 20 brukere, over 1 ½ måned. – På denne tiden hadde 13 000 ansatte hjemme PC, men ikke tilgang til Statoil nettverket. Fase2 – 500 brukere, over 3 måneder.

7 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 6 Uttesting Av WinFrame Resultatet av fase 1; – Bedre fleksibilitet og effektivitet. – Ble gladere. – Vanskeligere å sette grenser mellom jobb og privatliv. Resultatet av fase 1 var så positive at det var for godt til å være sant, derfor ble fase 2 iverksatt.

8 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 7 Uttesting Av WinFrame Resultatet av fase 2; – Positiv holdning til hjemmekontor fra kollegaer, sjefer og familiene. – Bedret kontakt med sjefene, kollegaene og eksterne kontakter. – Samme arbeidsmengde. – Kunne planlegge arbeidsdagen bedre. – Mer effektiv arbeidsdag.

9 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 8 Uttesting Av WinFrame – Vanskelig å trekke grenser mellom jobb og privat liv. – Enkelte hadde arbeid som krevde personlig kommunikasjon. – Lite personlig kontakt med arbeidskollegaer. – For noen var e-post en seriøs stressfaktor.

10 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 9 Verdien Med Hjemmekontor Mye medieomtale. Økt fleksibilitet og mulighet for etterutdannelse for de ansatte. Ansatte kan få bedre innsikt i konsernets foretningsvirksomhet og opplæring i Statoils dataverktøy. De ansatte får større kompetanse og blir oppdaterte på sitt fagområde.

11 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 10 Verdien Med Hjemmekontor Mer synlighet fører til; – Bedre motivasjon. – Sterkere engasjement. – Større kreativitet. – Større åpenhet for forandringer.

12 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 11 Verdien Med Hjemmekontor Mer kompetent arbeidsstokk. En investering i mennesker, ikke maskiner. Bedre kvalifikasjoner. Kunnskapsdeling. Kostnadseffektiv kommunikasjon. Reduserte kostnader.

13 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 12 Verdien Med Hjemmekontor Bedre innformasjonsflyt. Dyktigere Personell. Bedre og enklere arbeidsprosesser. Muligheter til å jobbe hjemme fra. Høyere kompetanse.

14 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 13 Hvordan Er Systemet Strategisk? Når et informasjons system (IS) gir en konkurransemessig fordel er det kalt et strategisk informasjons system (SIS). Indikatorer på at systemet gir en konkurransemessig fordel er: – Økt markedsandel.

15 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 14 Hvordan Er Systemet Strategisk? Økt salg. Nye kunder. Økt kundelojalitet. Reduserte produksjonskostnader. Reduserte servicekostnader. Bedret omdømme i markedet.

16 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 15 Risiko Risiko = sjansen for at risiko oppstår * konsekvensen av at den oppstod. Anslå den potensielle hyppigheten av at et problem oppstår og den potensielle skaden, hvis skaden oppstår. – Skal fastsette kostnader mot fordelen av en risiko.

17 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 16 Forskjellige Former for Risiko: Hacking. Virus. Driftspersonell. Autorisert bruker-misbruk.

18 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 17 Forskjellige Sikkerhetsbrudd Sikkerhetsbrudd er resultat av en eller flere overstående trusler/risikoer. – Avbrytelser. – Oppfanging. – Modifikasjon. – Produsere. – Tilintetgjørelse.

19 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 18 Sikkerhet I Systemet Sikkerhet i systemet betyr å opprettholde 3 faktorer: – Hemmeligholdelse. – Integritet. – Tilgjengelighet.

20 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 19 Hindring Av Trusler Ved Hjelp Av WinFrame Intern brukerliste. Datakryptering. Callback. Begrenset antall påloggingsforsøk. Begrenset tilkoblingstid. Automatisk avlogging ved innaktivitet. Begrensning for antall dager tilkoblet.

21 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 20 Hindring Av Trusler Ved Hjelp Av WinFrame En liste over de som har tilgang, andre får ikke tilgang. Grupper med forskjellig tilgangsnivå. Server/driver tilgangsrestriksjoner med driver, veileder, filer, bruker, dag og tid. Windows NT domain services.

22 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 21 Tiltak Som Vi Antar at Statoil Bruker: Opplæring og oppfølging Brukernavn og passord Brannmur Kryptering Virusprogram

23 IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 22 Eksempel På En Brannmur


Laste ned ppt "IN320 Statoil Hjemmekontor Gruppe1 1 Statoil Hjemmekontor -Ett Lite Skritt Videre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google