Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er skog og tre spennende næringer for kvinner?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er skog og tre spennende næringer for kvinner?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Er skog og tre spennende næringer for kvinner?
Av Kari Broberg

2 NEI, skog og tre er ikke spennende for kvinner
Fordi………………………………

3 Bare 25 % av skogeierne i Norge er kvinner (kjønnsfordelingen er fortsatt 50/50)
Av sysselsatte i jordbruk, skogbruk og fiske er det kun 23% kvinner (totalt for alle næringer er 47%) Landbruks - og matdepartementet har 39% kvinneandel Trearbeidsfag i videregående yrkesutdanning 15% kvinneandel

4 Skogeierforbundet har 1 kvinne i sitt styre i 2006, administrasjonen har 2
De 8 skogsandelslagene har ingen kvinner som styreledere og kun 1 nestleder Norsk Skogmusems styre 2 av 8 er kvinner Mjøsen BA 2 av 8 er kvinner Viken BA 2 av 7 er kvinner Glommen 3 av 8 er kvinner

5 Moelven Industrier, 2 av 8 styremedlemmer er kvinner
Norske Skog har 3 kvinner av 9 styremedlemmer

6 Hadde kvinner oppfattet skog – og tre næringen som interessant hadde det vært flere av dem der !

7 Er det et problem at det er så få kvinner i skog og tre??
JiS (Jenter i Skogbruket) påpeker at rekruttering og økt kvinnelig deltakelse og innflytelse i skognæringa har stor betydning …... Dette fordi kvinner, som skogeiere og forbrukere, er viktige aktører og ambassadører for skogbruk og bruk av tre.

8 Landbruks- og matdepartementet;
Likestilling er noe som angår alle og påvirker alle. Her må hver enkelt ta ansvar for at næringa framstår som attraktiv for alle – uansett kjønn. På den måten oppnår vi god ressursutnyttelse, levende bygder samt en konkurransedyktig og fremtidsrettet næring.

9 Sitat fra ”Strategi for likestilling i Landbrukssektoren” ;
Når kvinner ikke deltar i en sektor, betyr det at den kompetanse de sitter med verken blir en del av ressurs- eller beslutningsgrunnlaget. Det vil si at næringen ikke tar i bruk alle tilgjengelige ressurser, og dermed reduseres mulighetsrommet.

10 Kvinnesatsingen er viktig for Mjøsen!
I dag utgjør kvinnesatsingen et definert arbeidsområde i Mjøsens strategiske plan. - Vi er i siget, men vi er ikke i mål.  Mjøsen vil derfor øke innsatsen for å mobilisere kvinnenes engasjement i organisasjonen og som skogeiere framover.  Det er et klart ledelsesansvar.  Begrunnelsen er enkel: Det vil gjøre oss bedre i stand til å nå Mjøsens mål. Sa styreleder Even Mengshoel i Mjøsen Skog i sitt innlegg under Landsmøtet for Jenter i Skogbruket..

11 Hvorfor det er viktig å mobilisere alle gode ressurser
Vi er i en utsatt region når det gjelder industri, landbruk og skogbruk Det må skapes to nye arbeidsplasser hver arbeidsdag for å opprettholde omsetningen og sysselsettingen. Jordbruk og skogbruk utsettes stadig for nye rammebetingelser

12 Behov for forandringer ?
Ja, kvinner besitter ressurser som næringslivet og samfunnet har behov for. Flere kvinne gründere lykkes enn manne gründere Færre selskaper ledet av kvinner går konkurs Dessuten tenker vi forskjellig,” der alle tenker likt tenker ingen.”

13 Kvinner er en viktig ressurs for alle næringer også for skog og tre.

14 Hvordan skal tre og skog gjøre seg attraktive for kvinner?

15 Hvordan kan næringen bli attraktiv?
Noen forslag; Målrettet profilering Fremheve rollemodeller Kvinner med gode nettverk i valgkomiteene Aktiv bearbeiding i grunnskole og ungdomsskole Ikke fokus på maskuline verdier

16 Mer fokus på mindre bedrifter og etablerere
Mer fokus på mindre bedrifter og etablerere. (Samvirke og BA kan virke rigide) Slippe kvinner til i utarbeidelse av spilleregler Ikke fremstille kvinner i skogbruket som et ”unntak”.

17 Påvirke arbeidsdeling, permisjonsordninger etc
Påvirke arbeidsdeling, permisjonsordninger etc. Levekårsundersøkelsene viser at landbrukskvinner tilbringer betydelig mer tid med husarbeid enn mannen og at kjønnsrollene her er klart mer tradisjonelle enn i befolkningen for øvrig. Er det bedre i den yngre generasjonen?

18 Jentene inntar utmarksstudiet
                        Av: Universitetet for miljø- og biovitenskap (12/09/2007) Kvinnene er på full fart inn i utmarka. Hele 70 prosent av de nye studentene på master i Utmarksbasert næringsutvikling ved INA er jenter – de fleste fra byer. – Jeg tror kanskje det er slik at disse jentene har sett at vi tilbyr et interessant studium, der reiseliv og næringsutvikling inngår i lag med de grønne faga, sier kursansvarlig Stian Stensland. 

19 Kvinner og menn er forskjellige, men likeverdige
Kvinner og menn er forskjellige, men likeverdige. Fordi begge kjønn har samme verdi skal kvinner delta i menns verden på linje med menn fordi de utgjør en nødvendig del av helheten. Denne tankegangen kan dermed begrunne forskjellsbehandling for å fremme likestilling.

20 Det er behov for virkemidler
Kreve likebehandling Kreve representasjon Fremme synspunkter Støtte til utradisjonelle valg Ikke akseptere spilleregler på menns premisser Danne nettverk og lage arenaer (menn og kvinner)

21 Kravene er like for kvinner og menn
Menn må ikke dokumentere kompetanse på samme måte som kvinner, de er født til det kvinner må kvalifisere seg til. Ingen objektive grunner til underrepresentasjon

22 Den dagen det er like mange ukvalifiserte kvinner i skog og tre næringene som menn har den gjennomsnittlige kompetansen økt. Lykke til !!!


Laste ned ppt "Er skog og tre spennende næringer for kvinner?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google