Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Östfold, utmaningar och möjligheter … men resten blir på norsk Kjell Arne Græsdal Daglig leder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Östfold, utmaningar och möjligheter … men resten blir på norsk Kjell Arne Græsdal Daglig leder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Östfold, utmaningar och möjligheter … men resten blir på norsk Kjell Arne Græsdal Daglig leder

2 Befolkning

3 Befolkningsutvikling

4 Befolkningsprognose for Fredrikstad

5 Verdiskaping direkte sammenlignbart med BNP – beregnes som bedriftens omsetning fratrukket kjøpte varer og tjenester. – Lønnskost + resultat

6 Sysselsetting, privat og offentlig sektor 6

7 Verdiskapingsvekst i Osloreg kilde: Menon

8 Fem kommuner står for 83 prosent av verdiskapingen i 2009

9 Østfold har lavest verdiskaping per ansatt og 40 prosent lavere enn snittet i Norge

10 Fire av tretten næringer peker seg ut som store i Østfold, samt RANØ (RANØ=resten av næringslivet i Østfold)

11 Bygg og anlegg er dominerende i Østfold, helse og IT har hatt den sterkeste veksten

12 Resten av næringslivet i Østfold (RANØ) er sammensatt

13 Lønnsoppgjøret i industrien • Norske lønnskostnader er 55 % høyere enn hos konkurrentene i EU • Industri med naturressurser langt unna har overskuddet falt med 80 % fra 2003. • Verksted og skipsindustrien har driftsresultatet doblet seg i samme periode til ca 16 mrd i 2011. • ”Over tid har fordelingen mellom ansatte og eiere holdt seg meget stabil i perioden” Artikkel i Aftenposten 10.4.2012 av Sigurd Bjørnestad

14 Østfold har lavest lønnsnivå

15 15 Arbeidspendling

16 Arbeidspendling og sysselsetting 16 ”Har folkene, men ikke arbeids- plassene”?

17 Arbeidsmarkedet fordelt på yrkesfelt NB: arbeidsledige er ikke medregnet

18 Underskuddet på arbeidsplasser øker Kilde: Østfold Analyse

19 19 Utdanning, over 4 år Utdanning, 1-4 år De med høyere utdanning må ut - mange vil ”hjem”

20 relativt lave boligpriser

21 Oppsummert • Bransjer med lav verdiskaping – Industriarbeidsplasser – Varehandel – Bygg og anlegg • Lave lønninger • Ungdom flytter ut for å få utdanning • Arbeidsplass- underskudd • Nærhet til markeder • Ny infrastruktur • Rik tilgang på kvalifisert arbeidskraft • Stabil arbeidskraft • Industriell erfaring og infrastruktur • Miljøene er bare ukoordinert!

22 Innovasjon Kunnskapsindustri Attraktivitet Bedrifters naturlover…

23 Produkters livssuklus Porter volum tid Introduksjonsfasen Ingeniørene, innovatørene Vekstfasen Early adopters Atomistisk marked, gryende konsolidering Metningsfasen Prispress og konsolidering Avtagende produktutvikling Regresjonsfasen Prispress og fusjoner, stadig færre aktører Sterk fokus på pris, like leverandører industrialisert Oligopolsituasjoner med priskriger, Produksjonsforbedring Pris/enhet

24

25 3 alternative strategier • Organisk vekst • Vekst gjennom oppkjøp • Konsolidering

26 tre drivere for innovasjon • Markedsdrevet innovasjon – behov identifisert i markedet, i samspill med kunder etc. • Kostnadsdrevet innovasjon – behovet for å redusere kostnader i fremstilling og leveranser av produkter, tjenester. • FoU drevet innovasjon – resultater skapt gjennom FoU (forskning og utvikling) aktiviteter

27 Forandring Å si nei til forandring • er en invitasjon til våre konkurrenter om å ta ”posisjonen” er derfor den største beslutningen


Laste ned ppt "Östfold, utmaningar och möjligheter … men resten blir på norsk Kjell Arne Græsdal Daglig leder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google