Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landbruksseminar i Salten, fremtidsbonden i lokalmiljøet 10.02.2011/Stig Abelsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landbruksseminar i Salten, fremtidsbonden i lokalmiljøet 10.02.2011/Stig Abelsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landbruksseminar i Salten, fremtidsbonden i lokalmiljøet 10.02.2011/Stig Abelsen

2 Agenda •Et fremtidsbilde (film) •Litt om SNN •SNN og landbruk •Hvor er det "skoen trykker" og hva skal til for å oppnå finansiering i SNN •Spørsmål ?

3 SpareBank 1 Nord-Norge Hovedkontor:Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor:Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 74 steder Antall årsverk, konsern:758

4 Vår visjon For Nord-Norge! Så enkelt kan visjonen uttrykkes – og så ambisiøst og krevende. Vi skal være en bank for alle typer kunder i hele landsdelen – en bank som ser den enkelte og lager skreddersydde løsninger, en pådriver for folk og næringsliv, og for trivsel og skapervilje i vår region. Vi skal være en mulighetenes bank – en samarbeidspartner for et aktivt næringsliv, et levende lokalsamfunn og et kulturelt mangfold omring oss.

5 SNN og landbruk •SNN har tatt et strategisk valg og har en ambisjon om å være "landbruksbanken" for Nord-Norge •Vi er derfor blitt en totalleverandør til landbruket, landbr.kreditt, lån, leasing, landbruksforsikring, personforsikring, selvbetjening etc..(gårdskreditt ila 2011) •Det innebærer at SNN har tro på en fremtid for landbruket i Nord-Norge •Det skal iflg Tine investeres ca 30 mrd fra 2010-2030 •Det betyr ikke at alle søknader om finansiering blir innvilget

6 Spesielle kjennetegn ved landbruk og kapital • Kapitalkrevende produksjon pr. årsverk og totalt • Egenkapital har vært overført fra generasjoner •Verdier er nedskrevet – lav eller negativ EK-% • Langsiktighet ved investeringer og plassering av penger • Stort lånebehov ved investeringer • God betalingsvilje

7 Som følge av økende utfordringer, må bonden/gårdbrukeren i større grad møte utfordringene med egen omstilling •effektiviserings- og volumstrategi (inkl. kostnadsreduksjoner) og/eller •differensieringsstrategi (inkl. nye spesielle produkter, nye produksjonsmåter, større grad av foredling, markedsføring, merkevarebygging og salg) Bondens utfordring - egen omstilling

8 Hvor er det "skoen trykker" VI HAR SPURT NOEN BØNDER OM DETTE: •Lokalbankene vil ikke finansiere landbruket! •Vanskelig med finansiering fra innovasjon, •Er det nødvendig med tilskudd fra Innovasjon for å få finansiering i lokalbank? •unge bønder, utfordring med betalingsproblemer og likviditet, hva kan banken gjøre og hva kan banken tilby av rådgivning •Kommentar : •Folkefjøset, små ombygginger kan skape effektivitet og lønnsom drift. –utbygginger må ikke være store, for likevel kunne skape fremtidsrettet fjøsdrift! •vil være subsidiert landbruk, uansett, vi må være selvforsynt...

9 Hva krever SNN av dokumentasjon ved en finansieringssøknad •Regnskap, næringsoppgave og selvangivelse •Landbrukstakst av nyere dato •En godt gjennomarbeidet driftsplan (m/likviditetsbudsjett) •Utskrift fra effektivitetskontroll, ØRT, IN-gris, sauekontroll og lignende •Dokumentasjon på at alle off. tillatelser er gitt, kvotekjøp/gårdskjøp godkjent •Underskrevne leieavtaler der dette er en del av driftsgrunnlaget. •Annen relevant informasjon av betydning for det enkelte prosjekt.

10 Bankens vurderinger i en kredittsak •Gårdbrukeren den viktigste suksessfaktor. •Kundehistorikk og tidligere resultater i drift. •Analyse av driften •Prosjektbeskrivelse plan. Kvalitet på planer og veivalgsprosess. •Byggeprosjektet risiko, ha plan B. •Kritiske forhold med prosjektet bedriften. •Gjeldsbetjeningsevne, sensitivitet,EBITDA •Vilje •Likviditet •Handlefrihet soliditet •Sikkerhet, panteverdier •Tro på person og prosjektet. •Risiko for tap og størrelse for tap.

11 Hva handler det til syvende og sist om ? •BONDEN SELV ER SUKSESSFAKTOREN •Dyktige bønder som kan sitt fag, produsere sin kvote, levere kjøtt, egg osv. •Som derigjennom skaper lønnsomhet og inntjening. •Er ikke noe forskjell fra annen næringsdrivende som lykkes. De som har teften, og ønsket om å lykkes, vil lykkes •MEN, er store forskjeller blant brukene………….

12 •Kreative •Kompetente •Kvalitetsbevisste •Kostnadsjagere •Kremmere •Kulturbærere • Kompiser • Ku, svin, fjær osv elskere.. Noen kjennetegn for framtidas bønder med suksess - som lettest vil få gunstig finansiering..og kan dokumentere dette sort på hvitt 

13 Vi ønsker å bidra til et aktivt landbruk, og et levende Nord-Norge Fotograf: Torgeir Nilsen

14


Laste ned ppt "Landbruksseminar i Salten, fremtidsbonden i lokalmiljøet 10.02.2011/Stig Abelsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google