Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Indikatorer og forutsetninger for god pleie og behandling Hvordan kan legen sikre verdighet og omsorg for de gamle? Gerd Torbjørg Åmdal Overlege / Spesialist.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Indikatorer og forutsetninger for god pleie og behandling Hvordan kan legen sikre verdighet og omsorg for de gamle? Gerd Torbjørg Åmdal Overlege / Spesialist."— Utskrift av presentasjonen:

1 Indikatorer og forutsetninger for god pleie og behandling Hvordan kan legen sikre verdighet og omsorg for de gamle? Gerd Torbjørg Åmdal Overlege / Spesialist i allmennmedisin Verdighetsenteret og Bergen Røde Kors sykehjem Bergen Røde Kors Sykehjem Styremedlem Forum Sykehjemsmedisin

2 Verdighet og omsorg Verdighet: Hvert enkelt menneske har en unik verdi
du er enestående Kommer til uttrykk i relasjonen, i rommet mellom deg og meg

3 A-B-C-D - verdighet og omsorg
”Diagnosis and the essence of medicine: the A,B,C and D of dignity conserving care” Harvey Max Chochinov, professor Universitetet i Manitoba, Minnipeg, Canada Attitude = Holdning Behaviour = Atferd Compassion = Medfølelse Dialogue = Samtalen

4 Holdning (Attitude) Innstilling A & G: Betegnelse for vedvarende
beredskap til å reagere positivt eller negativt ovenfor spesielle objekter, ideer og verdier

5 ATFERD (Behaviour) Måten jeg oppfører meg ovenfor meg selv
og ovenfor andre

6 10 bud for sikring av en overflatisk kommunikasjon
Berør aldri pasienten Hils avmålt, bli sittende Pasientstolen minst 12 cm lavere enn legens Lukket kroppsholdning 5. Unngå øyekontakt 6. Uinteressert 7. Etter få min: slå i bordet med diagnosen 8. Tid å avslutte – finn alamknappen 9. Avslutning– ingen trøst ! 10. Utgang – hoderystende

7 Lege - pasientkontakt Håndhilse Oppmerksom Øyekontakt Ta tid Sitte bra
Vis respekt Vær vennlig Kledd for jobb Hjelpe Be om tillatelse til us Husk: us er rutine for deg men ikke for pasienten Begrens samtalen under us Tilby flere samtaler Bruk språk som blir forstått Nok tid Informer – tilstrekkelig OBS – telefonen

8 Atferd – hvilken holdning har jeg?

9 Etikette basert medisin Tidsskriftet 11-2009
Psykiater Kahn innlagt i sykehus: ”Jeg vet ikke hva legen min egentlig følte, men atferden hans – bekledning, manerer, kroppsspråk, øyekontakt – var så bra. Jeg tenkte denne legen var profesjonell og – mer overraskende han var en gentleman. Det beroliget meg.”

10 MEDFØLELSE / EMPATI Empati: innlevelse i og forståelse for et annet menneske sin situasjon, følelser og motiv Sympati: velvillig interesse

11 Kilder til innsikt og medfølelse
Noen har det bare, intuitivt, medfødt ? Andre leser, ser filmer, går på teater Atter andre utvikler medfølelse gjennom møter med sårbare pasienter som trenger hjelp Egne opplevelser og erfaringer

12 Medfølelse – hvordan uttrykke det?
Blikk Berøring Være til stede Vente Lytte Oppmerksom Viktig pasienten ikke er identisk med sykdommen hun/han er en hel person

13 Legen – del av kulturen – en rollemodell
Legen møter mange: Pasientene Pårørende Personalet Studentene Ledelsen Kollegene Kommunen Sykehus Hjemmesykepleie Kanskje enda flere Viktig med: Møteplasser Bevissthet om hva man gjør – tid til refleksjon sammen med andre Ordene – hva sier jeg? Bygge – bygge kultur i felleskap Kompetanseheving Delta i ledelse, utvikling

14 Dialog/Samtalen Ærlig Nok, ikke for mye Støttende Tåle å tie Vente
Tåle at pasienten ikke vil bli møtt Er det mer jeg burde kjenne til ? Andre personer som du vil kontakte ?

15 Dialog/Samtalen Olav H Hauge: Kom ikkje med heile sanningi…

16 Lykke til videre Med livet Med de gode møtene Med alt


Laste ned ppt "Indikatorer og forutsetninger for god pleie og behandling Hvordan kan legen sikre verdighet og omsorg for de gamle? Gerd Torbjørg Åmdal Overlege / Spesialist."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google