Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling. Samhandling og samspill  Sanse  Tolke andres uttrykk  Finne løsninger  Se konsekvenser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling. Samhandling og samspill  Sanse  Tolke andres uttrykk  Finne løsninger  Se konsekvenser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling

2 Samhandling og samspill  Sanse  Tolke andres uttrykk  Finne løsninger  Se konsekvenser

3 Samhandling mellom barn  Leken er samhandlingen  Grunnlag for læring og sosial kompetanse (barn som lett får venner)  Makt og utestenging kan hindre vennskap og gode relasjoner

4 Sosial kompetent  Forstår hva som forventes i ulike situasjoner  …..at man må skifte på roller  ….slippe til og vise omsorg for andre  …..ikke være selvutslettende

5 Prososial adferd  Barnet utfører handlinger som er til nytte for andre  Støtter andre barn, er oppmuntrende, positive og hyggelige mot andre  www.prososial.no

6 Samhandlingsvansker  Problemer med selvkontroll  Forstår ikke reglene  Eks s 92-93  BUA : lære barna hvordan de skal samhandle, være forutseende og hjelpe barn med det sosiale samspillet

7 Samhandling voksen-barn  Fysisk lek  Rollespill  Personalet må være tilgjengelig for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre  Barn som ikke deltar må gis særskilt oppfølging  Husk:Verbal og ikke verbal kommunikasjon fra voksne oppfattes av barnet

8 Anerkjennende kommunikasjon  Det er ikke en anerkjennende relasjon hvis du anser deg selv som mer verdt enn barnet  Voksne har definisjonsmakt «vet best.»  VIS INTERESSE FOR BARNET

9 Overgang mellom barnehage og skole  Barna prøver ut nye roller  Jobber aktivt for å finne sin plass i det sosiale systemet.  Forutsigbarhet gir trygghet  Unngå stressituasjoner  Overgangene er viktige  struktur

10 Samhandling i klasserommet  Inkluder alle elevene  Vis anerkjennende kommunikasjon  Skap gode rammer og strukturer

11 Samhandling i fritiden  Frivillighet påvirker samhandlingen

12


Laste ned ppt "Samhandling. Samhandling og samspill  Sanse  Tolke andres uttrykk  Finne løsninger  Se konsekvenser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google