Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BARNEFOKUSERT ARBEID MED FORELDRE I KONFLIKT HVA ER DET SOM VIRKER?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BARNEFOKUSERT ARBEID MED FORELDRE I KONFLIKT HVA ER DET SOM VIRKER?"— Utskrift av presentasjonen:

1 BARNEFOKUSERT ARBEID MED FORELDRE I KONFLIKT HVA ER DET SOM VIRKER?

2 MODELLEN

3 STRUKTUR/RAMME 1.Modellen gir en klar struktur for samtalerekken med foreldre og barn 2.Samtalene med barna foregår innenfor en større ramme – konfliktløsning mellom foreldrene Konfliktløsning med foreldre Samtaler med barnet

4 TERAPEUTISKE VIRKEMIDLER • Allianse • Felles foreldreprosjekt • Forsterkning av foreldreferdigheter • Holdning • Barnets opplevelse

5 ALLIANSE • Terapiforskning: allianse er en av de viktigste virkningsmekanismene i terapi • Kanskje enda mer viktig i familieterapi enn i individualterapi • Komplisert å få til allianse • Få god allianse med begge parter, uten av noen av dem oppfatter at man allierer seg med den ene part.

6 ALLIANSE • Begge foreldre må få opplevelsen av å bli tatt på alvor og forstått • Forstå hva foreldrene er bekymret for, enten når det gjelder barnet direkte, eller den andre forelderen • God allianse med begge er hovedfokus i Fase 1 og en forutsetning for å få videre til fase 2 • Arbeidsalliansen er viktig gjennom hele prosessen

7 FELLES FORELDREPROSJEKT Terapi = prosess • Prosess som inneholder både felles opplevelse og konflikt • Gyldne øyeblikk: • Stolthet over barnet • Felles forståelse av barnet • Synliggjøring av at begge foreldre er viktige for barnet

8 BARNETS OPPLEVELSE 1.Barnets opplevelse av samtalen med terapeuten 2.

9 Virksomme elementer i barnesamtalen • Formål med samtalen • Bearbeidende/terapeutisk • Innhente informasjon • Få frem barnets standpunkt/vilje • Samtalen er basert på utviklingsfremmende dialogprinsipper • Psykologisk inntoning – medopplevelse • Gir struktur og informasjon • Gir barnet subjektplass – barnet får uttrykk sitt subjektive perspektiv og blir respektert i sin måte å organisere seg selv på

10 BARNETS OPPLEVELSE 1.Barnets opplevelse av samtalen med terapeuten 2.Synliggjøring av barnets opplevelse for foreldrene

11 SYNLIGGJØRING AV BARNETS OPPLEVELSE • De fleste foreldre oppfatter terapeuten som nøytral • Oppfatter at det som formidles av terapeuten på vegne av barnet, er nær barnets egen opplevelse • Inneholder ofte noen nyanser som foreldrene ikke har fanget opp • Lettere å ta barnets opplevelse på alvor, når det ikke kommer via ekspartner

12 FORELDREFERDIGHETER VIKTIG FORELDREFUNKSJON • Intersubjektivitet – oppstår i dialogen mellom foreldre og barn, når foreldrene toner seg inn overfor barnets emosjonelle uttrykk – gjensidig erfarte øyeblikk • Intersubjektivitet er viktig for barnets utvikling, ikke bare emosjonelt, men også verbalt og kognitivt • Foreldrene må ha overskudd og rom til å tone seg inn mot barnet

13 FORELDREFERDIGHETER • Konflikt reduserer foreldrenes rom for intersubjektiv deling med barnet • Oppmerksomhet rettes mot ekspartner i stedet for barnet • Konflikten stjeler energi, i form av utslitthet, psykiske reaksjoner • Vanskelig å tone seg inn mot barnets opplevelse med den andre forelderen, hvis foreldrene er i konflikt med hverandre. Fører ofte til subtile eller tydelige forsøk på å skape allianse med barnet, mot den andre. • Løsning av konflikt øker foreldrenes mulighet til tilstedeværelse for sine barn.

14 BARNEFOKUSERT ARBEID MED FORELDRE I KONFLIKT FORUTSETNING FOR Å BRUKE MODELLEN

15 KOMPETANSE • God erfaring med å arbeide med foreldre i konflikt, som familieterapeut og/eller mekler • Kunnskaper om barns utvikling, og ulike behov relatert til barnets utviklingsnivå • Erfaringer med å snakke med barn i en terapeutisk setting

16 HOLDNING Holdninger som kan dempe krenkelsespotensialet i konflikten • Respekt for begge foreldre, og deres betydning for sine barn • Tro på at alle foreldre kan styrkes i sin funksjon som foreldre • Ydmykhet overfor den sårbarhet som ligger i foreldrerollen

17 VURDERING AV EGNETHET • Foreldre • Terapeuten får allianse med begge foreldre • Begge foreldre gir aksept til at terapeuten snakker med barnet • Begge foreldre viser vilje til å ta barnets opplevelse på alvor • Barnet • Mest egnet for barn i alder 7-16 • Kan brukes i mekling • Kan også brukes i saker hvor det ikke er konflikt mellom foreldrene

18 HVORDAN KOMME I GANG? • Velg ut noen saker med moderat til mildt konfliktnivå • Sjekk ut med foreldrene om de tillater at terapeuten snakker med barnet • Vær oppmerksom på at det er lurt med "mengdetrening" hvis man er uvant med å snakke med barn • tilbakemeldingssamtalene blir enklere når man har mye erfaring.

19 EKSKLUSJONSKRITERIER • Klar omsorgssvikt hos en eller begge foreldre – melder til barnevernet, eller støtter en av foreldrene i å gå til sak, og dermed begrense samvær • Rus • Alvorlig psykisk lidelse • Vold • Overgrep • Langvarig, fastlåste konflikter • Evt. melding til barnevernet


Laste ned ppt "BARNEFOKUSERT ARBEID MED FORELDRE I KONFLIKT HVA ER DET SOM VIRKER?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google