Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon og anerkjennende samtaler Habiliteringstemaet for voksne, NLSH 11. mars 2013 Anne Liv Engbråten, v.pl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon og anerkjennende samtaler Habiliteringstemaet for voksne, NLSH 11. mars 2013 Anne Liv Engbråten, v.pl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon og anerkjennende samtaler Habiliteringstemaet for voksne, NLSH 11. mars 2013 Anne Liv Engbråten, v.pl.

2 kommunikasjon og anerkjennende samtaler, ale mars 2013 2 Kommunikasjon •All vår væremåte og alle våre uttrykk •All vår adferd •Vi uttrykker oss ved hjelp av ord, kroppsspråk og handlinger.

3 kommunikasjon og anerkjennende samtaler, ale mars 2013 3 Forts. kommunikasjon •En ”overføringsmodell”: –”Overføring eller utveksling av informasjon mellom personer.” (sender/mottaker – lineær forståelse) •En ”dialogmodell”: –Kommunikasjon er den prosessen som foregår mellom personer. (prosess – sirkulær forståelse). Mål om å utforske, større og ny forståelse, ny erkjennelse og lignende

4 kommunikasjon og anerkjennende samtaler, ale mars 2013 4 Husk på •Voksne mennesker med lett/ moderat UH har ofte et gap mellom: –Den kronologiske alder (selv om erfaring ”teller”). –Og den følelsesmessige utviklingen.

5 kommunikasjon og anerkjennende samtaler, ale mars 2013 5 Følelsesmessig utvikling •Øke mengde dialog •Ha fokus på det følelsesmessige i kommunikasjonen. Fordi: Den følelsesmessige utviklingen er forutsetning for utvikling av de kognitive, sosiale og språklige ferdigheter, - samt også evnen til å være i svære følelser. Aktuelle kilder: Per Lorentzen, norsk psykolog Tove Svendsen, dansk psykolog

6 kommunikasjon og anerkjennende samtaler, ale mars 2013 6 Følelser •På det affektive/ følelsesmessige plan ligner vi mest. •”Du og jeg er av samme slag, vi kan forstå og føle det samme ved det samme. Du er jeg er like”.

7 kommunikasjon og anerkjennende samtaler, ale mars 2013 7 Karakteranalytisk forståelse Reich Karakter kan forstås som en persons typiske væremåte, basert på personens tidligere erfaringer. Underforstått: - Over tid tilpasses våre kropper, tanker og handlinger til den verden vi forventer å møte. Slik at vi skal være best mulig forberedt.

8 kommunikasjon og anerkjennende samtaler, ale mars 2013 8 8 Forts. karakteranalyse •Ha fokus på måten en person gjør ting på eller måten vedkommende kommuniserer på. •Mer på formen enn på innhold. •Karakter må forstås ut fra det spontane. •Reich – hvordan følelser kommer til uttrykk i kroppen og i stemmen. •Det spontane uttrykke lyver ikke. •Karakterbegrepet – også et relasjonelt aspekt

9 kommunikasjon og anerkjennende samtaler, ale mars 2013 9 Forts. karakteranalyse •Reguleringsteori –Hvordan er en i stand til å regulere sin indre tilstand? •Inntoning –Hvordan terapeuten/ tjenesteyteren tilpasser seg eller regulerer seg inn på personens følelsesmessige bølgelengde.

10 kommunikasjon og anerkjennende samtaler, ale mars 2013 10 Utviklende samtaler •Lytte – en særlig viktig evne. •Hovedfokus på hvordan de har det/ opplevelser og følelser - mer enn læring av ferdigheter. •Hvordan vi snakker sammen er viktig.

11 kommunikasjon og anerkjennende samtaler, ale mars 2013 11 Forts. anerkjennende samtale •Viktig rekkefølge i en samtale:  Anerkjenn følelsen.  Prøv å få litt mer fakta.  Behov.

12 kommunikasjon og anerkjennende samtaler, ale mars 2013 12 Tilrettelegging •Avklare hvor er egnet møteplass? •Trengs det påminnelser med SMS el. en tlf? •Redusere faktorer som kan distrahere og forstyrre. •Sitte godt, ta av seg ytterklær ++. •Kopp kaffi, te, eller? Spesielle ønsker? •Varme på skuldre, massasje på nakke? obs sit. og relasjon

13 kommunikasjon og anerkjennende samtaler, ale mars 2013 13 Tilrettelegging i miljøarbeid •Sette dette i system for brukerne –Tilby samtaler. •Forutsigbarhet og stabilitet –Til faste tider. •Relasjon til tjenesteyteren –Kan personen velge sine samtalepartnere? •Gripe de mulighetene som byr seg i daglige møter og samhandling.

14 kommunikasjon og anerkjennende samtaler, ale mars 2013 14 I selve samtalen •Ikke snakk for fort. •Bruk ikke for mange ord, gi tid slik at vedkommende kan ta det inn. •Repeter gjerne, sjekk om vedkommende har forstått, få vedkommende til å gjenta. •Snakk om et emne av gangen, og ikke skift emne ofte. Gjør det tydelig når det skjer. •Vær en god lytter, se på kroppsspråk og mimikk. •Bruk kroppsspråk som gester, tegn og mimikk.

15 kommunikasjon og anerkjennende samtaler, ale mars 2013 15 Forts. i selve samtalen •Pass på ikke å gå i fellene ”jammen…” og ”hvorfor…” •Vi kan anerkjenne den vi snakker med ved å: –Gi tid og rom for initiativ. –Gi stemme til den andres opplevelsesverden. –Bekreftelser. –Vise forståelse, engasjement og respekt. –Allmenngjøring. –Respekt for den andres kognitive flyt. •Hjelpe dem å oppsummere noe av det de har snakket om. •Anerkjenn at de har vist deg hva de følte og takk for at de har vist deg tillitt.


Laste ned ppt "Kommunikasjon og anerkjennende samtaler Habiliteringstemaet for voksne, NLSH 11. mars 2013 Anne Liv Engbråten, v.pl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google