Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KONFLIKT HÅNDTERING Arild Stangeland God dag! Sikkerhet og omsorg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KONFLIKT HÅNDTERING Arild Stangeland God dag! Sikkerhet og omsorg."— Utskrift av presentasjonen:

1 KONFLIKT HÅNDTERING Arild Stangeland God dag! Sikkerhet og omsorg

2 Undertittel … ”Møte med sinte og aggressive personer”

3 Program for dagen •Innledning & Presentasjon •Begrepsavklaring - forklaring •Kommunikasjon •Reaksjoner i møte med aggresjon •Hva kan man gjøre? •Hva har man lov å gjøre?

4 •Makt & roller •Maktmisbruk og motkontroll Makt

5 Verdier •Verdigrunnlag •Verdier under press •Overordnete verdier versus lokale normer

6 Normer •God kvalitet på lederskap:

7 Holdninger •Holdninger og fordommer •Personlige reaksjonsmåter •Forebygging •Kompetanse

8 Begrep •SINNE •AGGRESJON •VOLD •FIENDLIGHET •KONFLIKT •KONFLIKT- SYKLUS •KRISENIVÅ

9 Begrep … •SINNE •karakteristiske følelser, tanker og uttrykksmåter som blir utløst av opplevd angrep på bla. egen sikkerhet, normer og verdier

10 Begrep … –AGGRESJON –atferd som har til hensikt å skade andre fysisk eller psykologisk

11 Begrep … •FIENDLIGHET –holdninger mot andre som bla. innebærer negative vurderinger og avvisende kommunikasjon

12 AGGRESJON •FUNKSJONLL ANALYSE AV AGGRESJON •oppnå goder •påføre andre skade •unngå eller lette ubehag •TO DIMENSJONER AV AGGRESSIV ATFERD •affektiv •instrumentell

13 Konfliktsyklus Følelser Atferd Den andre Oss selv Selv- bilde

14 Konflikter •Faktorer som kan føre til konfliktopptrapping –Utøveren: •provosert; urimelig, nedverdigende behandlet eller invadert. –Offer: •irrasjonelt og uforklarlig. •FORANLEDNINGER

15 Kommunikasjon

16 KANO - MODELLEN •K roppsbevegelse flytt hoftene - og beina •A vspenning pust ut •N ærkontakt side-mot-side •O verraskelse distraksjon

17 Utfordringer til arbeidsmiljøet •Ev. problem •Utbrenning •Krisereaksjoner ved særlig belastende episoder / opplevelser •Tiltak •Forebygging ved regelmessig debriefing •Rutiner ved særlig belastende opplevelser

18 Reaksjonsmåter i aggressive miljø •Stressreaksjoner •Sårbarhet •Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTS) •Slitasje •Utbrenning


Laste ned ppt "KONFLIKT HÅNDTERING Arild Stangeland God dag! Sikkerhet og omsorg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google