Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GOD OPPDRAGELSE ?. Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GOD OPPDRAGELSE ?. Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 GOD OPPDRAGELSE ?

2 Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad. Lov om barn og foreldre Barnelova Kap. 5

3 Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. § 9a-3.Det psykososiale miljøet Opplæringsloven

4 Rød skoles sosialfagsplan ZERO

5 Periode (uker)FerdighetKriterierTrinn/Gjennomføring 34- 35  Å kunne forflytte seg i skolebygget  Å stille opp  Å gå stille i rekke  Kunne gå rolig og direkte dit man har fått beskjed om  Stille opp når det ringer  Kunne variere oppstillingsmåter på beskjed fra voksen  Stå ferdig oppstilt når voksen kommer  Holde seg rolig på sin plass i rekka Kommentar:  Samtale rundt konsekvensene –” hva skjer hvis….” – ”hvordan opplever andre at…..”  HVER DAG: Ta en felles vurdering av hvordan dette har fungert – NB! Gi ros til alle som fikser dette på en god måte – eller: Har vist god framgang 36-37  Å lytte til andre  Vente på tur  Å be om hjelp Kunne lytte aktivt, dvs:  Sitte stille  Se på den som snakker  Møte blikk  Lytte uten å avbryte og kunne gi positiv og konstruktive tilbakemeldinger  Kunne lytte aktivt  Sitte på plassen sin og vente på tur  Kunne finne andre egnede arbeidsoppgaver mens man venter  Rekke opp hånda  Være bevisst hva man trenger hjelp til  Kunne rekke opp hånda før man sier noe/gjør noe Kommentar: Definer ferdigheten- ”hele skalaen” fra å lytte til en beskjed, høytlesing og lytte til andre i en diskusjon.  Se på personen som snakker  Hør på det den andre personen sier  Tenk over det som blir sagt  Vent på din tur til å snakke  Si det du vil si Litt annerledes trinn for de yngste:  Se på personen som snakker  Hold kroppen i ro og munnen igjen  Tenk på det som blir sagt  Spør dersom du lurer på noe  Viktig med samtale/konkretisering. Kunne forstå viktigheten av å vente på tur. I første rekke ha fokus på ferdighetene i læringssituasjoner  Samtale/bevisstgjøring hva, hvorfor, hvordan ber man om hjelp. Bevisstgjøring mht hvilke konsekvenser medfører mangelfulle ferdigheter

6 36-37  Å lytte til andre  Vente på tur  Å be om hjelp  Kunne lytte aktivt, dvs:  Sitte stille  Se på den som snakker  Møte blikk  Lytte uten å avbryte og kunne gi positv og konstruktive tilbakemeldinger  Kunne lytte aktivt  Sitte på plassen sin og vente på tur  Kunne finne andre egnede arbeidsoppgaver mens man venter  Kommentar: Definer ferdigheten- ”hele skalaen” fra å lytte til en beskjed, høytlesing og lytte til andre i en diskusjon.  Se på personen som snakker  Hør på det den andre personen sier  Tenk over det som blir sagt  Vent på din tur til å snakke  Si det du vil si  Litt annerledes trinn for de yngste:  Se på personen som snakker  Hold kroppen i ro og munnen igjen  Tenk på det som blir sagt  Spør dersom du lurer på noe 38-39  Være helt stille/ hviske samarbeids- stemme/ bruke innestemme  Å kunne holde fokus på det du skal gjøre  Å kunne fullføre oppgaver  Å sette seg egne mål  Rekke opp hånda  Være bevisst hva man trenger hjelp til  Kunne rekke opp hånda før man sier noe/gjør noe  Kunne være stille når det er forventet  Kunne snakke med ”vanlig” stemme  Kunne tilpasse  stemmebruken   Kunne overse naturlig arbeidsstøy  Kunne overse uønsket atferd  Kunne gi konstruktiv kritikk/ korrigere andres atferd  Kunne konsentrere seg over tid  Kunne gjøre oppgaver som ikke er lystbetont   Ta ansvar for eget arbeid og faglig utvikling  Viktig med samtale/konkretisering. Kunne forstå viktigheten av å vente på tur. I første rekke ha fokus på ferdighetene i læringssituasjoner  Lage et forslag til ulike arb.oppgaver-”venteoppgaver”  Samtale/bevisstgjøring hva, hvorfor, hvordan ber man om hjelp.  Bevisstgjøring mht hvilke konsekvenser medfører mangelfulle ferdigheter VIKTIG: Drøft dere fram til egne ”trinn”/regler  Minn deg selv på hva som er din oppgave  Bestem deg for å holde fokus på oppgaven.  Hvis du blir forstyrret av noen rundt deg – si fra på en hyggelig, men bestemt måte  Gi beskjed til en voksen hvis du fortsatt blir forstyrret

7 41-42  Å være med på lek  Kunne delta i en lek som er i gang  Kunne være en aktiv og positiv bidragsyter i leken  Kunne invitere ”passive” inn i leken  Godta reglene som gjelder for leken  Godta det du blir bedt om/svaret du får, ikke argumentere  Godta forskjellige meninger selv om du er uenig 43-44 45-46 • Å møte overtalelse  Å ta en avgjørelse  Å håndtere gruppepress  Å be om unnskyldning  Å kunne ta i mot en unn-skyldning  Kunne innrømme en gal handling og akseptere konsevensene av den  Kunne vise aktiv at man ønsker å endre atferd Å møte overtalelse  Hør på den andre personens ideer  Bestem deg for hva du synes om ideene  Sammenlign det han/hun mener med det du selv synes  Bestem deg for hvilken idé du synes er best og fortell han/henne dette på en hyggelig måte. Å ta en avgjørelse  Tenk over hvilke ulike avgjørelser du kan ta i forhold til problemet/situasjonen du er oppe i  Spør noen om råd/informasjon om de mulige avgjørelsene  Tenk over konsekvensene av de mulige avgjørelsene.  Ta den avgjørelsen som virker best Å håndtere gruppepress  Tenk over hva det er gruppa vil du skal gjøre og hvorfor  Bestem deg for hva du selv vil gjøre  Bestem deg for hvordan du vil fortelle det til gruppa Fortell gruppa det du har bestemt deg for Kommentar: Viktig å samtale rundt betydningen/konsekvensene av å si unnskyld. Unnskyldningen må etterfølges av en form for handling Å be om unnskyldning  Tenk: Er det grunn til å be om unnskyldning for noe du har gjort  Tenk på ulike måter du kan gjøre det på  Velg rett tid og sted for å be om unnskyldning på.  Be om unnskyldning Å motta en unnskyldning  Hør etter hva den andre sier  Tenk gjennom hva det betyr for deg det andre personen sier  Bestem deg for om du kan godta det som en unnskyldning  Fortell den andre personen hvordan du tar i mot unnskyldningen

8 47-48  Å ta valg  Å ta ansvar  Å være ærlig  Kunne strukturere  eget arbeid  Beherske å arbeide selvstendig med ulike arbeidsoppgaver/ arbeidsplan   Vise ansvar for egne  handlinger  Kunne vise omsorg  for andre  Stå for handlingen ovenfor andre  Snakke sant Kommentar:  Definer ferdigheten – avhengig av alderstrinnet vil den omfatte mer enn valg av arbeidsoppgaver.  Naturlig å samtale rundt konsekvenser av valg osv  Det å vise ansvar kan også sees på som å vise omsorg for andre.  Tenk over hvilke ulike avgjørelser du kan ta  Tenk over hva avgjørelsene kan føre til  Spør om råd/hjelp hvis du trenger det  Gjør valget ditt Kommentarer: Viktig med samtale rundt hva betyr det å være ærlig. På de høyere trinnene bør tema også omfatte ”dilemma-situasjoner”  Tenk deg godt om før du svarer- er jeg ærlig nå?  Tenk igjennom alternativene: Hva skjer/hvordan vil det oppleves, hvis du ikke er ærlig? Hva skjer/hvordan vil det oppleves, hvis du klarer å holde deg til sannheten?  Gi et ærlig svar 49-50- 51  Å dele med andre  Ikke ”græbbe til seg”  Kunne forstå andres behov  Tenk: Er det hyggelig for andre om du deler med dem  Tenk på hvordan du kan gjøre det  Spør andre om de har lyst til å dele med deg Godta svaret du får – det er lov å svare nei!

9 2-3  Å kunne forflytte seg i skolebygget  Å stille opp  Å gå stille i rekke  Kunne gå rolig og direkte dit man har fått beskjed om  Stille opp når det ringer  Kunne variere oppstillingsmåter på beskjed fra voksen  Stå ferdig oppstilt når voksen kommer  Holde seg rolig på sin plass i rekka Kommentar:  Samtale rundt konsekvensene –” hva skjer hvis….” – ”hvordan opplever andre at…..”  HVER DAG: Ta en felles vurdering av hvordan dette har fungert – NB! Gi ros til alle som fikser dette på en god måte – eller: Har vist god framgang 4-5  Å lytte til andre  Vente på tur  Å be om hjelp  Å rekke opp hånda  Kunne lytte aktivt, dvs:  Sitte stille  Se på den som snakker  Møte blikk  Lytte uten å avbryte og kunne gi positv og konstruktive tilbakemeldinger  Sitte på plassen sin og vente på tur  Kunne finne andre egnede arbeidsoppgaver mens man venter  Rekke opp hånda  Være bevisst hva man trenger hjelp til  Kunne rekke opp hånda før man sier noe/gjør noe Kommentar: Definer ferdigheten- ”hele skalaen” fra å lytte til en beskjed, høytlesing og lytte til andre i en diskusjon.  Se på personen som snakker  Hør på det den andre personen sier  Tenk over det som blir sagt  Vent på din tur til å snakke  Si det du vil si Litt annerledes trinn for de minste:  Se på personen som snakker  Hold kroppen i ro og munnen igjen  Tenk på det som blir sagt  Spør dersom du lurer på noe  Viktig med samtale/konkretisering.  Kunne forstå viktigheten av å vente på tur. I første rekke ha fokus på ferdighetene i læringssituasjoner Lage et forslag til ulike arb.oppgaver-”venteoppgaver”  Samtale/bevisstgjøring hva, hvorfor, hvordan ber man om hjelp.  Viktig: Bevisstgjøring mht hvilke konsekvenser medfører mangelfulle ferdigheter på dette området

10 6-7  Være helt stille/ hviske samarbeids-stemme/ bruke innestemme  Å kunne holde fokus på det du skal gjøre  Å kunne fullføre  oppgaver  Å sette seg egne mål  Kunne være stille når det er forventet  Kunne snakke med ”vanlig” stemme  Kunne tilpasse stemmebruken  Kunne overse naturlig arbeidsstøy  Kunne overse uønsket atferd  Kunne gi konstruktiv kritikk/ korrigere andres atferd  Kunne konsentrere seg over tid  Kunne gjøre oppgaver som ikke er lystbetont  Ta ansvar for eget arbeid og faglig utvikling  Minn deg selv på hva som er din oppgave  Bestem deg for å holde fokus på oppgaven.  Hvis du blir forstyrret av noen rundt deg – si fra på en hyggelig, men bestemt måte  Gi beskjed til en voksen hvis du fortsatt blir forstyrret Dette punktet gjelder i størst grad på trinn 6- 7. 9 -10  Å ta kontakt  Å presentere seg selv og andre  Å hilse på hverandre  Tørre å snakke med andre  Møte andre på en positiv måte  Håndhilse  Kunne si «HEI» når man møter noen Kommentar:  Velg rett tid og sted  Smil og se den andre personen i øynene  Spør hva den andre personen heter hvis det er nødvendig  Spør eller fortell noe til den andre personen

11 11-12-13-14  Å være bevisst egne og andres følelser og kunne uttrykke egne følelser  Å kunne se sin egen og andres rolle i sosialesettin ger  Å takle eget/andres sinne  Kunne vise forståelse  Sette ord på egne følelser  Kunne vise/si i fra bekymring rundt medelever  Se konskvensene av å gjøre noe positivt eller negativt mot andre  Kunne korrigere egen og andres atferd  Ikke slå, hent en voksen, kunne trekke seg unna  Godta andres meninger, ikke argumentere negativt Kommentar:  Start med å lage lister over ord på følelser. Behagelige – ubehagelige. Henges opp  Samtale rundt betydningen/nyansene i ”følelsesordene”.  Trene på å uttrykke/lese følelser.Hvordan påvirker mine følelser andre og omvendt- spesielt mht sinne Å være bevisst sine følelser  Kjenn etter om det er noe som skjer i kroppen din som kan hjelpe deg til å forstå hva du føler  Tenk over hvorfor du føler deg slik  Bestem hvilket navn du kan sette på følelsen Å uttrykke sine følelser  Kjenn etter hva som skjer i kroppen din  Tenk over hvorfor du føler slik  Bestem hva du kan kalle følelsen  Tenk ut ulike måter du kan uttrykke følelsen på, og velg en  Gi uttrykk for følelsen Å forstå andres følelser  Se på den andre personen  Hør på hva den andre personen sier  Tenk på hva han/hun kan føle  Tenk ut ulike måter du kan vise at du forstår hvordan han /hun føler seg  Bestem deg for hva som er den beste måten, og gjør det Å takle en annens sinne  Hør på personen som er sint  Prøv og forstå hva hun/han sier og føler  Avgjør om du kan si eller gjøre noe for å takle situasjonen  Hvis du kan, forsøk å takle den andres sinne VIKTIG: samtale rundt ulike måter å gjøre dette på.

12 15-17 (påskeferie uke 16/17) 18-19  Å ta initiativ til å delta i en lek/aktivitet  Å ha god sportsånd  Å takle og mislykkes  Å gi et kompliment  Å motta et kompliment  Å si takk  Å bli takket Å ta initiativ til å delta  Bestem deg for om du vil delta i en aktivitet noen andre holder på med  Tenk over hva som er den beste måten å spørre om å få være med  Spør så på en hyggelig måte  Vent på svar  Bli med på aktiviteten Å ha god sportsånd  Tenk over hvordan du og de andre gjorde det i leken/spillet  Tenk ut et sant kompliment du kan gi mht hvordan den andre fikset leken/spillet  Tenk over hvordan han/hun vil reagere på det du vil si  Velg det beste komplimentet og gi det! Å takle og mislykkes  Avgjør om du har mislykkes i noe  Tenk over hvorfor du ikke fikk det til  Tenk på hva du kan gjøre for å lykkes neste gang  Bestem deg for om du har lyst til å prøve på nytt  Prøv på nytt med din nye idè!!!  Tenk etter hva det betyr for deg at du blir takket, athun/han takker deg Å gi et kompliment  Bestem hva du vil gi et kompliment for  Bestem deg for hvordan du vil gi komplimentet  Velg rett tid og sted for å si det  Gi komplimtet Å motta et kompliment  Hør etter hva den andre sier og se personen i øynene  Tenk gjennom hva det betyr for deg å få dette komplimentet  Takk den andre personen for komplimentet og fortell hvorfor du likte å få komplimentet Å si takk  Bestem deg for å si takk når noen har sagt eller gjort noe for deg  Veld rett tid og sted for å takke personen  Takk personen og fortell hvorfor du vil si takk Å bli takket  Hør etter og se på den andre

13 20-21 22-23 24-25  Å takle tap/nederlag  Å godta et NEI  Å hjelpe til å rydde  Godta at man ikke kan være best hver gang  Godta andres meninger, unngå å argumentere negativt  Ikke slå, hent en voksen, kunne trekke seg unna  Godta reglene som gjelder både inne og ute  Godta det man blir bedt om/ svaret man får, ikke argumentere eller kverulere  Kunne legge ting  på plass  Holde orden i hylla/ garderobeplassen  Kunne tilby seg å hjelpe andre uoppfordret Kommentar: Definer ferdigheten – avhengig av alderstrinnet er det viktig å ha fokus på at dette dreier seg om mer enn tap/nederlag i idrett/spill  Tenk over hva som skjer når du taper- (arbeid konkret med å ufarliggjøre det)  Tenk over hva du har lært/erfart av tapet/nederlaget  Bestem deg for å bruke den erfaringen neste gang Hvis det dreier seg om spill – idrettsaktiviteter:  Bestem deg for å være hyggelig mot den – de andre som vant  Tenk på at neste gang kan jeg være vinneren og bestem deg for å gjøre så godt du kan Kommentar: Viktig å samtale/definere hva denne ferdigheten betyr i forhold til vennskap, til voksne på skolen og hjemme. Når er det ikke rom for diskusjon og ”nei-et” bare må aksepteres osv Målsetting: Akseptere å få et nei, og be om begrunnelse for hvorfor - hvis det er funksjonelt.  Still spørsmål og se rolig på den du spør  Lytt nøye på svaret  Still spørsmål om du ikke forstår svaret  Godta svaret uten argumentering. Svar f.eks: ”Javel…..” ”ok” o.l.

14 Rød skoles sosiale læreplan


Laste ned ppt "GOD OPPDRAGELSE ?. Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google