Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SIO- Folkehelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SIO- Folkehelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 SIO- Folkehelse

2 Prosjektstilling – Regional Folkehelsekoordinator
Prosjektet fikk tildelt prosjektmidler fra Sør- Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør – Trøndelag til en prosjektstilling for folkehelsekoordinator i ett år. Prosjektet manglet før oppstart forankring i de 12 kommunene i SIO. Det var ikke fastsatt en klar retning og målsetning ved prosjektoppstart. Det har derfor vært utfordrende å jobbe uten forankring i kommunene og fastsatte rammer for prosjektet. Det er i dag ingen signaler eller konkrete tilbakemeldinger for en videreføring av prosjektet og Regional Folkehelsekoordinator.

3 Avslutning av prosjektet
I samråd med STFK er det avtalt hvilke områder prosjektet skal jobbe med ut Det er også avklart at prosjektet avsluttes i 2012 og ikke 31. januar 2013. Dette er de fire hovedområdene STFK og FMST ønsker at prosjektet skal fokusere på de siste 4 mnd. Prosjektrapport Utvikling av spørreskjema Oppfølging av Fiskesprell og forankring av modellen ”helsefremmende barnehager i Skaun Kommune” Dokument som gir forslag til føringer for lokale kommunale delplaner for folkehelse

4 Resultat prosessarbeid i folkehelsegruppen
Dette mener gruppen er viktig i forhold til folkehelse på et regionalt nivå i SIO: Det er viktig at folkehelse bevares som en egen del i SIO. Folkehelse er en skal – oppgave i loven. Viktig at ny leder i SIO fokuserer på folkehelse. Behovet for regional folkehelsekoordinator vurderes ikke som nødvendig og at kommunene ikke har ressurser til en slik stilling. Kommunene har i dag vansker med å få omdisponert ressurser til egne folkehelsestillinger lokalt. Gruppen mener det er behov for prosjektfinansierte folkehelsestillinger med klare målsetninger. Det er behov for kompetanse på forskning, utvikling og verktøy for vurdering av eksisterende tiltak i kommunene. Det er også behov for hjelp til utvikling av måleverktøy og analyser av kommunenes helsetilstand. Det vil også være nyttig mener gruppen å få bistand til å utarbeide tallmateriale rettet mot politikere og beslutningstakere i kommunene Viktig at SIO jobber med større prosjekter inn mot folkehelse Viktig at det er folkehelsenettverk i SIO. Ser at det er behov for nettverk på ulike nivå, både fag og leder nettverk

5 Samling 8. november for folkehelsegruppen
Ettersom prosjektet ikke videreføres i 2013, ble det diskutert om det var hensiktsmessig med en samling den 8. november. Det ble besluttet at det var viktig å gjennomføre samlingen og at innholdet for samlingen skal være å se på veien videre for det regionale folkehelsearbeidet i SIO. Det ble fremmet ønske om at ny leder for SIO deltar på denne samlingen.

6 Prosjektet har Utarbeidet prosjektplan
Sendt inn prosjektsøknad til Helsedirektoratet, Regionalt Forskningsfond og Sør- Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Prosjektsøknaden gjelder søknad om prosjekt for utvikling av spørreskjema som skal kartlegge om folkehelsearbeidet i kommunene angår hele bredden av avdelinger og enheter. Egen forskningsprotokoll er laget for prosjektet. Dannet en regional arbeidsgruppe for folkehelse, hvor første samling ble avholdt 31. mai 2012. Partnerskapsavtaler med Tannhelsetjenesten Sør- Trøndelag og Diabetesforbundet Opprettet samarbeid med NTNU og St.Olavs Hospital Utarbeidet utkast til føringer for regional handlingsplan for folkehelse med konkrete tiltak og satsningsområder Medvirkende til oppstart av FoU- samlinger i Sør- Trøndelag, hvor STFK samarbeider med NTNU. Innvilget ca kroner til Fiskesprell aktivitet i regionen. Organisert kurs i Fiskesprell høsten 2012 Oppstart med utvikling av en modell for helsefremmende barnehager i Skaun Kommune Rådgivende aktivitet ut i kommunene etter forespørsel Oppstart med konstruksjon av spørreskjema. I forbindelse med dette vil det bli utført enkelte intervjuer ut i kommunene


Laste ned ppt "SIO- Folkehelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google