Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gratulerer NSF Sør-Trøndelag 100 år Bårdshaug 23 mai 2013 Diabetessykepleier Anna Kristoffersen Frøya kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gratulerer NSF Sør-Trøndelag 100 år Bårdshaug 23 mai 2013 Diabetessykepleier Anna Kristoffersen Frøya kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gratulerer NSF Sør-Trøndelag 100 år Bårdshaug 23 mai 2013 Diabetessykepleier Anna Kristoffersen Frøya kommune

2 Forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunehelsetjenesten  Diabetessykepleiers forhold til: –Egen kompetanse –Helsekompetanse.no –Samhandlingsreformen –Folkehelseloven

3 Arbeidsoppgaver  40 % stilling med kontordager mandag og torsdag  Enkeltkonsultasjoner med diabetespasienter  Veiledning og undervisning av pasienter,medarbeidere,leger  Bindeledd mellom 1 og 2 linjetjenesten  Tett samhandling med hjemmesykepleie og sykehjem

4 Arbeidsoppgaver forts.  Oppfølging av nettverk til barn med type 1 diabetes, undervisning av lærere, elever, osv.  Forebyggende/helsefremmende arbeid  Samarbeid tverretatlig

5 Smarte matvalg og aktivitet i hverdagen Prosjekt utarbeidet av Ann Kristin Sandvik, June Riise, Birgit Langøigjelten og Anna Kristoffersen 2012

6 Bakgrunn for prosjektet  Juli 2010 ble det utgitt Nasjonale faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten om forebygging, utreding og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge(IS-1734)  Birgit og Anna var på kurs på Røros i regi Helsekompetanse.no høsten 2010  Helsekompetanse.no er et kompetanseprogram som Frøya kommune slutta seg til i april 2011

7 Helsekompetanse.no  Omhandler overvekt og fedme både hos barn og voksne  Målet: er å heve kompetansen hos helsepersonell, og bedre samhandlingen mellom kommuner og sykehus i arbeidet med overvektige. Parallelt skal det etableres tilbud til pasientgruppen i kummunehelsetjenesten

8 Livsstilskurs  Etablert kurstilbud fra våren 2013  Tilbud til familier med barn som har en KMI som overstiger iso-KMI på 25 ved rutinemessig høyde/vekt-kontroll i 3. og 8. klasse.  Gratis

9 Ansvarlig for kurstilbudet  Helsestasjon  Frisklivskoordinator  Diabetessykepleier  Overordnet ansvar: fagleder ved helsestasjonen og helsestasjonslege

10 Hva er ”Livsstilskurs”?  Delt i introduksjonsdel med 4 kurssamlinger over 8 uker  Deretter tilbud om å delta på samlinger 2-4 ganger over 2 år  Målet er å gi barn og foreldre økt kunnskap om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og livsstilsendringer

11 Hva er……..  Gi motivasjon og inspirasjon til å gjøre endringer til en mer sunnere og aktiv livsstil  Legge til rette for at foreldre og barn kan dele erfaringer og evt danne nettverk for støtte og inspirasjon som de kan ha nyte av i hverdagen

12 Rekruttering  Kontakt gjennom Skolehelsetjenesten  Informasjon i media  Fastleger, barnevern, PPT etc  Jungeltelegrafen  Jungeltelegrafen

13 Veien videre Veien videre  Få etablert kurset som et fast støtte og behandlingstilbud for å forebygge overvekt/fedme i befolkningen  Involvere andre sektorer/tjenester som skole, barnehage, fysioterapeuter, fastleger etc i dette helsefremmende arbeidet  Bra mat kurs  Samlinger etter kurs 2-4 g pr år

14 Veien videre Veien videre  Individuell oppfølging ved behov

15 Gruppesamtaler for overvektsopererte Helsekompetanse.no 8 des 2011 Diabetessykepleier Anna Kristoffersen

16 Bakgrunn  Relativt ny pasientgruppe for 1. linjetjenesten  Mange sliter med de samme utfordringene i hverdagen  Ubesvarte spørsmål fører til unødvendig engstelse  Føler seg alene etter operasjon

17 Gruppesammensetning  6-8 deltakere  Samling hver 4-6 uke  1,5 – 2 t  100 kr pr samling

18 Rekruttering  Noen ble spurt i enkeltkonsultasjoner  Annonsering i lokalavisa  Rulletekst på TV, venterommet på legekontoret  Jungeltelegrafen!  Jungeltelegrafen!

19 Målet med gruppesamtaler  Kan bringe frem felles opplevelser og erfaringer  Kan oppleves som lærerikt og bevisstgjørende å delta i gruppediskusjoner  Fordel å hjelpe flere på en gang, deltakerne lærer å mestre utfordringer bedre, og deltakerne kan gi støtte, oppmuntring og forståelse til hverandre

20 Målet med gruppesamtaler  Nyttig å dele erfaringer med andre  Grupper kan bidra til nytenkning, bearbeiding, nye perspektiv og utvikling av nettverk som kan være bra for å styrke egen mestring  Deltakerne får nyansert kunnskap, erfaringsutveksling, refleksjon over hva som blir sagt i gruppa og kan knytte det opp mot egen kunnskap og mestringsevne  Gruppebasert undervisning/veiledning ivaretar brukermedvirkning

21 Deltakernes refleksjoner  Nyttig med andres erfaringer fordi alle er operert på ulike tider (8mnd-3 år)  Bra med dame/mann gruppe  Skulle vært mer jevn aldersfordeling  Bestemme tema for hvert møte, slik at en ikke sitter å snakker om det samme hver gang  Burde vært et tilbud i alle kommuner, fordi ikke alle er like flink til å lese alt fra permen


Laste ned ppt "Gratulerer NSF Sør-Trøndelag 100 år Bårdshaug 23 mai 2013 Diabetessykepleier Anna Kristoffersen Frøya kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google