Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HTV konferanse 4.10-12 Program: –Status samhandlingsreformen – sett fra KS’ perspektiv” v/Therese Sivertsen er rådgiver i KS Helsesatsing region vest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HTV konferanse 4.10-12 Program: –Status samhandlingsreformen – sett fra KS’ perspektiv” v/Therese Sivertsen er rådgiver i KS Helsesatsing region vest."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 HTV konferanse 4.10-12 Program: –Status samhandlingsreformen – sett fra KS’ perspektiv” v/Therese Sivertsen er rådgiver i KS Helsesatsing region vest Sykepleiere og media i gjensidig tillit. –v/Sjefsredaktør Lars Helle, Aftenbladet Hva skjer i NSF, lokalt og sentralt. –Orientering om nye vedtektsfestede organer i NSF og HTVs rolle i forbindelse med disse. –Handlingsplan og budsjett – vedtak i fylkesstyret.

3 NSF Lokalt og sentralt Solfrid Fuglseth – startet i nestleder jobben 1.oktober Årets sykepleier/sykepleieleder – frist for innsendelse av forslag er 31.12.2012! Handlingsplan 2013 – frist for innsendelse 28.02.2013 Budsjett 2013 - frist for innsendelse 28.02.2013 Valg – være gjennomført innen 28.02.2013.

4 Handlingsplan og budsjett: Vedtak i fylkesstyret 18.9.2012: –Alle HTV områdene må sende inn forslag til handlingsplan for å få tildelt midler. –Midlene til HTV områdene fordeles i henhold til aktiviteter i handlingsplanen og gjennomførte aktiviteter året før. –50 000 kr opprettholdes til bruk for nettverkene. Midlene til nettverksaktiviteter 2013 vurderes og fordeles etter søknad rettet til fylkesstyret innen 28.februar 2013. –Fylkesstyrets medlemmer har et spesielt ansvar for å følge opp ”sine” HTV områder i forbindelse med utarbeidelse av handlingsplan, se vedtak i sak 34/2011Organisering av ansvarsområder for fylkesstyremedlemmer.

5 Lokal fagpolitisk konferanse 22.nov En gang årlig, etter at forbundsstyret har fattet vedtak om neste års prioriteringer, arrangerer fylkesstyret lokal fagpolitisk konferanse, der lokale faggruppeledere, eventuelle kontaktpersoner for faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, fylkesstyret og fylkesleddets hovedtillitsvalgte deltar. Formålet er å sikre lokal involvering og oppfølging av sentrale planer og eventuelt definere selvstendige lokale tiltak innen fagpolitikk, utdanningspolitikk og helsepolitikk, i samsvar med lokale forhold og utfordringer, samt bidra til økt samhandling mellom hovedtillitsvalgte, lokale faggrupper og fylkesstyret. I løpet av fagpolitisk konferanse velger lokale faggruppeledere en felles representant på fritt grunnlag blant lokale faggruppemedlemmer til å representere faggruppene i fylkesstyret.

6 Annet Status – lokale forhandlinger Status – røde dager(høytidsturnus) Årshjul


Laste ned ppt "HTV konferanse 4.10-12 Program: –Status samhandlingsreformen – sett fra KS’ perspektiv” v/Therese Sivertsen er rådgiver i KS Helsesatsing region vest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google