Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VI ER I OMSTILLING – HVA NÅ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VI ER I OMSTILLING – HVA NÅ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 VI ER I OMSTILLING – HVA NÅ?
Starthjelp for nye omstillingsområder

2 Mål for omstillingsarbeidet
Nye, lønnsomme bedrifter Økt konkurransekraft og utviklingsevne i eksisterende bedrifter En mer næringsvennlig kommune En mer attraktiv kommune

3 Disse er med fra start Fylkeskommunen Kommunen Innovasjon Norge

4 Arbeidet innebærer analyse og planlegging + søknad
Fylkeskommunen bevilger midler til arbeidet med å søke om omstillingsmidler Arbeidet innebærer analyse og planlegging + søknad Innovasjon Norge er rådgiver: kurs og veiledninger, sparringspartner, co-pilot

5 Hvem får omstillingsstatus?
Kommuner hvor lokalt næringsliv forvitrer/legges ned og mange arbeidsplasser går tapt  Fylkeskommunen behandler og avgjør søknad om omstillingsstatus  Fylkeskommunen fastsetter rammene (tid og penger) for omstillingsperioden

6 Fasene i omstillingsarbeidet: hvor er du nå?
Avklaringsfasen Konsekvensanalyse Strategifasen Planer og søknad Gjennomføringsfasen Verktøy og tiltak. Oppfølging av prosjekter Avslutningsfasen Evaluering og videreføring | Du er her

7 Dette skal lages Forslag til omstillingsplan m/ kommunikasjonsplan  Kunnskapsgrunnlag: Strategisk utviklingsanalyse Forslag til handlingsplan, første år Søknad til fylkeskommunen om omstillingsmidler

8 Dette gjør kommunen Oppnevner 1) En prosjektorganisasjon m/prosjektleder 2) En prosjektansvarlig 3) En prosjektstyringsgruppe  Det er vanlig å engasjere en ekstern prosjektleder  PLP

9 Prosjektorganisasjonen skal
1) Lage prosjektplan for arbeidet i strategifasen 2) Bestille strategisk utviklingsanalyse 3) Lage forslag til omstillingsplan inkl. kommunikasjonsplan 4) Lage forslag til handlingsplan, første år  Se regionalomstilling.no: verktøy OBS! En viktig oppgave for prosjektorganisasjonen i strategifasen – i tillegg til disse fire leveransene – er å forankre omstillingsarbeidet i viktige aktørgrupper som kommunepolitikere og det lokale næringslivet, og å engasjere og forplikte disse gruppene i arbeidet. Prosjektplanen må inneholde tiltak som sikrer deltakelse og engasjement fra disse gruppene!

10 Dette gjør kommunen (forts.)
Behandler og godkjenner 1) Prosjektplanen for strategifasen 2) Forslag til omstillingsplan m/kommunikasjonsplan 3) Forslag til handlingsplan, første år

11 Dette gjør kommunen (forts.)
Vurderer og avgjør hvilken organisasjonsform den endelige omstillingsorganisasjonen skal ha – Kommunalt foretak – Interkommunalt foretak – Kommunal avdeling – Program i kommunen – Aksjeselskap

12 Dette gjør kommunen (forts.)
Utarbeider og sender 1) Søknad til fylkeskommunen om omstillingsmidler til gjennomføringsfasen  Godkjent omstillingsplan og handlingsplan skal legges ved søknaden

13 Hjelp å få! Verktøy i strategifasen Startkurs INTRO-kurs strategifasen Strategisk utviklingsanalyse Omstillingsplan Handlingsplan Kommunikasjonsplan Innovasjon Norge tilbyr kurs og veiledning til omstillingsområder i oppstart Vi finansierer 50% av kostnadene til gjennomføring av ulike verktøy

14 Verktøy i strategifasen: Hva og for hvem?
Startkurs Bred målgruppe  Hva er omstilling? En kort innføring for alle aktører INTRO-kurs strategifasen For prosjektledelsen i strategifasen  Introduksjonskurs og workshop

15 Verktøy i strategifasen (forts.)
Omstillingsplan  Veiledning og forslag til disposisjon Handlingsplan  Veiledning og forslag til disposisjon Strategisk utviklingsanalyse  Veiledning og forslag til disposisjon

16 Verktøy i strategifasen (forts.)
Kommunikasjonsplan  Tips og råd for god kommunikasjonspraksis i omstillingsarbeidet Alle verktøy finnes på regionalomstilling.no

17 Les mer: regionalomstilling.no
Om omstilling Fasene: Aktører, oppgaver, resultater, verktøy og tips Alle verktøy og maler Erfaringsutveksling: Les om andre i omstilling – og kontakt dem! Kontaktinfo til Innovasjon Norges oppdragsgivere PAUSE + KJØR EVENTUELT PRESENTASJONEN: ”Regional omstilling INs rolle og tilbud”


Laste ned ppt "VI ER I OMSTILLING – HVA NÅ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google