Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNOVASJONS- MILJØER VI ER I OMSTILLING – HVA NÅ? Starthjelp for nye omstillingsområder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNOVASJONS- MILJØER VI ER I OMSTILLING – HVA NÅ? Starthjelp for nye omstillingsområder."— Utskrift av presentasjonen:

1 INNOVASJONS- MILJØER VI ER I OMSTILLING – HVA NÅ? Starthjelp for nye omstillingsområder

2 • Nye, lønnsomme bedrifter • Økt konkurransekraft og utviklingsevne i eksisterende bedrifter • En mer næringsvennlig kommune • En mer attraktiv kommune Mål for omstillingsarbeidet www.regionalomstilling.no

3 • Fylkeskommunen • Kommunen • Innovasjon Norge Disse er med fra start www.regionalomstilling.no

4 • Fylkeskommunen bevilger midler til arbeidet med å søke om omstillingsmidler • Arbeidet innebærer analyse og planlegging + søknad • Innovasjon Norge er rådgiver: kurs og veiledninger, sparringspartner, co-pilot www.regionalomstilling.no

5 • Kommuner hvor lokalt næringsliv forvitrer/legges ned og mange arbeidsplasser går tapt  Fylkeskommunen behandler og avgjør søknad om omstillingsstatus  Fylkeskommunen fastsetter rammene (tid og penger) for omstillingsperioden Hvem får omstillingsstatus? www.regionalomstilling.no

6 1.Avklaringsfasen Konsekvensanalyse 2.Strategifasen Planer og søknad 3.Gjennomføringsfasen Verktøy og tiltak. Oppfølging av prosjekter 4.Avslutningsfasen Evaluering og videreføring Fasene i omstillingsarbeidet: hvor er du nå? www.regionalomstilling.no | Du er her

7 • Forslag til omstillingsplan m/ kommunikasjonsplan  Kunnskapsgrunnlag: Strategisk utviklingsanalyse • Forslag til handlingsplan, første år • Søknad til fylkeskommunen om omstillingsmidler Dette skal lages www.regionalomstilling.no

8 • Oppnevner 1) En prosjektorganisasjon m/prosjektleder 2) En prosjektansvarlig 3) En prosjektstyringsgruppe  Det er vanlig å engasjere en ekstern prosjektleder  PLP Dette gjør kommunen www.regionalomstilling.no

9 Prosjektorganisasjonen skal 1) Lage prosjektplan for arbeidet i strategifasen 2) Bestille strategisk utviklingsanalyse 3) Lage forslag til omstillingsplan inkl. kommunikasjonsplan 4) Lage forslag til handlingsplan, første år  Se regionalomstilling.no: verktøy www.regionalomstilling.no

10 • Behandler og godkjenner 1) Prosjektplanen for strategifasen 2) Forslag til omstillingsplan m/kommunikasjonsplan 3) Forslag til handlingsplan, første år Dette gjør kommunen (forts.) www.regionalomstilling.no

11 • Vurderer og avgjør hvilken organisasjonsform den endelige omstillingsorganisasjonen skal ha – Kommunalt foretak – Interkommunalt foretak – Kommunal avdeling – Program i kommunen – Aksjeselskap Dette gjør kommunen (forts.) www.regionalomstilling.no

12 • Utarbeider og sender 1) Søknad til fylkeskommunen om omstillingsmidler til gjennomføringsfasen  Godkjent omstillingsplan og handlingsplan skal legges ved søknaden Dette gjør kommunen (forts.) www.regionalomstilling.no

13 Hjelp å få! Innovasjon Norge tilbyr kurs og veiledning til omstillingsområder i oppstart Vi finansierer 50% av kostnadene til gjennomføring av ulike verktøy Verktøy i strategifasen Startkurs INTRO-kurs strategifasen Strategisk utviklingsanalyse Omstillingsplan Handlingsplan Kommunikasjonsplan www.regionalomstilling.no

14 Verktøy i strategifasen: Hva og for hvem? • Startkurs Bred målgruppe  Hva er omstilling? En kort innføring for alle aktører • INTRO-kurs strategifasen For prosjektledelsen i strategifasen  Introduksjonskurs og workshop www.regionalomstilling.no

15 Verktøy i strategifasen (forts.) • Omstillingsplan  Veiledning og forslag til disposisjon • Handlingsplan  Veiledning og forslag til disposisjon • Strategisk utviklingsanalyse  Veiledning og forslag til disposisjon www.regionalomstilling.no

16 Verktøy i strategifasen (forts.) • Kommunikasjonsplan  Tips og råd for god kommunikasjonspraksis i omstillingsarbeidet Alle verktøy finnes på regionalomstilling.no www.regionalomstilling.no

17 Les mer: regionalomstilling.no • Om omstilling • Fasene: Aktører, oppgaver, resultater, verktøy og tips • Alle verktøy og maler • Erfaringsutveksling: Les om andre i omstilling – og kontakt dem! • Kontaktinfo til Innovasjon Norges oppdragsgivere www.regionalomstilling.no


Laste ned ppt "INNOVASJONS- MILJØER VI ER I OMSTILLING – HVA NÅ? Starthjelp for nye omstillingsområder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google