Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Delprosjekt K5 Medvirkning i universell utforming etter plan- og bygningsloven Utprøving av kursopplegg Bergen, 28. og 29. januar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Delprosjekt K5 Medvirkning i universell utforming etter plan- og bygningsloven Utprøving av kursopplegg Bergen, 28. og 29. januar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Delprosjekt K5 Medvirkning i universell utforming etter plan- og bygningsloven Utprøving av kursopplegg Bergen, 28. og 29. januar 2013

2 Deltasenteret • Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet • Hovedmål: Å bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan ta del i samfunnet på linje med andre • 10 ansatte • Seksjon i Avdeling for rettferd og inkludering i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • Nettadresse: www.deltanettet.nowww.deltanettet.no Foto: Einar M. Aslaksen

3 Prosjektgruppen • Aina Olsen, prosjektleder • Egil Andersen • Deltasenteret: Anders Eriksen (Tidligere repr. Fra SRFF) 3 representanter fra organisasjonene: • FFO: Berit Larsen • NHF: Guri Henriksen • Pensjonistforbundet: Tone Bye Prosjektledelse/ sekretariat

4 Bakgrunn • Føringer i eldrerådsloven og Lov om kommunale råd med rundskriv • Behov for opplæring dokumentert i tidligere undersøkelser. • Ønske om mer fokus på medvirkning i K5 Kompetanseprogram for politikere og ansatte i kommunene http://uukurs.dibk.nohttp://uukurs.dibk.no

5 Hva skal prosjektet levere? • Utarbeide et kursopplegg. • Gjennomføre en pilot i Region vest. • Integrere kursopplegget i innholdet som ligger på nettstedet http://uukurs.dibk.no.http://uukurs.dibk.no • Gi noen prinsipper for hvordan kurs for rådene kan organiseres og tilrettelegges.

6 Viktige spørsmål • Kan rådene medvirke uten å samarbeide med lokale/regionale myndigheter? • Hva innebærer god medvirkning fra rådene? • Hvordan ivaretar ansvarlige og regionale myndigheter medvirkning? • Hva trenger ansvarlige lokale og regionale myndigheter å bli minnet på?

7 Medvirkning i uukurs.dibk.no 2-mottakergrupper 1.Kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne 1.Politikere og ansatte

8 Kompetanseprogrammet (uukurs.dibk.no) )

9 Innhold mot ansatte og politikere Modul 1 • Introduksjon til medvirkning Modul 2 • Presisering i lover og rundskriv om hvor og hvordan råd skal medvirke Modul 3 • Medvirkning i planprosesser Modul 6 • Medvirkning i byggeprosesser

10 Innhold mot rådene Modul 1 • Generelt om rådene • 6 hovedområder – Oppgaver, roller, mandat – Lover og rundskriv – Basiskurs universell utforming – Medvirkning i plan- prosesser – Medvirkning byggeprosesser – Hvordan jobbe strategisk?

11 Mål med piloten i Bergen • Prøve ut innholdet rettet mot rådene • NB! Få tilbakemelding fra ulike rådsrepresentanter • NB! Evalueringen VIKTIG! • Håp – Nyttig kurs, lettere å medvirke – Skape engasjement og pågangsmot

12 Program for dagen 11:30 – 12:15: Hva er rådenes rolle, mandat og oppgaver i fylker og kommuner? Anne Berit Kolås, NHF, Sørvest 12:15 – 13:15:Lunsj 13:15 – 13:45:Hva er universell utforming? Kristin Bille, Deltasenteret 13:45 – 14:15:Gruppediskusjon: Hvordan arbeider din kommune/ fylkeskommune med universell utforming?

13 13:45 – 14:15: Gruppediskusjon: Hvordan arbeider din kommune/ fylkeskommune med universell utforming? Pause 15 min 14:30 - 14:45: Viktige lover og retningslinjer for rådenes arbeid Anders Eriksen, Deltasenteret 14:45 – 15:15: Pause med kaffe/te og noe å bite i 15:15 – 16:45: Hvordan medvirke i ulike planprosesser? Suksesskriterier og fallgruver Asle Farner, rådgiver, Strategi og innspill

14 Morgendagens program 09:00 - 09:30: Hvorfor er medvirkning viktig for kommunen/fylkeskommunen? Samtale mellom to rådsrepresentanter og én politiker 09:30 -10:30: Hvordan medvirke i ulike bygge- prosesser? Suksesskriterier Jørn Engebretsen, fagleder byggsak, Re kommune 10:30 - 11:00. Pause og utsjekking

15 11:00 - 12:15: Hvordan kan rådene jobbe for å få gjennomslag i egen kommune/eget fylke? Diskusjonsleder: Asle Farner, rådgiver, Strategi og innspill 12:15 - 12:50: Evaluering av kurset 12:50 – 13.00: Avslutning og veien videre

16 Veien videre • Erfaringer fra utprøvingskurset tas med i kursopplegget på nettstedet • Vår 2013 Kursopplegget legges ut på http://uukurs.dibk.no NB! Kontaktpersoner • Anders Eriksen, Deltasenteret anders.eriksen@bufdir.no anders.eriksen@bufdir.no • Pål Lyngstad, DiBK, paal.lyngstad@dibk.nopaal.lyngstad@dibk.no •

17 Hjertelig takk, alle sammen! Vel hjem!


Laste ned ppt "Delprosjekt K5 Medvirkning i universell utforming etter plan- og bygningsloven Utprøving av kursopplegg Bergen, 28. og 29. januar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google