Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- tilpassing og utprøving av kompetansekonseptet “ALERT” til kommunehelsetjenesten i Østfold ”På Alerten – samhandling om kompetanse”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- tilpassing og utprøving av kompetansekonseptet “ALERT” til kommunehelsetjenesten i Østfold ”På Alerten – samhandling om kompetanse”"— Utskrift av presentasjonen:

1 - tilpassing og utprøving av kompetansekonseptet “ALERT” til kommunehelsetjenesten i Østfold ”På Alerten – samhandling om kompetanse”

2 Hva er ALERT? «På Alerten i kommunehelsetjenesten» – pilot prosjekt Videre planer Innhold

3 ALERT A - Acute L - Lifethreatening E - Events R - Recognition and T - Treatment

4 Utarbeidet ved Portsmouth Hospital i England i 1999 av intensivleger- ut fra deres erfaringer om årsaker til unødvendige dødsfall i sykehus. Sykehuset Østfold (2007) Akershus universitetssykehus HF (2008) Sykehuset Asker og Bærum HF (2009) ALERT - historikk

5 ALERT- konseptet Kurs 7-8 timer Standardisert kursinnhold ABCDE –teori og praktiske øvelser Egen lærebok Verktøy for vurdering av pasienten (MEWS) og for kommunikasjon (ISBAR) Opplæring av instruktører til å gjennomføre kursene

6 Modified Early Warning Score (MEWS)

7 ISBAR I- Identifikasjon S- Situasjon jeg ringer fordi… jeg har målt disse resultatene B- Bakgrunn diagnoser – kort referat av sykehistorien til nå…. A- Analyse Jeg er bekymret, pasienten er forverret… pasienten er ustabil…., jeg tror problemet er…. R- Råd Hva mener du jeg skal gjøre..hva skal jeg observere? Når vil du at jeg skal ta kontakt igjen?

8 Gevinster ved ALERT Tidlig identifisering av risikopasienter Pasientsikkerhet Økt generalistkompetanse Riktig behandlingsnivå Felles verktøy for ”stammespråk” i sykehus (og kommuner) via MEWS og ISBAR og ABCDE systematikken

9 ”Train-the trainer” Nivå 1 Sykehuset Østfold utdanner Alert –instruktører i Østfold Nivå 2 Alert-instruktører i kommunen Nivå 3 Ansatte Nivå 3 Ansatte Nivå 2 Alert-instruktører i sykehuset Nivå 3 Ansatte

10 På ALERTen - i kommunehelsetjenesten

11 Hovedmål Pådrivere for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i Østfold Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

12 ”På alerten” – et 2 årig prosjekt Pilotprosjekt 1. år (2012/2013) med utvikling og tilpasning av innhold i Alert-konseptet til kommunehelsetjenesten. Spredningsprosjekt 2. år (2013/1014) med opplæring av Alert-instruktører og etablering av Alertnettverk med instruktører. På alerten 3. april 2013

13 Bolig Sykehjem – sykehjemslege Legevakt Sykehus Hjemmesykepleie Fastlege Helsehus

14 Hensikt og mål På alerten 3. april 2013 Pasientene/brukere/beboere er i trygge hender uavhengig av behandlingsnivå Ansatte økt generalistkompetanse opplever trygghet Sykehuset Østfold og kommunene Snakke samme språk Kvalitetssikrer samhandling på tvers av nivåer

15 Tiltak i pilotprosjektet Utvikling og tilpasning av et eksisterende sykehus-Alert til et kommune-Alert. Bygge opp et instruktørkorps som blir ansvarlige for gjennomføring av kursene lokalt. Gjennomføre kurs for ansatte Ambulerende team (SØ HF) deltar på alle kursene På alerten 3. april 2013

16 VirksomheterInstruk- tører Ansatte på kurs Ambulerende team SØ HF1 (2) Legevakt Fredrikstad og Hvaler216 Hjemmesykepleien (1 distrikt-3 soner)226 Sykehjem (langtids/kortidsavd) Glemmen216 USK og Øhj avdelingen (Helsehus) Borge224 Høgskolen i Østfold (sykepleie)2 Sarpsborg kommune (hjemmesykepleie + korttidsavd) 321 2 leger i Fredrikstad (kommuneoverlege og 1 sykehjemslege) 1 lege Sarpsborg 3 Totalt18103 Deltakere Tilpasning av innhold i kurset

17 Implementere verktøyene MEWS og ISBAR Revitalisere eksisterende samhandlingsrutiner Bruk av observasjonsskjema ved akutt sykdom!! Utarbeide prosedyrer Evaluering Tiltak i pilotprosjektet forts. På alerten 3. april 2013

18 Evaluering Kursevaluering Journalgransking før og etter innføring av MEWS Bruk av observasjonsskjema Intervjuer av ansatte og fokusgruppeintervju Alert-instruktører Spørreundersøkelse På alerten 3. april 2013

19 «Det mest nyttige kurset jeg har vært på på lenge» (Avd. Sykepleier) ”Nyttig verktøy som vil gjøre kommunikasjon mellom sykepleier og lege mer effektiv” (lege) «Systematisering av undersøkelser fører til mindre risiko for å overse ting» (lege) «Veldig viktig å gjøre systematiske observasjoner før du ringer til lege» (sykepleier) «Lærerikt- ønsker kurs nr. 2» På alerten 3. april 2013

20 Alert-kontakter ved alle Øhj. senger i hele Østfold Mossedistriktet Indre Østfold Sarpsborg Halden Fredrikstad På alerten 3. april 2013 Videre planer - spredning

21 Kommune-ALERT Sykehuset Østfold utdanner Alert -instruktører Alert-instruktører i kommunen Ansatte Alert-instruktører i kommunen Ansatte Alert-instruktører i kommunen Ansatte

22 Spredning Tilbud til alle kommuner i Østfold fra høsten 2013. (forutsetter fortsatt prosjektmidler) På alerten 3. april 2013

23 Nasjonal hjemmeside www.utviklingssenter.no På alerten 3. april 2013 ”På Alerten” ”Klinisk blikk og handlingskompetanse”

24 Kilder ISBAR – www.melde.nowww.melde.no www.alert-course.com Helsebiblioteket http://www.helsebiblioteket.no/Kvalitetsforbe dring/Pasientsikkerhet/ALERT http://www.helsebiblioteket.no/Kvalitetsforbe dring/Pasientsikkerhet/ALERT

25 Hva gjør du? Du har kveldsvakt på sykehjemmet. Du har observert at en av beboerne - en mann på 82 år – blir dårlig. Du har gjort en ABCDE vurdering og tatt en MEWS score. (=4) Han klager på smerter i magen eller er det brystet? Han er litt usikker og har litt vansker med å uttrykke seg og sier han tror han er på sykehus. Han har bodd på sykehjemmet noen uker. Han ble operert for hoftebrudd (lårhalsbrudd) for 3 dager siden. Han har fra tidligere atrieflimmer, hypertensjon og har hatt hjerneslag. De siste to ukene har han ligget mye og har hatt nedsatt matlyst. Han har tidligere uttrykt at han er lei av livet.

26 Hva gjør du? Du har kontaktet legevaktslegen og han skal komme til sykehjemmet. Det viser seg at mannen mest sannsynlig har et hjerteinfarkt. Du er den eneste sykepleieren på vakt og har ansvaret på avdelingen. Pårørende forventer at lege/sykepleier sender mannen i full fart til sykehuset. Hva gjør du?

27 Modified Early Warning Score (MEWS) På alerten 3. april 2013

28 Observasjonsskjema På alerten 3. april 2013


Laste ned ppt "- tilpassing og utprøving av kompetansekonseptet “ALERT” til kommunehelsetjenesten i Østfold ”På Alerten – samhandling om kompetanse”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google