Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Datakortet i helsetjenesten v/ Britt H. Rustad Datakortets fagseminar 31. mars – 4. april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Datakortet i helsetjenesten v/ Britt H. Rustad Datakortets fagseminar 31. mars – 4. april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Datakortet i helsetjenesten v/ Britt H. Rustad Datakortets fagseminar 31. mars – 4. april 2008

2 Datakortet Helse – for IKT kompetanse i helsetjenesten • KITH er ansvarlig for innholdet i fagplanen, godkjenning av undervisningsmateriell og nasjonalt fagråd. •Akribe har utviklet lærebok • Datakortet a.s utvikler tester.

3 •sikre kompetanse i behandling av pasientinformasjon •gi forståelse for de krav og regler som stilles •opplæringskonsept basert på en fagplan og en ferdighetstest •dokumenterer at kandidaten har kompetanse om regler, krav og bruk av informasjonssystemer med pasientinformasjon.

4 Målgruppen er alle ansatte i helsetjenesten som benytter informasjonssystemer med pasientinformasjon.

5 Fagplan •forutsetter en viss generell IKT- kompetanse som eksempelvis eBorger. Den dekker ikke dybdekompetanse i spesifikke systemer. 1 Generelt: Premisser for IKT i helsetjenesten, fra målsettinger til lover/regler. 2 Forpliktelser: Omhandler krav som stilles til brukere av helseinformasjonssystemer (HIS). Hovedfokus på det som er spesielt for behandling av pasientinformasjon.

6 3 Retningslinjer: Omhandler praktiske løsninger på krav som stilles til brukere av elektronisk pasientinformasjon med fokus på elektronisk pasient journal (EPJ). 4 Systemer: Gir kandidaten en oversikt over systemløsningene som er tatt i bruk ved helsevirksomheter med fokus på system for EPJ.

7 5 Ferdigheter: Avsnittet er spesifikt for de ulike systemene og vil gi kandidaten konkret kunnskap innen det system som benyttes i egen virksomhet. Gerica DIPS Visma

8 Pilottesting •Akershus Universitetssykehus •Høgskolen i Bergen •Arendal kommune •Lyngdal kommune •Veien videre: Lansering sammen med Akribe april/mai •Bok i salg nå. Tester klare i løpet av april.

9 Noen resultater fra pilot

10

11 •”Jeg sjekker alltid vaktlisten og ser om det er noen som er gode på data når jeg skal på jobb. Dersom det ikke er det bytter jeg vakten. Det tar mye tid å planlegge slik, vet ikke hvor lenge jeg orker å ha det sånn. ”

12 Erfaringer fra pilotprosjektet og planer videre 1000 nye eBorgere i 2007 Konsulent Sigrid Sviland Presttun, SABHF

13 ”Jeg trives med å være sykepleier og tror til og med at jeg er en god sykepleier, men nå må man kunne skrive på data for å gjøre jobben og det klarer jeg ikke. Jeg har tenkt at jeg må slutte.” ”Jeg sjekker alltid vaktlisten og ser om det er noen som er gode på data når jeg skal på jobb. Dersom det ikke er det bytter jeg vakten. Det tar mye tid å planlegge slik, vet ikke hvor lenge jeg orker å ha det sånn. ”

14 Ansatte ved sykehuset 2 291 ansatte fordelt på 1 850 årsverk

15 FL – møte 16.05.06 •Vedtak: –Foretaksledelsen vedtar å starte opp et pilotprosjekt i forhold til kompetansekartlegging og sertifisering av digital kompetanse – eBorger. –pilotprosjektet gjennomføres høsten 06

16 SAB HF – et digitalt sykehus •Alle ansatte må bruke data –Innhente informasjon - Intranett –E-post –Gat turnus –Elektronisk sykepleiejournal /DIPS –E-handel –BUP data –Osv….

17 Bli eBorger! •Foretaket sikrer at alle ansatte har en grunnkompetanse •Opplæringen gir digital kompetanse som alle trenger i dagens samfunn •Opplæringen betales av sykehuset •Ledere forplikter seg til å tilrettelegge for

18 Faktorer som var viktig for å lykkes: •eBorgerprosjektet var målrettet, tidsavgrenset og konkret •Obligatorisk testing •At svaret på testen kom umiddelbart etter at man klikket på ferdig - Fortest - resultat ikke videreformidlet - eBorgertest – resultat videreformidlet •Ulike stillingskategorier med på samme opplegg

19 •Frivillig opplæring / ulike tilbud •Gratis for deltakerne med test/kurs/materiell •Hjelpe og bruke hverandre •Bestemme selv når man ville ta testen og hvor man ville ta den •eBorgerkompetanse nyttig også privat •eBorgernål og gratulasjonsbrev Faktorer som var viktig for å lykkes:

20 Fortesten tilgjengelig i tre uker Resultat:

21 Sluttresultat •86% deltakelse •54 ansatte deltok på 2 dagers kurs •146 eBorgere •Flere ansatte hadde hevet si kompetanse på enkelte nivåer •Heving av kompetanse i alle aldersgrupper og uavhengig av stillingskategori

22 Tilbakemeldinger fra deltakere i pilot •Positivt at alle ansatte har vært med i samme prosjekt •Positivt å delta på kurs med kollegaer i andre typer stillinger •Det har vært samlende for avdelingen •Jeg har fått bedre oversikt over hvem som kan hjelpe med dataspørsmål på avdelingen

23 Flere kommentarer •Det har vært vanskelig å sette av tid til kurs og egentrening •Testingen gjorde at jeg tok det mer på alvor •Fått grunnleggende kunnskap om data •Kartlagt hva jeg trengte mer opplæring i •Bekreftelse på at jeg kan bruke e-verktøy •Lært mye – bedre forståelse

24 Flere kommentarer •Godt tiltak! Må fortsette for alle!! •Opplæringen har vært nyttig, endret på min holdning til bruk av IT-verktøy •Fått mer forståelse for bruk av data •Blitt tryggere, ikke redd for å prøve •Ser at behovet er enormt på ”huset”. Støtter prosjektet 100% •Beste tiltaket jeg har vært med på

25 1000 eBorgere i løpet av et år •Kvinneklinikken •Psykiatrisk senter Asker •Alderspsykiatrisk avd. •Nye avdelinger etter sommerferien •Siste pulje rundt årsskiftet Samme opplegg som i pilotprosjektet, men tar med oss erfaringene vi har fått og gjør noen endringer MÅL: Sikre digital kompetanse i foretaket


Laste ned ppt "Datakortet i helsetjenesten v/ Britt H. Rustad Datakortets fagseminar 31. mars – 4. april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google