Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å LEVE ET FRISKERE LIV SELVHJELPSPROGRAM UTVIKLET VED

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å LEVE ET FRISKERE LIV SELVHJELPSPROGRAM UTVIKLET VED"— Utskrift av presentasjonen:

1 Å LEVE ET FRISKERE LIV SELVHJELPSPROGRAM UTVIKLET VED
Patient Education Research Center, Stanford University, California.

2 Å leve et friskere liv" er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center, Stanford University, California Studiemateriellet til kurset er oversatt og redigert til norske forhold av Sykehuset i Østfold HF, Lærings- og mestringssenteret. Grunnboka er utgitt i samarbeid med Funksjonshemmedes studieforbund.

3 Samarbeidspartnere: Medlemsorganisasjoner i FS, Sykehuset i Østfold HF og Nasjonalt Kompetansesenter for Mestring ved Kronisk sykdom.

4 Innhold Kurset går over 6 uker med 2,5 timer pr gang og er ment for mennesker med langvarig sykdom og/eller funksjonshemning. Kurset er også nyttig for pårørende/nærstående, samt andre som kunne tenke seg litt inspirasjon og hjelp til å mestre utfordringer i hverdagen

5 Målet med kurset er at deltakerne skal få hjelp til å se sine egne ressurser og tilegne seg ferdigheter til å mestre utfordringer i hverdagen. Det blir veiledet fra en detaljert lederhåndbok.

6 Kursinnhold: Å gjenkjenne symptomer Avspenning og visualisering Å sette mål Problemløsningsteknikk Mosjon og øvelser Håndtering av negative følelser Mestring av psykologiske reaksjoner

7 Gjøre velorienterte valg av behandling
Kommunikasjon Bedre pust Medisinbruk Mestring av tretthet Samarbeide med helsepersonell Ernæring

8 Ledes av 2 kursledere som har gjennomført kursleder-kurs.
Kursdeltakere kan ha – eller være pårørende eller nærpersoner til – høyst forskjellige diagnoser/sykdommer/funksjonshemminger Skiller seg ut fra rene selvhjelpsgruppe – konsept ved sitt kursopplegg. Selvhjelpsgrupper kan være en god oppfølging av ”Å leve et friskere liv” – kurs.

9 Erfaringer fra gjennomførte kurs.
Gruppene bør ikke være for store – maks personer. Fordel med miks av ”bruker grupper”. Konseptet med 1 samling i uken over 6 uker bør følges. Å komprimere eller utvide tidsrammen gjør gjennomføringen mer utfordrende.

10 Tilbakemeldinger viser at deltakerne får et ”løft” i forhold til å ta tak i sin egen situasjon.
Handlingsplaner kan være en måte å strukturere hverdagen på for noen. Behov for videreføring gjennom for eksempel selvhjelpsgrupper – samtalegrupper eller lignende.

11 Vanskelig å motivere menn til å delta – men når de først blir med deltar de aktivt og synes å ha like stort utbytte som kvinner. Egner seg for de fleste typer mennesker.


Laste ned ppt "Å LEVE ET FRISKERE LIV SELVHJELPSPROGRAM UTVIKLET VED"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google