Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Navn, Tittel, 62 80 80 00 Hverdagsrehabilitering KONGSVINGER KOMMUNE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Navn, Tittel, 62 80 80 00 Hverdagsrehabilitering KONGSVINGER KOMMUNE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Navn, Tittel, 62 80 80 00 Hverdagsrehabilitering KONGSVINGER KOMMUNE

2 Dagens situasjon i hjemmetjenester og korttidsopphold 1.Tjenester tildeles ut i fra hva bruker trenger hjelp til og vedtaket er retningsgivende for hvilke oppgaver som skal gjøres hos bruker 2.Helsearbeiderens oppgave er å utføre oppgavene i tråd med vedtaket. 3.Tidspress og i en travel hverdag - mer opptatt av å få jobben gjort, enn hvordan den utføres. 4.Tidsforbruket i den alminnelige hjemmetjeneste er konstant og evt. stigende over tid. 5.Kortidsopphold: 6.Pasienten er ”gjest”. Gammel holding om at her skal han få den hjelpen han trenger •Stor fare for å bli ”institusjonalisert ”

3 Hverdagsrehabilitering 1.Praksis endring i HO medfører større fokus på HVORDAN oppgavene utføres. 2.Brukers mål blir retningsgivende for måten oppgavene løses. 3.Helsearbeiderens oppgave blir å veilede og finne løsninger sammen med bruker for at han skal klarer oppgaven helt eller delvis selv. 4.Aktiviteter i dagliglivet - treningsmetode og arena 5.Ved hverdagsrehabilitering brukes det mye tid i starten, mens tidsforbruket faller inntil bruker ideelt avslutter tjenesten

4 Innsatsteam •Tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier fra hver sone i Kongsvinger •Innsatsteam er intensiv hverdagsrehabilitering i en periode på 4-6 uker og kommer i tillegg til andre tjenester •Vurderer, kartlegger og behandler brukere i deres egne hjem og omgivelser. •Utarbeider en rehab.plan sammen med bruker og evt. nøkkelpersoner. Der brukers mål og ønsker er fokuset i opptreningen. •Rehabiliteringspotensialet, brukers motivasjon og tverrfaglige behov er kriterier i tildeling.

5 Forvaltningsenhet Lege Korttidsplass/ Sykehjem Sykehus Innsatsteam HDO/HBT Organiserings kart

6 Hva skal til?

7 Brukerrollen i hverdagsrehabilitering •Fokus på medvirkning - hjelperollen avta •Fokus på ressurser – fokus på den bruker klarer •Fokus på muligheter – selv når funksjonsnivået er dårlig •Fokus på mestring - finnes fortsatt mulighet •Ta ansvar i eget liv – gi positive tilbakemeldinger

8 Fra hjelperolle til veilederrolle •Kompetanse: •Kunnskap – villig til å tilegne seg ny kunnskap tverrfaglig samarbeid – mot felles mål. •Ferdigheter – villig til å lære nye måter å utføre oppgaver på - gjennom samhandling med bruker og tverrfaglig samarbeid •Det krever at helsearbeideren endrer holdninger – se muligheter fremfor begrensninger. •Hvordan møte bruker? Hvilke ” briller” har helsearbeideren på?

9 Mestring 1.”Mestring dreier seg i stor grad om opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer og følelse av å ha kontroll over eget liv 2.. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den nye virkeligheten, og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med, og det du selv kan være med på å endre» (Vifladt og Hopen) 3.Det å oppleve seg som dugelig •Oppnå best mulig funksjonsnivå •Vedlikehold av funksjoner •Oppleve livskvalitet

10 Utfordringer •Urealistiske mål – justeres sammen med bruker •Samarbeid – bruker, innad i tjenesten, pårørende, •Kommunikasjon – mellom faggrupper, bruker og pårørende •Ulike fagmiljøer: Samme uttrykk kan ha ulike betydning. •Bruker og pårørende – snakke forståelig, snakke til. Unngå misforståelser •Fleksibilitet – finne løsninger. •Motivasjon – brukers pågangsmot og personalets tro er viktig •Eierforhold for alle – Husk: Det er ikke min bruker

11 Samarbeide om utfordringene Du er en viktig brikke i et puslespill


Laste ned ppt "Navn, Tittel, 62 80 80 00 Hverdagsrehabilitering KONGSVINGER KOMMUNE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google