Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMPETANSE I SYKEHJEMSMEDISIN Bygging, spredning og ivaretakelse Kreftsykepleier Eva Markset Lia Tilsynslege Ronny Dalene Frednes Lindrende Enhet Porsgrunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMPETANSE I SYKEHJEMSMEDISIN Bygging, spredning og ivaretakelse Kreftsykepleier Eva Markset Lia Tilsynslege Ronny Dalene Frednes Lindrende Enhet Porsgrunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMPETANSE I SYKEHJEMSMEDISIN Bygging, spredning og ivaretakelse Kreftsykepleier Eva Markset Lia Tilsynslege Ronny Dalene Frednes Lindrende Enhet Porsgrunn kommune St. Hansåsen sykehjem Undervisningssykehjemmet i Telemark

2 Felles kompetansebygging Er det mulig å innføre en ny prosedyre i samtlige sykehjem i en kommune innenfor rimelig tid? Er det mulig å innføre en ny prosedyre i samtlige sykehjem i en kommune innenfor rimelig tid? –Dette krever i så fall kursing av samtlige tilsynsleger og sykepleiere innenfor rimelig tid –I tillegg kreves det at kommunen er villig til å gjøre de nødvendige grep for å få dette gjennomført

3 Porsgrunn kommune 34 400 innbyggere 34 400 innbyggere 6 sykehjem 6 sykehjem –14 tilsynsleger –Ca 140 sykepleiere

4 Brevik sykehjem Mule sykehjem Frednes sykehjem St. Hansåsen sykehjem Doktorløkka sykehjem Borgehaven sykehjem Tilsynslegeforum Kontaktsykepleierforum

5 Tilsynslegeforum Felles forum for alle tilsynsleger i kommunen Felles forum for alle tilsynsleger i kommunen Møte 3 ganger i året Møte 3 ganger i året –Rotasjon på presentasjon av faglige temaer Godkjent som smågruppevirksomhet Godkjent som smågruppevirksomhet –Deltagelse gir poeng til spesialisering innenfor allmennmedisin Møtetimer lønnet Møtetimer lønnet Kommuneoverlegen deltar på møtene Kommuneoverlegen deltar på møtene –Forumet blir vedtaksdyktig

6 Tilsynslegeforum En ideell arena for En ideell arena for –Innføring av nye prosedyrer –Evaluering av regjerende prosedyrer –Generell fagutvikling –Stimulerende meningsutveksling En ideell modell for kommunen En ideell modell for kommunen –Billig –Effektiv –Pålitelig

7 Kontaktsykepleierforum 12 kontaktsykepleiere, her deltar også kontaktsykepleierne for hjemmetjenesten. 12 kontaktsykepleiere, her deltar også kontaktsykepleierne for hjemmetjenesten. Alle kontaktsykepleiere er tilknyttet Nettverk av kontaktsykepleiere for kreftpasienter i Telemark. Alle kontaktsykepleiere er tilknyttet Nettverk av kontaktsykepleiere for kreftpasienter i Telemark. ( STHF) ( STHF) Samtlige sykehjem og hjemmetjeneste distrikt i kommunen er representert. Samtlige sykehjem og hjemmetjeneste distrikt i kommunen er representert. 2 timers møte ca hver mnd. 2 timers møte ca hver mnd.

8 Kontaktsykepleierforum Målet er å styrke rollen som kontaktsykepleier, gjennom veiledning og refleksjon. Målet er å styrke rollen som kontaktsykepleier, gjennom veiledning og refleksjon. ”Tydelig, stolt og modig”. ”Tydelig, stolt og modig”. Fagutvikling og kompetansespredning. Fagutvikling og kompetansespredning. Dele erfaringer/ definere områder som bør vektlegges. Dele erfaringer/ definere områder som bør vektlegges. Internundervisning. Internundervisning. Evaluering. Evaluering.

9 Kompetansespredning Tilsynslegeforum Kontaktsykepleierforum Mule Sykehjem Brevik Sykehjem Borgehaven Sykehjem Doktorløkka Sykehjem St. Hansåsen Sykehjem Frednes Sykehjem

10 Ivaretakelse av kompetanse Tilsynslegeforum Kontaktsykepleierforum Kompetanseutveksling Evaluering

11 ”Behandling av døende pasienter i sykehjem” Prosjekt i Porsgrunn kommune med støtte fra Helsedirektoratet. Prosjekt i Porsgrunn kommune med støtte fra Helsedirektoratet. Samarbeid mellom Samarbeid mellom –St. Hansåsen, undervisningssykehjemmet i Telemark. –Frednes Lindrende Enhet. –Kommunens utviklingsavdeling

12 BAKGRUNN Varierende og lite oppdatert kunnskap i forhold til terapianbefalinger knyttet til medikamentell behandling av pasienter i livets sluttfase Varierende og lite oppdatert kunnskap i forhold til terapianbefalinger knyttet til medikamentell behandling av pasienter i livets sluttfase Ulik praksis Ulik praksis –Mellom ulike sykehjem –Mellom ulike avdelinger på samme sykehjem Tilfeldig og lite strukturert behandling Tilfeldig og lite strukturert behandling

13 HENSIKT Sikre at alle pasienter i livets sluttfase skal få lik og kvalitativt god behandling Sikre at alle pasienter i livets sluttfase skal få lik og kvalitativt god behandling –Uavhengig av diagnose –Uavhengig av sykehjemsavdeling

14 Mål Gi alle tilsynsleger og sykepleiere i sykehjem økt kunnskap om medikamentell behandling av plagsomme symptomer i livets sluttfase. Gi alle tilsynsleger og sykepleiere i sykehjem økt kunnskap om medikamentell behandling av plagsomme symptomer i livets sluttfase. Øke forståelsen av samhandling og planlegging til beste for pasienten og dens pårørende. Øke forståelsen av samhandling og planlegging til beste for pasienten og dens pårørende.

15 Prosjektgjennomføring Forumet vedtar at terapianbefalinger tas inn i kommunens håndbok for tilsynsleger Forumet vedtar at terapianbefalinger tas inn i kommunens håndbok for tilsynsleger Møte i tilsynslegeforum Møte i tilsynslegeforum –Undervisning i forhold til de ulike medikamentene –Planlegging og samarbeid med pasient og pårørende.

16 Prosjektgjennomføring Undervisning av sykepleiere Planlegging og gjennomføring ved tilsynslege og kreftsykepleier fra Frednes Lindrende enhet. Planlegging og gjennomføring ved tilsynslege og kreftsykepleier fra Frednes Lindrende enhet. Utviklingsavdelingen inviterte til kurs, sto for det praktiske Utviklingsavdelingen inviterte til kurs, sto for det praktiske Undervisningen ble gjennomført våren 2009, for sykepleiere i alle kommunens sykehjem Undervisningen ble gjennomført våren 2009, for sykepleiere i alle kommunens sykehjem Kursvarighet = 3 timer Kursvarighet = 3 timer 140 sykepleiere deltok, fordelt på 7 kurs, hvorav 2 kurs var oppsamlingskurs høsten 2009 140 sykepleiere deltok, fordelt på 7 kurs, hvorav 2 kurs var oppsamlingskurs høsten 2009

17 EVALUERING Samtlige sykehjem i Porsgrunn kommune behandler nå døende pasienter etter samme prosedyre Samtlige sykehjem i Porsgrunn kommune behandler nå døende pasienter etter samme prosedyre Samtlige tilsynsleger og sykepleiere er fortrolige med prosedyren Samtlige tilsynsleger og sykepleiere er fortrolige med prosedyren Kurset behøver ikke gjentas Kurset behøver ikke gjentas –Nyansatte læres opp internt i denne prosedyren på samme måte som de lærer alle andre prosedyrer


Laste ned ppt "KOMPETANSE I SYKEHJEMSMEDISIN Bygging, spredning og ivaretakelse Kreftsykepleier Eva Markset Lia Tilsynslege Ronny Dalene Frednes Lindrende Enhet Porsgrunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google