Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagsrehabilitering Nils Erik Ness Kurs Eldres Helse 26.jan 2012 Informasjon på denne presentasjonen er hentet fra forsker Pia Kürstein Kjellberg Se.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagsrehabilitering Nils Erik Ness Kurs Eldres Helse 26.jan 2012 Informasjon på denne presentasjonen er hentet fra forsker Pia Kürstein Kjellberg Se."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagsrehabilitering Nils Erik Ness Kurs Eldres Helse 26.jan 2012 Informasjon på denne presentasjonen er hentet fra forsker Pia Kürstein Kjellberg Se referanser på siste side

2 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Hverdagsrehabilitering Innsats som gjøres i borgerens hjem eller nærmiljø for å utvikle, gjenvinne, vedlikeholde eller forbygge funksjonsfall 2

3 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Starten på hverdagsrehabilitering: •Østersund (1999) erfaringer publisert av M. Månsson(2007) •Fredericia (2008) med følgeforskning av Dansk Sundhedsinstitut (DSI) •Flere andre svenske og danske kommuner 3

4 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Hvorfor: Demografisk utvikling Folk skal leve lengst mulig i eget liv og nærmiljø 4

5 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Hverdagsrehabilitering jf. Fredericia •Henvisning av nye borgere med rehabiliteringspotensiale •En ny pleieenhet ble gjort om til hverdagsrehabilitering –En leder –En planlegger –En sykepleier –12 pleire/hjelpere (6 med 9 mndr utd, 6 med 2 1/2 år utdanning) –2 ergoterapeuter –1 fysioterapeut •Faglig forankring i COPM

6 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Målsettinger Overordnet mål: •Borgeren skal bevare innflytelse på sitt eget liv så lang tid som mulig Mål for: •Ansatte: øket fokus på forebygging gjennom flerfaglighet •Borgere: styrke evnen til å ta vare på sig selv •Møtet: samarbeide om å realisere målet

7 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Tverrfaglig teamarbeid •Sykepleiere •Fysioterapeuter •Ergoterapeuter •Pleiemedhjelpere og hjemmehjelpere 7

8 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Inntak av brukere Alle nye brukere vurderes ca 1/3 er aktuelle ifølge DSI Trening og tilrettelegging der en kan - pleie der en må! 8

9 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Resultat (Fredericia N=404) % uten behov for hjelp 40% avsluttet med mindre hjelp 15% avsluttet med samme hjelp Tilfredse brukere og medarbeidere 9

10 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Endringene: Målsetting: Bygger på brukerens egne ønsker (COPM) Fokus: Støtte borgeren til å klare seg selv (fra hjelper til trener) Tid: Intensiv innsats i begynnelsen, som avsluttes etter hvert 10

11 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Endringene: Målsetting –Fra ”fællessprog II” og personlig pleie –Til COPM og gåturer Fokus –Fra mat som serveres –Til borgere som aktiveres Tid –Fra fem minutter ved toalettstolen –til 45 minutter i kjøkkenet

12 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Organisasjon •Basis i hjemmepleien med terapeuter som motor •Veldefinerte teams med –En ansvarlig visitator –En ansvarlig terapeut (evt. sykepleier) –1-2 ansvarlige hjemmetrenere •Entydig ledelse via distriktslederen av: –Det tverrfaglige team –Hjemmetrenergruppen

13 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Ledelse •Samarbeide på tvers av ”søyler” •Fokus på og belønning av distriktslederne –De skal avslutte! –De skal arbeide med mindre budsjetter! •God lokal ledelse av terapeutene –De skal integreres –De skal verdsettes –De skal ledes

14 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Fordeler •Gevinster for borgerne –”Farvel til de 300 fra hjemmeplejen” •Gevinster for medarbeiderne –”Hjemmetrænerne der bare ikke vil tilbage til deres gamle arbejde” –Terapeutene i rivende utvikling •Gevinster for kommunen –For 13 mio. kr. Spart i hjemmepleieytelser/år

15 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Anbefalinger fra DSI (1) •Sett av nødvendige midler/ressurser til –Økonomi, Ledelse, Tid •Fasthold at det er et kvalitetsprojekt for –Borgere –Medarbeidere –Kommuneøkonomi •Tilrettelæg projektet som et udviklingsprojekt –Trinvis udvikling –Mulighed for læring –Dokumentation af positive resultater

16 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Anbefalinger fra DSI (2) •Forankre det rehabiliterende arbeide i definerte teams med –En ansvarlig visitator –En ansvarlig terapeut (evt. Sykepleier) –1-2 ansvarlige hjemmetrænere •Støtt teamene med –Gode fysiske rammer –God og tydelig ledelse fra bund til top

17 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner – prosjekt Fire faser (søknad): 1.Kunnskapsoppbygging og motivasjon 2.Lokal kompetanseoppbygging 3.Nettverksbygging og faglig oppfølging 4.Avslutning og oppsummering 17

18 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Vi ønsker samarbeid med •Relevante fagorganisasjoner og •Brukerorganisasjoner •Kommuner •Fagpersoner 18

19 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Vi erfarer interesse fra •HOD •KRD •Helsedirektoratet •KS •30 kommuner fra 14 fylker ha tatt kontakt 19

20 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Les mer: Kürstein Kjellberg P, Ibsen R, Kjellberg J (2011) Fra pleje og omsorg til rehabilitering. Viden og anbefalinger. Notat/Prosjekt September, Dansk Sundhedsinstitut Kan lastes ned fra Dansk Sundhedsinstitut Temanummer av Ergoterapeuten nr 2, 2012 Nettsidene til Norsk Ergoterapeutforbund:


Laste ned ppt "Hverdagsrehabilitering Nils Erik Ness Kurs Eldres Helse 26.jan 2012 Informasjon på denne presentasjonen er hentet fra forsker Pia Kürstein Kjellberg Se."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google