Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagsrehabilitering Nils Erik Ness Kurs Eldres Helse 26

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagsrehabilitering Nils Erik Ness Kurs Eldres Helse 26"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagsrehabilitering Nils Erik Ness Kurs Eldres Helse 26
Hverdagsrehabilitering Nils Erik Ness Kurs Eldres Helse 26.jan 2012 Informasjon på denne presentasjonen er hentet fra forsker Pia Kürstein Kjellberg Se referanser på siste side

2 Hverdagsrehabilitering
Innsats som gjøres i borgerens hjem eller nærmiljø for å utvikle, gjenvinne, vedlikeholde eller forbygge funksjonsfall

3 Starten på hverdagsrehabilitering:
Østersund (1999) erfaringer publisert av M. Månsson(2007) Fredericia (2008) med følgeforskning av Dansk Sundhedsinstitut (DSI) Flere andre svenske og danske kommuner

4 Hvorfor: Demografisk utvikling
Folk skal leve lengst mulig i eget liv og nærmiljø

5 Hverdagsrehabilitering jf. Fredericia
Henvisning av nye borgere med rehabiliteringspotensiale En ny pleieenhet ble gjort om til hverdagsrehabilitering En leder En planlegger En sykepleier 12 pleire/hjelpere (6 med 9 mndr utd, 6 med 2 1/2 år utdanning) 2 ergoterapeuter 1 fysioterapeut Faglig forankring i COPM

6 Målsettinger Overordnet mål:
Borgeren skal bevare innflytelse på sitt eget liv så lang tid som mulig Mål for: Ansatte: øket fokus på forebygging gjennom flerfaglighet Borgere: styrke evnen til å ta vare på sig selv Møtet: samarbeide om å realisere målet

7 Tverrfaglig teamarbeid
Sykepleiere Fysioterapeuter Ergoterapeuter Pleiemedhjelpere og hjemmehjelpere

8 Inntak av brukere Alle nye brukere vurderes
ca 1/3 er aktuelle ifølge DSI Trening og tilrettelegging der en kan - pleie der en må!

9 Resultat (Fredericia N=404)
45% uten behov for hjelp 40% avsluttet med mindre hjelp 15% avsluttet med samme hjelp Tilfredse brukere og medarbeidere

10 Endringene: Målsetting: Bygger på brukerens egne ønsker (COPM)
Fokus: Støtte borgeren til å klare seg selv (fra hjelper til trener) Tid: Intensiv innsats i begynnelsen, som avsluttes etter hvert

11 Endringene: Målsetting Fra ”fællessprog II” og personlig pleie
Til COPM og gåturer Fokus Fra mat som serveres Til borgere som aktiveres Tid Fra fem minutter ved toalettstolen til 45 minutter i kjøkkenet

12 Organisasjon Basis i hjemmepleien med terapeuter som motor
Veldefinerte teams med En ansvarlig visitator En ansvarlig terapeut (evt. sykepleier) 1-2 ansvarlige hjemmetrenere Entydig ledelse via distriktslederen av: Det tverrfaglige team Hjemmetrenergruppen

13 Ledelse Samarbeide på tvers av ”søyler”
Fokus på og belønning av distriktslederne De skal avslutte! De skal arbeide med mindre budsjetter! God lokal ledelse av terapeutene De skal integreres De skal verdsettes De skal ledes

14 Fordeler Gevinster for borgerne ”Farvel til de 300 fra hjemmeplejen”
Gevinster for medarbeiderne ”Hjemmetrænerne der bare ikke vil tilbage til deres gamle arbejde” Terapeutene i rivende utvikling Gevinster for kommunen For 13 mio. kr. Spart i hjemmepleieytelser/år

15 Anbefalinger fra DSI (1)
Sett av nødvendige midler/ressurser til Økonomi, Ledelse, Tid Fasthold at det er et kvalitetsprojekt for Borgere Medarbeidere Kommuneøkonomi Tilrettelæg projektet som et udviklingsprojekt Trinvis udvikling Mulighed for læring Dokumentation af positive resultater

16 Anbefalinger fra DSI (2)
Forankre det rehabiliterende arbeide i definerte teams med En ansvarlig visitator En ansvarlig terapeut (evt. Sykepleier) 1-2 ansvarlige hjemmetrænere Støtt teamene med Gode fysiske rammer God og tydelig ledelse fra bund til top

17 Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner – prosjekt
Fire faser (søknad): Kunnskapsoppbygging og motivasjon Lokal kompetanseoppbygging Nettverksbygging og faglig oppfølging Avslutning og oppsummering

18 Vi ønsker samarbeid med
Relevante fagorganisasjoner og Brukerorganisasjoner Kommuner Fagpersoner

19 Vi erfarer interesse fra
HOD KRD Helsedirektoratet KS 30 kommuner fra 14 fylker ha tatt kontakt

20 Les mer: Kürstein Kjellberg P, Ibsen R, Kjellberg J (2011) Fra pleje og omsorg til  rehabilitering. Viden og anbefalinger. Notat/Prosjekt September, Dansk Sundhedsinstitut Kan lastes ned fra Dansk Sundhedsinstitut Temanummer av Ergoterapeuten nr 2, 2012 Nettsidene til Norsk Ergoterapeutforbund:


Laste ned ppt "Hverdagsrehabilitering Nils Erik Ness Kurs Eldres Helse 26"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google