Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagsrehabilitering Nils Erik Ness Kurs Eldres Helse 26.jan 2012 Informasjon på denne presentasjonen er hentet fra forsker Pia Kürstein Kjellberg Se.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagsrehabilitering Nils Erik Ness Kurs Eldres Helse 26.jan 2012 Informasjon på denne presentasjonen er hentet fra forsker Pia Kürstein Kjellberg Se."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagsrehabilitering Nils Erik Ness Kurs Eldres Helse 26.jan 2012 Informasjon på denne presentasjonen er hentet fra forsker Pia Kürstein Kjellberg Se referanser på siste side

2 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Hverdagsrehabilitering 26.1.2012 Innsats som gjøres i borgerens hjem eller nærmiljø for å utvikle, gjenvinne, vedlikeholde eller forbygge funksjonsfall 2

3 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Starten på hverdagsrehabilitering: 26.1.2012 •Østersund (1999) erfaringer publisert av M. Månsson(2007) •Fredericia (2008) med følgeforskning av Dansk Sundhedsinstitut (DSI) •Flere andre svenske og danske kommuner 3

4 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Hvorfor: 26.1.2012 Demografisk utvikling Folk skal leve lengst mulig i eget liv og nærmiljø 4

5 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Hverdagsrehabilitering jf. Fredericia •Henvisning av nye borgere med rehabiliteringspotensiale •En ny pleieenhet ble gjort om til hverdagsrehabilitering –En leder –En planlegger –En sykepleier –12 pleire/hjelpere (6 med 9 mndr utd, 6 med 2 1/2 år utdanning) –2 ergoterapeuter –1 fysioterapeut •Faglig forankring i COPM 26.1.20125

6 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Målsettinger Overordnet mål: •Borgeren skal bevare innflytelse på sitt eget liv så lang tid som mulig Mål for: •Ansatte: øket fokus på forebygging gjennom flerfaglighet •Borgere: styrke evnen til å ta vare på sig selv •Møtet: samarbeide om å realisere målet 26.1.20126

7 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Tverrfaglig teamarbeid 26.1.2012 •Sykepleiere •Fysioterapeuter •Ergoterapeuter •Pleiemedhjelpere og hjemmehjelpere 7

8 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Inntak av brukere 26.1.2012 Alle nye brukere vurderes ca 1/3 er aktuelle ifølge DSI Trening og tilrettelegging der en kan - pleie der en må! 8

9 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Resultat (Fredericia N=404) 26.1.2012 45% uten behov for hjelp 40% avsluttet med mindre hjelp 15% avsluttet med samme hjelp Tilfredse brukere og medarbeidere 9

10 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Endringene: 26.1.2012 Målsetting: Bygger på brukerens egne ønsker (COPM) Fokus: Støtte borgeren til å klare seg selv (fra hjelper til trener) Tid: Intensiv innsats i begynnelsen, som avsluttes etter hvert 10

11 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Endringene: Målsetting –Fra ”fællessprog II” og personlig pleie –Til COPM og gåturer Fokus –Fra mat som serveres –Til borgere som aktiveres Tid –Fra fem minutter ved toalettstolen –til 45 minutter i kjøkkenet 26.1.201211

12 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Organisasjon •Basis i hjemmepleien med terapeuter som motor •Veldefinerte teams med –En ansvarlig visitator –En ansvarlig terapeut (evt. sykepleier) –1-2 ansvarlige hjemmetrenere •Entydig ledelse via distriktslederen av: –Det tverrfaglige team –Hjemmetrenergruppen 26.1.201212

13 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Ledelse •Samarbeide på tvers av ”søyler” •Fokus på og belønning av distriktslederne –De skal avslutte! –De skal arbeide med mindre budsjetter! •God lokal ledelse av terapeutene –De skal integreres –De skal verdsettes –De skal ledes 26.1.201213

14 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Fordeler •Gevinster for borgerne –”Farvel til de 300 fra hjemmeplejen” •Gevinster for medarbeiderne –”Hjemmetrænerne der bare ikke vil tilbage til deres gamle arbejde” –Terapeutene i rivende utvikling •Gevinster for kommunen –For 13 mio. kr. Spart i hjemmepleieytelser/år 26.1.201214

15 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Anbefalinger fra DSI (1) •Sett av nødvendige midler/ressurser til –Økonomi, Ledelse, Tid •Fasthold at det er et kvalitetsprojekt for –Borgere –Medarbeidere –Kommuneøkonomi •Tilrettelæg projektet som et udviklingsprojekt –Trinvis udvikling –Mulighed for læring –Dokumentation af positive resultater 26.1.201215

16 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Anbefalinger fra DSI (2) •Forankre det rehabiliterende arbeide i definerte teams med –En ansvarlig visitator –En ansvarlig terapeut (evt. Sykepleier) –1-2 ansvarlige hjemmetrænere •Støtt teamene med –Gode fysiske rammer –God og tydelig ledelse fra bund til top 26.1.201216

17 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner – prosjekt 26.1.2012 Fire faser (søknad): 1.Kunnskapsoppbygging og motivasjon 2.Lokal kompetanseoppbygging 3.Nettverksbygging og faglig oppfølging 4.Avslutning og oppsummering 17

18 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Vi ønsker samarbeid med 26.1.2012 •Relevante fagorganisasjoner og •Brukerorganisasjoner •Kommuner •Fagpersoner 18

19 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Vi erfarer interesse fra 26.1.2012 •HOD •KRD •Helsedirektoratet •KS •30 kommuner fra 14 fylker ha tatt kontakt 19

20 SIDE ||www.ergoterapeutene.org| Les mer: 26.1.201220 Kürstein Kjellberg P, Ibsen R, Kjellberg J (2011) Fra pleje og omsorg til rehabilitering. Viden og anbefalinger. Notat/Prosjekt 3333. September, Dansk Sundhedsinstitut Kan lastes ned fra Dansk Sundhedsinstitut http://dsi.dk/http://dsi.dk/ Temanummer av Ergoterapeuten nr 2, 2012 Nettsidene til Norsk Ergoterapeutforbund: http://www.netf.no/NETF/vi-mener/Paavirkningsarbeid/Hverdagsrehabilitering


Laste ned ppt "Hverdagsrehabilitering Nils Erik Ness Kurs Eldres Helse 26.jan 2012 Informasjon på denne presentasjonen er hentet fra forsker Pia Kürstein Kjellberg Se."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google