Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald Munkvold1 Aerob utholdenhet er kroppens evne til å arbeide med relativ høy intensitet over lang tid. Harald Munkvold Høsten 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald Munkvold1 Aerob utholdenhet er kroppens evne til å arbeide med relativ høy intensitet over lang tid. Harald Munkvold Høsten 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Harald Munkvold1 Aerob utholdenhet er kroppens evne til å arbeide med relativ høy intensitet over lang tid. Harald Munkvold Høsten 2006

2 Harald Munkvold2

3 3

4 4

5 5

6 6 Hva er utholdenhet •Utholdenhet defineres som organismens evne til å arbeide med relativt høy intensitet over lengre tid –Evnen til å motstå tretthet i forbindelse med FA o.a •Utholdenhetstrening blir da evnen til å forbedre eller vedlikeholde organismens evne til å arbeide med relativt høy intensitet over lengre tid •Utholdenheten kan være viktig både for prestasjonen i en idrett og for mestring av dagligdagse aktiviteter

7 Harald Munkvold7 Mål med utholdenhetstreningen •Økt utholdenhet/kondisjonen –Redusere tid til tretthet – økt prestasjon •Generelt tåle en stor treningsmengde •Vedlikeholde eller bedre helsen –Forebygge sykdom –Redusere sykdomsaktivitet •Ruste kroppen til å takle hverdagslige fysiske utfordringer •Forebygge skader, opptrening •Sosialt, holde kontakt med venner •Andre? (dans på kroa)

8 Harald Munkvold8 Virkninger av utholdenhetstrening: •Maks O2-opptak øker •Utnyttingsgraden øker •Anaerob terskel øker •Slagvolumet på hjertet blir større •Hjertets slagkraft øker •Hjertets hvilepuls går ned •Ventilasjonen blir mer effektiv •Trivselen øker •Større overskudd •Holde vekta •Motivasjonen blir bedre •Viljen blir sterkere

9 Harald Munkvold9 Aerob og anaerob utholdenhet •Aerob utholdenhet •Anaerob utholdenhet Ut fra den måten kroppen skaffer seg energi til det arbeidet som skal utføres snakker man om

10 Harald Munkvold10 Aerob utholdenhet •Organismens evne til å arbeide med høy intensitet over lengre tid ved hjelp av aerobe energiprosesser i musklene •”pay as you go” –Ingen opphopning (akkumulering) av laktat •Treningen har som mål å bedre det aerobe energisystemet –Lav og moderat intensitet –Spesielt viktig under arbeid som varer mer enn 1 min

11 Harald Munkvold11 Anaerob utholdenhet •Organismens evne til å arbeide med høy eller svært høy intensitet i forholdsvis kort tid ved hjelp av anaerobe energiprosesser i musklene •Rask dannelse av ATP (gjennom glykolysen, dannelse av pyruvat og laktat) •Har som mål å bedre det anaerobe energisystemet –Høy intensitet –Spesielt viktig under arbeid som varer under 1 min

12 Harald Munkvold12 Treningsprinsipper •Overbelastning –Kreves for å få en treningsrespons. Kroppen vil være mer effektiv neste gang den utsettes for samme utfordring •Man kan overbelaste et system ved lav intensitet også •Frekvens, intensitet, varighet •Gjelder for alle grupper

13 Harald Munkvold13 Treningsprinsipper forts. •Variasjon •Periodisering •Kontinuitet •Spesifisitet •Mengde

14 Harald Munkvold14 Treningsmetoder. •To former for utholdenhetstrening: 1.Kontinuerlig arbeid – Langkjøring, hurtig langkjøring 2.Intervallarbeid – naturlig intervall, fartslek, lang intervall, pyramideintervall og kort intervall

15 Harald Munkvold15 Kontinuerlig arbeid •Langkjøring: 1.Gjennomføres med lav, svært lav og moderat intensitet 2.Pratetempo 3.Sone 1 (av fem) 4.Jevn intensitet gjennom hele treningen 5.20 minutter til flere timer 6.Utøveren bør drikke mye undervegs

16 Harald Munkvold16 Hurtig langkjøring: 1.Trening med høy intensitet 2.Treningen må oppleves som anstrengende 3.Sone 3/4 (av fem) 4.Treningen bør foregå i flatt terreng 5.10 minutter – 1 time

17 Harald Munkvold17 Intervallarbeid •Naturlig intervalltrening: 1.Moderat til høy intensitet 2.Treningen drives i kupert terreng 3.Pulsen er på 160 – 180 slag i minuttet 4.20 – 90 minutters varighet

18 Harald Munkvold18 Langintervall trening: Moderat og høy intensitet 1.Pulsen sone ¾ (av fem) 2.Systematisk veksling mellom arbeid og hvile 3.Arbeidsperiodene er på 2-15 minutter 4.Pausen er halvparten av treningsperiodene 20 - 60 minutters varighet 5.2-10 arbeidsperioder 6.Løping, ski, sykling, roing og svømming egner seg godt til denne arbeidsformen

19 Harald Munkvold19 Kortintervalltrening: Veksling mellom arbeids og hvileperioder 1.Arbeidsperioder : 10-60 sekunder 2.Hvile: 5-20 sekunder 3.5-40 drag 4.Høy intensitet 5.170-200 slag i minuttet (sone 5 / 5) 6.Denne treningsformen kan utføres som hinderløype i sal og sirkeltrening

20 Harald Munkvold20 Pyramideintervall: Variant av langintervalltrening

21 Harald Munkvold21 •Forslag til hvordan man kan gjøre intervalltreningen mer motiverende/morsom?

22 Harald Munkvold22 Restitusjonsfasen •Økt hvilestoffmetabolisme •Inntak av vann og næringsstoffer –Karbohydrater, proteiner, fett •Gjenoppbygging/ombygging av muskelcellen –Reparere skaden –Adaptasjon

23 Harald Munkvold23 Restitusjonsfasen forts. •Sørge for lang nok restitusjonstid –Laktat –Glykogen –muskelfiberskade •Ikke tren hardt før konkurranse!! •Hvil når du hviler

24 Harald Munkvold24 Detrening •Alle adaptasjonene er reversible! •Etter 2 uker er det en betydelig endring! –Astronauter •Tren derfor litt i ferier!

25 Harald Munkvold25 Utrente/inaktive •Mål: trene jevnt, øke fysisk form •En liten økt risiko for hjertestans under aktivitet •Begynn rolig –Lav intensitet, flere pauser, 1-2 ganger i uken –Gradvis økning av mengde, så intensitet •Motiverende øvelser •Godt skotøy •Tren til faste tider i uken •Tren sammen med andre

26 Harald Munkvold26 Overvektige •Mål –Primært; øke fysisk form –Sekundært; gå ned i vekt •En kombinasjon er ønskelig •En kombinasjon av UT og energirestriksjoner anbefales –Lempe på energirestriksjoner etter hvert •En økning av dagligdagse aktiviteter anbefales –Gå/sykle til jobb, trapper o.a •Gradvis tilvenning –Uvant UT kan føre til ulike skader •Flatt terreng, unngå bratte nedoverbakker

27 Harald Munkvold27 Overvektige forts. •Store muskelgrupper –Svømming, løping, ski, motiverende aktiviteter •Maks 3 ganger per uke av minst 20min –Tid til restitusjon (48t) •Moderat intensitet 60-70% av maks. oksygenopptak –Intensiteten kan økes etter hvert –Sørg for god oppvarming •Evt. lav intensitet av 1 time, kan deles opp •Treningspartner •Faste dager

28 Harald Munkvold28 Treningsplanlegging •En bør unngå å lage felles program til gruppen –Folk reagerer forskjellig på treningen •Lek og moro –Inkluder alle, god aktivitet, kreative øvelser •Spesifisitet - variasjon •Intensitet •Pauser •Lær dere de viktigste fysiologiske tilpasningene

29 Harald Munkvold29 Treningsmengde. •Treningsmengde – treningsintensitet * treningstid; 1.Regelmessig trening og gradvis økning av treningsmengde over tid er nødvendig for fremgang 2.Yteevnen øker med treningsbelastningen 3.Først øker man tidsmengden, så øker man intensiteten 4.Folk i 20-35årsalderen tåler mye utholdenhetstrening

30 Harald Munkvold30 Oppsummering utholdenhet •Viktig med god utholdenhet •To ulike energisystemer •Kontinuerlig- og intervallarbeid •Treningsformen setter store krav til kroppen •Fysiologiske adaptasjoner til treningen •Forebyggende effekt på flere sykdommer •Testing av hjertefrekvens, VO 2maks, prestasjon

31 Harald Munkvold31


Laste ned ppt "Harald Munkvold1 Aerob utholdenhet er kroppens evne til å arbeide med relativ høy intensitet over lang tid. Harald Munkvold Høsten 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google