Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er/karakteriserer trening? •En planlagt prosess med målsetninger •Målet er å optimere, stabilisere, redusere sitt idrettslig ferdighetsnivå •Det er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er/karakteriserer trening? •En planlagt prosess med målsetninger •Målet er å optimere, stabilisere, redusere sitt idrettslig ferdighetsnivå •Det er."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er/karakteriserer trening? •En planlagt prosess med målsetninger •Målet er å optimere, stabilisere, redusere sitt idrettslig ferdighetsnivå •Det er fysiske, tekniske, taktiske og mentale ferdighetsområder

2 OLMU - et sveitsisk treningskonsept

3 Hva skjer biologisk når man trener? Treningsbelastning Forstyrrelse av den biologiske likevekt Restitusjon TilpasningHøyere prestasjonsnivå

4 Treningsprinsipper •Virkningsfull treningsbelastning •Progressiv økende belastning (jevn og abrupt) •Variasjon av treningsbelastningen •Optimalt forhold mellom belastning og restitusjon •Repetering og kontinuitet •Periodisering og trening i sykluser •Tilpasning til alder og individuelle forutsetninger •Økende spesialisering •Vekselvirkning til forskjellige treningselementer

5 Superkompensasjon Prestasjonsnivå Tid Treningsbelastninger

6 … og overtrening Prestasjonsnivå Tid Treningsbelastninger

7 En annen form for superkompensasjon Prestasjonsnivå Tid Treningsbelastninger

8 Restitusjon tar ikke like lang tid for alle funksjonssystemer Økning Tid Funksjonelle reserver Redusering

9 Fysisk trening Utholdende styrkeSpenst

10 Strukturering av utholdenhet

11 Aerob og anaerob energiforbruk i forskjellige løpsdisipliner

12 Basis- og spesiell utholdenhet

13 Kroppens energilagre

14 Aerobe og anaerobe prosesser 1. Anaerob alaktazid prosess: Kreatinfosfat (KrP) + adenosindifosfat (ADP)Kreatin (Kr) + adenosintrifosfat (ATP, som er den minste energienheten) 2. Anaerob laktazid prosess: Glucose (glykogen)Laktat + ATP (energi) 3. Aerob prosess (med glykogen): Glucose + oksygenKarbondioxid, vann, ATP (energi) 4. Aerob prosess (med fettsyrer): Karbondioxid, vann, ATP (energi)Frie fettsyrer + oksygen

15 Sammenheng mellom laktatnedbryting og nedløping 0204060 Belastning Laktat Minutt Aktiv restitusjon Passiv restitusjon

16 Energiomsetning ved maksimal intensitet Energi per tidsenhet 10sTid1 min10 min100 min ATP + KrP Anaerob glykogennedbryting Aerob glykogennedbryting Aerob fettsyrenedbryting

17 VO 2 maks •Bruttokriterium for den aerobe kapasiteten •VO 2 maks (l O 2 /min) = maks. hjerteslagvolumen * maks. puls * venøs/arteriøs oksygenforskjell •Dvs. det har betydning hvor stor hjertet er, hva makspulsen er og hvor mye av den gjennom pusting opptatte oksygenen kan brukes i muskelen.

18 Relative og absolutte VO 2 maks- verdier •Absolutt VO 2 maks-verdi •Forhold til kroppsvekt har ikke betydning •Har større betydning i idretter, der kroppsvekten ikke må bæres fullstendig (f.e. Roing, sykling, svømming, langrenn) •Relativ VO 2 maks-verdi •Oksygenopptak settes i forhold til kroppsvekten • Har større betydning i idretter, der kroppsvekten må bæres fullstendig (f.e. Løping, orientering)

19 Vanlige rel. VO 2 maks-verdier i forskjellige idretter på toppidrettsnivå (ml O 2 /min/kg)

20 Aerob og anaerob terskel og Aerob-anaerob overgang Intensitet f.e. Hastighet (m/s) Laktat (mmol/l) Aerob terskel Anaerob terskel Aerob-anaerob overgang 2 4 6

21 Muskelfasertyper

22 Det vegetative nervesystemet

23 Varmeregulering og elektrolyt- og vannhusholdning •Kroppstemperaturen kjøles ved fysisk aktivitet gjennom svett •Store vanntap fører til dårligere prestasjoner •Varme må transporteres til huden ved hjelp av forsterket hjerte- og lungearbeid •Elektrolyter (mineraler), som mistes gjennom svett, fører til at energetiske reaksjoner ikke fungerer som de skal

24 Langtidsutholdenhet I (10-35 min) •Typisk forhold aerob/anaerob 70:30 •Høyt maksimalt oksygenopptak (brukes 90-95%) •Høy anaerob terskel •Aerob glykogenforbruk •Laktattoleranse •Laktateliminering •Størrelse av gykogenlagre

25 Langtidsutholdenhet II (35-90 min) •Typisk forhold aerob/anaerob 80:20 til 90:10 •Høy anaerob terskel •Høyt maksimalt oksygenopptak •Størrelse glykogenlagre •Aerob glykogenforbruk •Høy fettforbrenningsandel •Vann- og elektrolyttap (ved høye temperaturer)

26 Langtidsutholdenhet III (90 min- 6t) •Høy anaerob terskel viktigere enn maksimalt oksygenopptak •Høy fettforbrenningsandel •Størrelse glykogenlagre (både muskel- og leverglykogen) •Vann- og elektrolyttap (væsketilførsel)

27 Hva tilhører orientering? •Langtidsutholdenhet I : Kortdistanse •Langtidsutholdenhet II : Stafett- og klassisk distanse •Langtidsutholdenhet III : Klassisk- og langdistanse

28 Intensitetsområder

29 Treningsmetoder

30 (Extensiv) Langkjøring •Trenes med svært lav, lav eller moderat intensitet •Varer 20 min til flere timer •Laktatkonsentrasjon ca. 2 mmol •Økonomisering av hjerte- og lungefunksjonen •Forbedring av aerobe prosesser, både glykogen- og fettforbrenning (>90 min) •Stabilisering og økonomisering av bevegelsesmønsteret •Forkortning av restitusjonstiden (20-40 min)

31 (Intensiv) Hurtig Langkjøring •Trenes med moderat, eller høy intensitet •Varer i 20 min til ca. 2,5 t •Laktatkonsentrasjon 2 til 5 mmol •Utvikling av hjerte- og lungefunksjonen •Høyt glykogenforbruk fører til større glykogenlagre •Heving av VO 2 maks •Heving av den anaerobe terskelen

32 Variabel langkjøring •Planlagt veksel mellom lav, moderat og høy intensitet •Varer 30 min til 2,5 t •Laktatkonsentrasjon 1,5 til 4 mmol •Forbedret veksel mellom rent aerob og aerob- anaerob energiomsetning •Forbedret laktateliminering •Utvikling av evnen til å tilpasse seg forandrete bevegelsesmønster

33 Fartslek •Spesiell form for variabel langkjøring med lignende effekt •Veksel i intensitet er ikke planlagt, men spontant (eller bestemmes av terrenget)

34 Extensiv Intervallmetode •Trenes med høy intensitet som tilsvarer den anaerobe terskelen (i arbeidsperiodene) •Varer 3-15 min (per drag); pauser til puls under 120 spm eller maks. 3 min •6-10 repetisjoner •Laktatkonsentrasjon ca. 4 mmol •Heving av VO 2 maks •Forsterket trening av de anaerobe prosessene •Heving av den anaerobe terskelen •Forbedret laktateliminering

35 Intensiv intervallmetode •Trenes med svært høy intensitet, som ligger høyere enn den anaerobe terskelen (i arbeidsperiodene) •Varer i 3-8 min; pausene til puls under 100 spm eller >5 min opptil dobbelt dragslengde •Laktatkonsentrasjon 6-8 mmol •Stor mobilisering av anaerobe prosesser •Forbedret laktateliminering •Konkurranse spesifikk treningsmetode

36 Konkurranse- og kontrollmetode •Trenes med konkurranseintensitet •Konkurransedistanse, underdistanse (-10 til 25%), overdistanse (+10 til 25%) eller oppdelt konkurransedistanse (med minipauser) •Gjennomkjøring og utvikling av alle konkurranse relevante funksjonssystemer •Gjennomkjøring av både kondisjonelle, koordinative, bevegelsestekniske, psykiske og taktiske faktorer


Laste ned ppt "Hva er/karakteriserer trening? •En planlagt prosess med målsetninger •Målet er å optimere, stabilisere, redusere sitt idrettslig ferdighetsnivå •Det er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google