Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kreftpasienter: aktivitet og trening Begrensninger og kontraindikasjoner Hanne Bertnes Råheim Spesialist i onkologisk fysioterapi Mars 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kreftpasienter: aktivitet og trening Begrensninger og kontraindikasjoner Hanne Bertnes Råheim Spesialist i onkologisk fysioterapi Mars 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kreftpasienter: aktivitet og trening Begrensninger og kontraindikasjoner Hanne Bertnes Råheim Spesialist i onkologisk fysioterapi Mars 2014

2 Fysisk aktivitet VS Fysisk trening FYSISK AKTIVITET ”All kroppslig bevegelse som resulterer i en vestentlig økning av energiforbruket” (Bouchard 1994) FYSISK TRENING ”Fysisk aktivitet som gjentas regelmessig over tid med målsetting å forbedre form, prestasjon eller helse” (Bouchard 1994)

3 Noen må ”pushes” Andre må bremses

4 •Hvordan bruker vi begrepene? •Hvor burde vi ”legge lista”? •Hva er pasientens utgangspunkt? •Hva er pasientens målsetting?

5 Generell gevinst av trening: Jmf handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009

6 Tidlig diagnose og behandling har sin pris! •Fatigue •Smerter •Lavt immunforsvar •Vekttap/økning •Nevropati •Lymfødem •Urinlekkasje •Angst/depresjon •Redusert muskelstyrke •Redusert hjerte og lunge kapasitet •Nedsatt fysisk, - emosjonell og -sosial funksjon •Nedsatt livskvalitet

7 Langtidseffekter etter kreftbehandling •Økt risiko for: –Kronisk tretthet –Hjerte og karsykdommer –Overvekt –Diabetes –Osteoporose –Sekundærkreft

8 Hvorfor blir pasienten fysisk svekket? Hvor kan vi være med å påvirke?

9 Kunnskapsbasert praksis •Aktivitetshåndboken •Helsedirektoratets generelle retningslinjer •Amerikanske guidelines •Et ”ungt” forskningsfelt med mye aktivitet: en rekke større og mindre studier med varierende kvalitet og tyngde

10 Hva trenger vi å vite om kreftpasienten? •Kreftdiagnosen og ev. spredning •Spredningsmønster •Type behandling •Øvrig sykdomshistorie •Bivirkninger •Aktivitetsnivå før sykdom •Livssituasjon forøvrig

11 Er treningen avhengig av diagnose? BrystkreftProstatakreft BlærekreftLymfekreft MyelomatoseBen og bløtvevskreft Leverkreft LeukemiHudkreftØNHkreft GlioblastomBukspyttkjertelkreft Ovariekreft TestiskreftTarmkreft

12 Fatigue •Utmattelse utover det normale •Vanlig under og etter behandling •Ukjent årsak – sammensatt •Tilpasset trening kan redusere fatigue!

13 Når skal kreftpasienter bedrive fysisk aktivitet? •(Kreftforebygging ) •Under kreftbehandling •Etter kreftbehandling

14 http://www.youtube.com/watch?v=ph6Gd2Cg4 gc&feature=player_detailpage http://www.youtube.com/watch?v=KTHn- pLP65I

15 Kreftpasienter har effekt av trening under behandling på •Aktivitetsnivå •Kondisjon •Muskelstyrke •Kroppsvekt •Kroppsfett •Hemoglobin •Generell funksjon •Humør •Angst og selvrespekt/selvbilde • Økt livskvalitet • Økt toleranse for behandling?

16 Kreftpasienter har effekt av trening etter behandling på •Aktivitetsnivå •Kondisjon •Muskelstyrke •Kroppsvekt/Kroppsfett/BMI •IGF-1 •Humør •Forvirring, mental kapasitet •Bedret selvbilde •Mindre fatigue •Mindre behandlings bivirkninger • Økt livskvalitet • Redusert sjanse for tilbakefall?

17 Hvordan skal kreftpasienten trene? •Utholdenhetstrening •Styrketrening •Balanse •Bevegelsestrening •Funksjonell trening •Meningsfull aktivitet

18 Hva ønsker vi å påvirke? •Muskler, sener, sirkulasjon, skjelett/brusk, hjerte, lunge •Vev tilpasser seg belastning •Ulikt vev har ulike terskler for nydanning •Ulikt vev har ulik restitusjonstid •Funksjon! NB! Restitusjon kan ta lengre tid for en kreftpasienten

19 Utholdenhetstrening •God utholdenhet gir god arbeidskapasitet Gir større overskudd til å mestre hverdagen •Organer: lunger, hjerte, blod/blodårer, muskler •Man må trene på minst 60% av maks hjertefrekvens for å påvirke utholdenheten •…. Men helst ikke over anaerob terskel…. Eller? •Kontinuerlig arbeid eller intervaller

20 Utregning av maxpuls •Tredemølle 15-20 minutter oppvarming, øke 1km/t pr min, til total utmattelse •220-(alder x 0.7) •Andre forslag?

21 Styrketrening •Styrke trengs i all bevegelse en utfører: stå, reise seg, kle på seg osv. •1RM = det meste en klarer i en enkelt repetisjon •Treningsbelastning regnes ut fra % av 1RM •Dvs 80% av 1RM = 4 repetisjoner •60% av 1RM = 12 repetisjoner •Under 40% (dvs over 15 repetisjoner) er ikke styrketrening •Hva er det da og skal vi drive med det? Gjerset 2006, Tjelta m.fl 2010

22 NB! •Muskelstyrke er avgjørende i alt en skal foreta seg – muskelstyrke burde derfor trenes parallellt med utholdenhet •En forbrenner mer når muskelmassen øker •For stor belastning kan medføre betennelser •Muskler har 48-72 timers restitusjonstid, hos kreftpasienten gjerne lengre!

23 Funksjonelt og meningsfyllt •Individuell tilpasning •Avgjørende for videreføringen/compliance •Størst verdi ift livskvalitet

24 Når bør en være forsiktig med fysisk trening ? •Feber over 39 grader •Stor sykdomsfølelse •Lave trombocytter, under 10 •Sterkt nedsatt immunforsvar •Kraftig anami hb <8g/dl •Blødninger •Forverring av smerter •Skjelettmetastaser…. •Tverrsnitt…. •Alvorlig fatigue •Forverring av lymfødem •Stor hjertesvikt Bruk sunn fornuft

25 Hjertesvikt Cardiotoxisk cytostatika Symptomer kan dukke opp både underveis og lenge etter avsluttet behandling Bestråling av thorax: kan også gi hjerteskade Forebyggende behandling bør vurderes for enkelte grupper (ACE-hemmer og betablokker) Obs ift tung styrketrening Obs ift graviditet Gulati m flere 2013

26 Oppsummering •Stor utvikling på forskningsfeltet •Generelle retningslinjer fra helsedirektoratet gjeldende •Mangler fortsatt studier: –på andre diagnoser enn brystkreft –på menn –På styrketrening –Kvalitative og livskvalitetsorienterte

27 Kreftpasienter kan trene på ”samme” måte som friske, men en må ta hensyn til eventuelle bivirkninger/restriksjoner samt lengre restitusjonstid Bruk grunnleggende treningsprinsipper


Laste ned ppt "Kreftpasienter: aktivitet og trening Begrensninger og kontraindikasjoner Hanne Bertnes Råheim Spesialist i onkologisk fysioterapi Mars 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google