Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marit Kirkevold, Universitetet i Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marit Kirkevold, Universitetet i Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Marit Kirkevold, Universitetet i Oslo
Pleiere som garantist for kvalitet i pleie- og omsorg til alvorlig syke og hjelpetrengende gamle? Marit Kirkevold, Universitetet i Oslo

2 Kan pleiere være garantister for kvalitet?
Hva er god pleie og behandling for alvorlig syke og hjelpetrengende gamle? Hvilken betydning har pleiere for kvalitet?

3 Institusjonell kontekst og ”markedssituasjon”
++Antall Personell, +++Stabilitet,++ Antall profesjonelt personell 0Antall Personell, 0Stabilitet, +++Antall profesjonelt personell Koordinering Konsistens Beboers helsetilstand, demografi Beboer ”resultater” (Pleie-kvalitet) Pleie- og omsorgsprosesser Omfang (kvantitet) av pleie Pleie- og omsorgspraksiser (Fra Castle & Engberg 2008) +++Antall Personell, Stabilitet, Antall profesjonelt personell +Antall Personell, ++Stabilitet, +++Antall profesjonelt personell Institusjonell kontekst og ”markedssituasjon”

4 Integritet (og trussel mot integritet) ....
… må forstås ut fra tre grunnleggende sammenhenger - mellom: integritet og helse og sykdom, integritet og avhengighet og integritet og selvbestemmelse (Anderson 1996) Helse og sykdom Integritet Avhengighet Selvbestemmelse

5 Trusler mot den gamles integritet
Manglende anerkjennelse av personen (objektivisering) Manglende respekt for selvbestemmelse Manglende anerkjennelse av den gamles erfaringer, ønsker og kompetanse Invasjon av personlig territorium (kropp, personlig informasjon, eiendeler, rom) Latterliggjøring (Kihlgren & Thorsen, 1996, 1998, Randers, Olson, Mattiasson 2000, 2002, 2003)

6 Sårbarhet for krenkelser av integritet
Eldre hjelpetrengende mennesker er spesielt utsatt for trusler mot og krenkelser av sin integritet fordi de er avhengig av pleiepersonalets hjelp, tid, kompetanse og personlige holdninger alderdomstegn, sykdom og funksjonssvikt kan stå i veien for at hjelperen ser personen som den han er og har vært hjelpere har adgang til den eldres rom eller hjem uten at den eldre kan kontrollere når, og hvor ofte dette skjer de har ikke nødvendigvis den styrke og kraft som gjør at de kan motstå andres maktbruk

7 Hoveddimensjoner i pasientens integritet
Sykehjem som ”hjem” (privatliv, kontroll, fellesskap)? Fellesskap vs kollektivitet Sosial rang og orden Familie, venner vs. Sosiale relasjoner med medbeboere .. UVI, trykksår, vekttap, fall, kontrakturer, medikamentfeilsystematisk vurdering av helse, funksjon , indivuduell tilpasning …. Pasientens personlige rom/sfære/territorium Pasienten som sosialt individ Pasienten som (kropp og) person Medbestemmelse, ivaretagelse av kompetanse, kjenne som person, uttrykke aktelse, vennlighet, ”kjærlighet”…..

8 Institusjonell kontekst og ”markedssituasjon”
++Antall Personell, +++Stabilitet,++ Antall profesjonelt personell 0Antall Personell, 0Stabilitet, +++Antall profesjonelt personell Koordinering Konsistens Beboers helsetilstand, demografi Beboer ”resultater” (Pleie-kvalitet) Pleie- og omsorgsprosesser Omfang (kvantitet) av pleie Pleie- og omsorgspraksiser (Fra Castle & Engberg 2008) +++Antall Personell, Stabilitet, Antall profesjonelt personell +Antall Personell, ++Stabilitet, +++Antall profesjonelt personell Institusjonell kontekst og ”markedssituasjon”

9 Sykehjemskvalitet og personellsammensetning*
Sammenligning av sykehjem med hhv gode, gjennomsnittlige og dårlige pasientresultater viste at to faktorer var avgjørende for kvaliteten: Grunnleggende pleie- og omsorg gjennomføres konsekvent på en god måte (ambulering, væske/ernæring, eliminasjon, hud og smertehåndtering) Konsekvent klinisk sykepleiefaglig så vel som administrativt lederskap, bruk av team – og gruppeprosesser, Aktivt kvalitetsutviklingsprogram * Rantz, Hicks m.fl. (2004). The Gerontologist.

10 Forutsetninger for å kunne bidra til pleie, omsorg (og behandling) av god kvalitet
Tilstrekkelig antall med pleiere (4.55 timer/beboer, inkl t/b med ”licensed” personell)* Riktig kombinasjon av pleiere (kompetanseprofil) Kontinuerlig kompetanseutvikling (formell, uformell opplæring, veiledning) -- lære det en kan! Og lære det en ikke kan Arbeide i en omsorgskultur -- bli tatt vare på og sett som nøkkelpersonell (i hverdagen!!!!) (*Harrison m. fl. 2000)

11


Laste ned ppt "Marit Kirkevold, Universitetet i Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google